Çerez Örnek

BAP


BAP Projelerimiz

ID

P.Türü

Bölüm

Proje Adı

Yönetici

Durum

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

79

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

NOCODAZOLE VE ASTAXANTHİNİN MEME KANSERİ HÜCRE HATLARINDA,OSİMERTİNİB VE FUCOİDANIN OVER KANSERİ HÜCRE HATLARINDA MOLEKÜLERETKİLERİ

Arş.Gör. DUYGU DÖNDÜ AYGÜNEŞ JAFARI

Kapanmış

29.06.2017

23.04.2021

81

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

AKUT BRONŞİOLİT TANISI ALAN BEBEKLERDE YÜKSEK AKIMLI NAZAL KANÜLOKSİJEN VE BASİT YÜZ MASKESİ İLE OKSİJEN TEDAVİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Prof.Dr. ESEN DEMİR

Kapanmış

29.06.2017

23.04.2021

84

Doktora

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

GENEL CERRAHİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİNTEMEL CERRAHİ BECERİLERİNE İLİŞKİN ULUSALDÜZEYDE GEREKSİNİM BELİRLEME ÇALIŞMASIT

Dr.Öğr.Üyesi NÜLİFER DEMİRAL YILMAZ

Yürüyen Proje

29.06.2017

 

85

Doktora

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

FASCİCULUS UNCİNATUS MORFOLOJİSİ

Prof.Dr. CANAN YURTTAŞ

Kapanmış

29.06.2017

24.06.2021

90

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

BRAKİTERAPİ TEDAVİ PLANLAMA SİSTEMLERİNİN DOKUİNHOMOJENİTE VARLIĞINDA DOZ DAĞILIMLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN DOZİMETRİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğr.Gör. NEZAHAT OLACAK

Kapanmış

29.06.2017

23.04.2021

91

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

KORDON KANI HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRELERİNDEN FARKLILAŞTIRILAN DOĞALÖLDÜRÜCÜ HÜCRELERİN GLİOBLASTOMA TÜMÖR HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİETKİNLİĞİNİN İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ

Prof.Dr. GÜLİNNAZ ERCAN

Kapanmış

29.06.2017

08.04.2021

105

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

AKCİĞER KANSER HÜCRESİ ÜZERİNE PALOSURANIN ETKİSİ

Prof.Dr. SONER DUMAN

Kapanmış

29.06.2017

08.04.2021

106

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

AKCİĞER KANSER HÜCRESİ ÜZERİNE PROPOLİSİN ETKİSİ

Prof.Dr. SONER DUMAN

Kapanmış

29.06.2017

08.04.2021

113

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

TEK DELİK LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ İLE KONVANSİYONEL LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI.

Doç.Dr. TAYLAN ÖZGÜR SEZER

Kapanmış

29.06.2017

23.04.2021

114

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

KLİNİK ARAŞTIRMA BAŞVURU İZLEME SÜRECİNİN ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINMASININ ETKİLİLİK VE PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç.Dr. SÜLEYMAN AYHAN ÇALIŞKAN

Kapanmış

29.06.2017

08.04.2021

117

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

POSTMENAPOZAL KADINLARDA VAJİNAL CO2 LAZER UYGULAMASININ ÜROJİNEKOLOJİK YAKINMALAR ÜZERİNE ETKİSİ

Doç.Dr. AHMET ÖZGÜR YENİEL

Kapanmış

29.06.2017

28.05.2021

121

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

KORONER ARTERLERİN GSI DEDEKTÖR BT İLE ARAŞTIRMA VE GÖRÜNTÜLEME

Prof.Dr. RECEP SAVAŞ

Kapanmış

29.06.2017

23.04.2021

128

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

"OVER CERRAHİSİ SONRASI OVER REZERVİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİN FARKLI KİST TİPLERİ AÇISINDAN DEĞİŞİKLİK ARZ EDİP ETMEDİĞİNİNARAŞTIRILMASI"

Prof.Dr. TEKSİN ÇIRPAN

Kapanmış

29.06.2017

08.04.2021

130

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

ERKEK İNFERTİLİTESİNDE SPERM SELEKSİYONU İLE GEBELİK ORANLARININ ARTIRILMASI

Prof.Dr. EGE NAZAN TAVMERGEN GÖKER

Kapanmış

29.06.2017

08.04.2021

135

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

GONATROZLU HASTALARDA İKİ FARKLI GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİYLE YAPILAN İNTRAARTİKÜLER PULSE RADYOFREKANS TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ

Prof.Dr. CAN EYİGÖR

Kapanmış

29.06.2017

08.04.2021

136

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

FOLLİKÜLER B HÜCRELİ LENFOMALARIN DERECELENDİRİLMESİ

Doç.Dr. NAZAN ÖZSAN

Kapanmış

29.06.2017

23.04.2021

137

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

SENTİNAL LENF NODU POZİTİF MEME KANSERİ OLGULARINDA NONSENTİNAL LENF NODLARININ TUTULUMUNU ETKİLEYEN PREDİKTİF FAKTÖRLER

Öğr.Gör. GÜRDENİZ SERİN

Kapanmış

29.06.2017

23.04.2021

138

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARININ ISO15189 AKREDİTASYONU SONRASI İÇ VE DIŞ KALİTE KONTROL SONUÇLARININ ÖNCEKİ SONUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

Prof.Dr. ŞAZİYE RÜÇHAN SERTÖZ

Kapanmış

04.08.2017

03.09.2021

140

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

PROSTATIN BENİGN PREKÜRSÖR MALİGN EPİTELYAL PROLİFERASYONLARDA ERG İLE PTEN EKSPREKSYONLARININ ARAŞTIIRILMASI VE BULGULARI KLİNİKOPATOLOJİKKORELASYONU

Doç.Dr. BANU SARSIK KUMBARACI

Yürüyen Proje

27.02.2018

 

149

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

ERİŞKİN SEREBRAL PALSİLİ HASTALARDA EGZERSİZLERİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Prof.Dr. YEŞİM KİRAZLI

Kapanmış

27.02.2018

16.09.2021

154

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

SERBEST DOLAŞAN KÜMES HAYVANLARINDAN İZOLE EDİLEN TOXOPLASMA GONDİİ SUŞLARININ GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI VE TOKSOPLAZMOZİS SEROPREVALANSI

Prof.Dr. ADNAN YÜKSEL GÜRÜZ

Kapanmış

27.02.2018

10.06.2021

156

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

POST-POLİO SENDROMLU HASTALARDA İZOKİNETİK KAS KUVVETİNDEKİ YILLIK DEĞİŞİMLER VE PROGNOZ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Prof.Dr. ARZU YAĞIZ ON

Kapanmış

27.02.2018

03.09.2021

163

Doktora

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

SARC-F ÖLÇEĞİNE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN EKLENMESİ İLE SARKOPENİ DEĞERLENDİRMESİ

Doç.Dr. DEVRİM BOZKURT

Kapanmış

27.02.2018

03.09.2021

164

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

PRİMER PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANMIŞ ST YÜKSELMELİ MİYOKARD İNFARKTÜSÜ OLGULARINDA BAZAL VE REZİDÜEL SYNTAX SKORU’NUN PROGNOZA ETKİLERİ

Prof.Dr. OĞUZ YAVUZGİL

Yürüyen Proje

27.02.2018

 

166

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

GEÇMİŞTE YA DA AİLESİNDE TİK BOZUKLUĞU OLAN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUK VE GENÇLERDE METİLFENİDAT TEDAVİSİ SIRASINDA TİKLERİN ORTAYA ÇIKMASI TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?: BİR GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMASI

Prof.Dr. NAZLI BURCU ÖZBARAN

Kapanmış

27.02.2018

08.04.2021

1122

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

AKCİĞER KANSER KÖK HÜCRE HATTINDA RADYASYON VE SİSPLATİN DİRENCİNE PKI-402 ETKİSİ

Prof.Dr. EMİNE SERRA KAMER

Yürüyen Proje

27.02.2018

 

20019

Doktora

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

KUŞBURNU ÇAYINDA BULUNAN FLAVONOLLERİN PROSTAT KANSER HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE APOPTOZİS ÜZERİNE ETKİSİ

Doç.Dr. ALİ MERT ÖZGÖNÜL

Yürüyen Proje

5.11.2018

 

20064

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

İnsan Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Paraquat İle İndüklenen Hasara Karşı Resveratrolün Etkisinin Araştırılması

Doç.Dr. ALİ MERT ÖZGÖNÜL

Yürüyen Proje

14.11.2018

 

20074

Doktora

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

İki önemli diyabet komplikasyonunun Nrf2 gen polimorfizmleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Doç.Dr. FATMA ZUHAL EROĞLU

Yürüyen Proje

25.12.2018

 

20117

Doktora

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Multimodal Bağlantı Analizleri

Prof.Dr. ALİ SAFFET GÖNÜL

Yürüyen Proje

21.11.2018

 

20127

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Deneysel sepsis modelinde tiroid fonksiyonlarının ve tiroid histolojik yapısının nekropitoz özelinde araştırılması

Prof.Dr. İLKİN ÇANKAYALI

Yürüyen Proje

26.04.2019

 

20176

T.Uzmanlık

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

AĞIR HEMOFİLİ A HASTALARINDA İMMÜN DÜZENLEYİCİ SİTOKİNLERİ KODLAYAN GEN POLİMORFİZMLERİNİN İNHİBİTÖR GELİŞİMİ İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

Öğr.Gör. Dr. TAHİR ATİK

Yürüyen Proje

8.10.2018

 

20180

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Visseral leishmaniasis tedavisinde Bruton's Tirozin Kinaz inhibitörü olarak Ibrutinib'in etkisi

Doç.Dr. AYŞE CANER

Kapanmış

22.01.2019

19.08.2021

20200

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Probiyotiklerin tip 2 diabetes mellituslu hastalarda metabolik biyomarkerlar inflamasyon ve antioksidan sistem üzerine etkileri

Doç. Dr. ASLI KILAVUZ

Yürüyen Proje

7.07.2020

 

20208

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Hipertansiyonlu olgularda ARHGAP42 gen polimorfizminin kan basıncı ve arteriyel sertlik üzerine etkilerinin araştırılması

Prof.Dr. MELTEM SEZİŞ DEMİRCİ

Yürüyen Proje

30.11.2018

 

20212

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Hematopoietik Kök Hücreler ile Lösemi Kanser Kök Hücrelerine Sentetik Kannabinoid Uygulamasının Lökomogenez Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Doç.Dr. BURÇİN KAYMAZ

Kapanmış

30.04.2019

23.04.2021

20263

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Füzyon genlerinin prostat kanseri olgularında yaygınlıklarının araştırılması ve klinikle ilişkilerinin belirlenmesi

Doç.Dr. BUKET KOSOVA

Yürüyen Proje

26.11.2018

 

20289

T.Uzmanlık

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

'Senkop Sebebi İle Acil Servise Başvuran Çocuk Hastalarda Amino-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (nt-Probnp)'nin Kardiyak ve Non-Kardiyak Senkop Ayırıcı Tanısındaki Rolü'

Prof.Dr. EYLEM ULAŞ SAZ

Yürüyen Proje

14.05.2019

 

20329

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Glioblastomada cGAS/STING yolağının tedavi direnci üzerine etkilerinin araştırılması

Doç.Dr. VİLDAN BOZOK ÇETİNTAŞ

Yürüyen Proje

23.07.2019

 

20346

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

İnsan over dokusu üzerinde karbondioksit pnömoperitonyum ile oluşturulan iskemi/reperfüzyon modelinde histopatolojik ve biyokimyasal olarak oksidatif stres belirteçlerinin incelenmesi

Doç.Dr. ALİ AKDEMİR

Yürüyen Proje

5.06.2020

 

20373

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Sağlıklı çocuklarda Oka suşu içeren suçiçeği aşısının immünojenitesinin değerlendirilmesi

Prof.Dr. NURİ ZAFER KURUGÖL

Yürüyen Proje

25.12.2018

 

20389

Y.Lisans

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Anaplastik Tiroid Kanser hücrelerinde Epigallokateşin-3-gallat ve Dabrafenib kombinasyonunun apoptoz ve gen ifadesi üzerine etkileri

Dr.Öğr.Üyesi NUR SELVİ GÜNEL

Kapanmış

4.01.2019

23.04.2021

20393

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

CRISPR-Cas9 Teknolojisi ile in vitro F8 Geninin Fonksiyonunun Bozulmasının Sağlanması

Arş.Gör. Dr. SUNDE YILMAZ SÜSLÜER

Yürüyen Proje

30.07.2019

 

20397

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kardiyak Cerrahide Transpulmoner Termodilüsyon Monitorizasyonu ve Geleneksel Yöntemlerle Takip Edilen Hastaların Postoperatif Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması

Araştırmacı Dr. SERKAN ERTUGAY

Yürüyen Proje

15.04.2019

 

20398

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Diyabetik ratlardaki açık kırık modelinde yara kapatılması zamanlamasının kırık iyileşmesine etkisi

Doç.Dr. HÜSEYİN GÜNAY

Yürüyen Proje

3.09.2019

 

20417

Y.Lisans

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Nikotin tercih eden sıçan soylarında nikotin uygulamasının anksiyete testlerine etkileri

Prof.Dr. LÜTFİYE KANIT

Kapanmış

25.12.2018

16.09.2021

20436

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

SİSTEMİK İNFLAMATUVAR YANIT SENDROMU GELİŞEN HASTALARDA SERUM SOLUBLE INTERLÖKİN-2 RESEPTÖR DÜZEYİNİN HEMOFAGOSİTİK SENDROM TANISI KOYMADA TANISAL VE PROGNOSTİK DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI

Doç.Dr. DEVRİM BOZKURT

Kapanmış

14.03.2019

14.10.2021

20500

Öncelikli Alan

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Akciğer Kanseri Tedavisinde ALK RET ROS1 ve NTRK1 Yeniden Düzenlenmelerin Likit ve Volatil Biyopsi Örneklerinde Yeni Nesil RNA Sekanslama ile Saptanması

Prof.Dr. TUNCAY GÖKSEL

Yürüyen Proje

26.02.2021

 

20504

K. Başlangıç

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Lokal İleri Evre Serviks Kanserlerinde Radyokemoterapi Uygulanan Hastalarda Tedaviye Direnç Mekanizmalarının Araştırılması

Öğr.Gör. Dr. FATMA SERT

Kapanmış

14.03.2019

03.09.2021

20512

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Sağlıklı Kişilerde Kemik Biyopsisi ile Türkiye Kemik histomorfometri Ortalama Değerlerinin Saptanması

Doç.Dr. MÜMTAZ YILMAZ

Yürüyen Proje

21.06.2019

 

20563

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Meme kanseri hücrelerinde Deaminonöraminik asit antikorunun sitotoksik etkisinin belirlenmesi

Prof.Dr. GÜLPERİ ÖKTEM

Kapanmış

8.05.2019

18.11.2021

20566

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Dönem Öğrencilerinde Oyun Oynama Bozukluğu ve İlişkili Etmenler

Doç.Dr. HÜR HASSOY

Kapanmış

2.08.2019

01.07.2021

20601

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İleri yaş sarkopenik hastalarda sarkopeni tanı kriterleri ile ultrasonografik masseter kas bulguları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Öğr.Gör. Dr. EMİNE SUMRU SAVAŞ

Yürüyen Proje

18.03.2020

 

20635

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Deneysel Sepsis modellerinde Daucus Carota L. Var Atrorubens'in Sepsis Tedavisinde ve Mortalitesinde Etkisi

Öğr.Gör. Dr. MELTEM SONGÜR KODİK

Yürüyen Proje

11.12.2019

 

20641

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Over kanseri hücrelerinde BOR mineralinin (disodyum pentaborat dekahidrat) antikanser özelliğinin araştırılması

Dr.Öğr.Üyesi NURİ YILDIRIM

Kapanmış

14.05.2019

03.09.2021

20660

K. Başlangıç

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

intrakranial anevrizma tedavisinde kullanılan stentlerde friksiyon ile metalik parçacık disosiasyonunun deneysel olarak MRG cihazıyla SWI sekansı(Susceptibility weighted imaging) ile gösterilmesi

Dr.Öğr.Üyesi CELAL ÇİNAR

Yürüyen Proje

11.12.2019

 

20663

Güdümlü

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre- Doku Uygulama ve Araştırma Merkezinin Hizmet Çeşitliliğini Artırma ve Geliştirme Projesi

Prof.Dr. YİĞİT UYANIKGİL

Yürüyen Proje

28.05.2019

 

20669

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Lenfödemin gelişiminin engellenmesi ve yönetiminde lenfödem okulunun etkinliği

Prof.Dr. SİBEL EYİGÖR

Yürüyen Proje

20.04.2020

 

20670

Lisans Projesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Kronik eksitotoksisite modelinde Resveratrol ve Myricetin'in membran lipid profili üzerine etkileri

Arş.Gör. Dr. VEDAT EVREN

Kapanmış

13.05.2019

05.08.2021

20681

UA Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Propolisin kolon kanseri hücrelerinde Voltaj kapılı sodyum kanalları üzerine etkisi

Prof.Dr. ESER YILDIRIM SÖZMEN

Yürüyen Proje

16.10.2019

 

20725

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Türkiyede Rotavirüs ve Norovirüs Gastroenteritine Yatkınlıkta FUT2 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması

Prof.Dr. NURİ ZAFER KURUGÖL

Yürüyen Proje

20.08.2019

 

20730

Y.Lisans

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

PANC1 hücre hattında resveratrolün NFKB ve hTERT ekspresyonuna bağlı telomeraz aktivitesine etkisi

Doç.Dr. FATMA ZUHAL EROĞLU

Kapanmış

21.06.2019

24.06.2021

20735

K. Başlangıç

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

SEZARYEN OPERASYONLARINDA KULLANILAN UTEROTONİK AJANLARDAN KARBETOSİN İLE OKSİTOSİNİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırmacı Dr. ASUMAN SARGIN

Yürüyen Proje

12.03.2020

 

20742

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yoga Egzersizinin Lösemili Çocuklar, Ebeveynleri ve Bakımveren Hemşireler Üzerine Etkisi

Prof.Dr. DENİZ YILMAZ KARAPINAR

Yürüyen Proje

4.07.2019

 

20763

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Bromodomain İnhibitörü PLX51107 ile HDAC İnhibitörü SAHA Epigenetik Ajanların AML Hücre Dizisi Üzerindeki Terapotik Etkilerinin Araştırılması

Doç.Dr. BURÇİN KAYMAZ

Kapanmış

30.07.2019

19.08.2021

20764

Y.Lisans

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Pankreas Kanser Hücrelerinde Epigallokateşin Gallat ın mikroRNA Düzeylerine Etkisi

Doç.Dr. ÇIĞIR BİRAY AVCI

Kapanmış

22.05.2019

05.08.2021

20785

Öncelikli Alan

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Kanser Kök Hücresinden Kanser Hücresine Doğru Yönelimde Hedef Genlerin Susturulmasıyla Oluşturulan Malign Melanoma Modeli

Prof.Dr. HÜSEYİN AKTUĞ

Yürüyen Proje

7.10.2019

 

20791

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İdiyopatik aşırı aktif mesaneli kadınlarda vajinal elektrik stimulasyonu ve transkutanöz tibial sinir stimulasyonunun etkinliklerinin karşılaştırılması

Prof.Dr. YEŞİM AKKOÇ

Yürüyen Proje

4.09.2019

 

20804

Doktora

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Over Kanserinde Kullanılmak Üzere Polimer İlaç Nanokonjugatı Geliştirilmesi ve Kanser Tedavi Potansiyelinin Araştırılması

Dr.Öğr.Üyesi NUR SELVİ GÜNEL

Yürüyen Proje

30.07.2019

 

20808

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Sıçanlarda standart veya ısıtılmış-nemlendirilmiş CO2 insüflasyonları ile oluşturulan yüksek ve düşük basınçlı pnemoperitonyum modellerinde dokularda oluşan histopatolojik ve biyokimyasal değişikliklerin incelenmesi

Doç.Dr. İLKBEN GÜNÜŞEN

Kapanmış

23.09.2019

28.05.2021

20821

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İzole katarakt tanılı çocuk olgularda tüm ekzom sekanslama yöntemiyle mutasyon taranması

Prof.Dr. MUHSİN ÖZGÜR ÇOĞULU

Yürüyen Proje

7.07.2020

 

20829

T.Uzmanlık

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İmmün yetmezlikli olgularda sepsis tanısında presepsin neopterin ve prokalsitonin tanısal ve prognostik rolü

Doç.Dr. NESLİHAN KARACA

Yürüyen Proje

25.12.2019

 

20840

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

IDH mutant tip glioma da temozolomid in Chk1/2' nin inhibitörü AZD7762 ve BER yolağı komponenti APE1 inhibitörü ile kombinasyonunun antikanser etkilerinin incelenmesi ve bu iki kombinasyon ile hedeflemenin diğer tamir yolaklarını düzenleyen genlerin ekspresyonu üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

Doç.Dr. ERKİN ÖZGİRAY

Yürüyen Proje

11.10.2019

 

20869

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Acil Serviste Venöz Kan Örneği Alımında Luer Adaptör Kullanımının Hemoliz Oranlarına Etkisi

Öğr.Gör. Dr. MELTEM SONGÜR KODİK

Yürüyen Proje

12.12.2019

 

20878

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kranial Cerrahi Olgularında Ultrasonografi ile Perioperatif Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümünün Önemi ve Hasta Güvenliğine Katkısı

Doç.Dr. ASLIHAN ESRA YÜKSEL

Yürüyen Proje

3.12.2019

 

20885

Y.Lisans

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Meme kanseri tedavisinde 147-DENA monoklonal antikorunun apoptotik etkisinin incelenmesi

Prof.Dr. GÜLPERİ ÖKTEM

Kapanmış

4.09.2019

24.06.2021

20894

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Meme ve jinekolojik kanser tanılı hastalarda travma sonrası büyüme gelişimi ile serotonin transporter gen promotor bölge polimorfizmi ve psikososyal faktörler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Prof.Dr. ÖZEN ÖNEN SERTÖZ

Kapanmış

8.10.2019

2.12.2021

20914

Öncelikli Alan

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Farede Bleomisin ile Oluşturulan Deneysel Akciğer Fibrozis Modeline Karşı Sikloastragenol Molekülünün 3,4-lakto Türevinin (3,4-lakto Sikloastragenol) Protektif Etkisinin İncelenmesi

Prof.Dr. YİĞİT UYANIKGİL

Kapanmış

31.12.2019

18.11.2021

20934

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İlk Atak Psikoz Hastalarında Tedavi Başlangıcından 6 Ay Sonraki İmmünolojik Parametrelerin İncelenmesi

Prof.Dr. HAYRİYE ELBİ

Yürüyen Proje

4.02.2020

 

20952

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kimyasal Göz Yaralanması Modelinde Epigallokateşin gallik asit, Resveratrol ve Otolog Serum Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Doç.Dr. MELİS PALAMAR ONAY

Yürüyen Proje

31.01.2020

 

20975

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUN UZUN DÖNEM RENAL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğr.Gör. SEÇİL CONKAR TUNÇAY

Kapanmış

13.05.2020

05.08.2021

20979

T.Uzmanlık

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tip 1 Diabetes Mellitus Tanılı Çocuk ve Adolesanlarda Kognitif Fonksiyonlar ve HbA1c Değişkenliği

Prof.Dr. RUHSAR DAMLA GÖKŞEN ŞİMŞEK

Yürüyen Proje

20.05.2020

 

20984

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Akciğer kanserli hastalarda periferik kandan cfDNA'nın metilasyon değişikliklerinin dijital PCR ile incelenmesi

Doç.Dr. ASUDE DURMAZ

Kapanmış

30.12.2019

23.04.2021

20993

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

ASETABULUM KIRIKLARINDA ÜÇ BOYUTLU YAZICI TEKNOLOJİSİ İLE OLUŞTURULAN BİREBİR BOYUTTAKİ HASTA MODELİN KIRIK ANLAMA SINIFLAMA VE AMELİYAT PLANLAMASINA ETKİSİ

Dr.Öğr.Üyesi ANIL MURAT ÖZTÜRK

Yürüyen Proje

18.11.2020

 

21017

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Bağırsak hastalıkları ve bağırsakla ilişkili hastalıkların ön tanısı için biyosensör ve sensör sistemleri geliştirilmesi

Prof.Dr. YASEMİN AKÇAY

Kapanmış

3.12.2019

01.07.2021

21027

Öncelikli Alan

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kalıtsal Trombosit Hastalığı Olan Hastalarda Tüm Ekzom Sekanslama ile Moleküler Genetik Tanı ve Sorumlu Yeni Genlerin Tespiti

Prof.Dr. FERİŞTAH FERDA ÖZKINAY

Yürüyen Proje

17.04.2020

 

21039

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tip 1 Diyabetli Bireylerde Diyetin Karbonhidrat Miktarı ve Glisemik İndeksinin Kan Glukoz Değişkenliği ve Serbest Yağ Asitlerine Etkisi

Dr.Öğr.Üyesi ILGIN YILDIRIM ŞİMŞİR

Yürüyen Proje

13.05.2020

 

21057

T.Uzmanlık

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Diyabetik ayak izleminde biyobelirteç olarak p-Kresol Sülfat, İndoksil Sülfatın ve fenil pirüvik asitin tayini

Prof.Dr. ESER YILDIRIM SÖZMEN

Yürüyen Proje

12.03.2020

 

21086

T.Uzmanlık

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Sıçan Beyninde Melanokortin Reseptörleri, Kortikotropin Salgılatıcı Faktör ve Kortikotropin Salgılatıcı Faktör Reseptörlerinin mRNA Ekspresyonlarının Kronik Nikotin Uygulaması ile Düzenlenişi

Prof.Dr. BURCU BALKAN

Yürüyen Proje

10.12.2019

 

21089

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Akut Psikotik Belirtili Olgularda Kannabis Kullanımının Klinik Etkilerinin İncelenmesi

Prof.Dr. HAYRİYE ELBİ

Yürüyen Proje

31.12.2019

 

21092

T.Uzmanlık

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kannabis Kullanımı İle Psikotik Yaşantı İlişkisi Ve Bilişsel İşlevler Üzerine Etkisi

Prof.Dr. HAYRİYE ELBİ

Yürüyen Proje

1.06.2020

 

21100

Y.Lisans

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yüz tanıma görevli bellek testinin genç ve yaşlı nüfusa ait beyin aktivitelerinin karşılaştırılması

Prof.Dr. ALİ SAFFET GÖNÜL

Yürüyen Proje

30.12.2019

 

21125

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Dorsal interkalar segment instabilitesi oluşturan bağ yaralanmaları ve tedavisinde tenodez yöntemlerinin karşılaştırılması kadavra çalışması

Prof.Dr. NADİR ÖZKAYIN

Yürüyen Proje

31.01.2020

 

21195

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İL17A İL17F gen polimorfizmi ve serum seviyelerinin Oral Liken Planus ile İlişkisi

Prof.Dr. CAN CEYLAN

Yürüyen Proje

13.02.2020

 

21215

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Nokturnal Aritmiler ile Obstrüktif Uyku Apne Sendromu İlişkisi

Prof.Dr. ÖZEN KAÇMAZ BAŞOĞLU

Yürüyen Proje

28.04.2020

 

21231

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Ürodinamik çalışmalarda referans elektromyografi probunun optimal yeri

Öğr.Gör. ALİ TEKİN

Kapanmış

12.03.2020

19.08.2021

21252

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kistik Fibrozis Hastalarında Klasik Dizi Analizi ile genotipi belirlenemeyen olgularda delesyon/duplikasyon analizi ile yeni mutasyonların belirlenmesi ve Klinik Fenotipe Etkileri

Prof.Dr. ESEN DEMİR

Yürüyen Proje

10.06.2020

 

21274

Y.Lisans

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Nöronal hücrelerde hidrojen peroksit hasarına karşı Epigallokateşin gallat ve Resveratrol ün koruyucu etkilerinin araştırılması

Prof.Dr. ÖZLEM YILMAZ

Yürüyen Proje

12.03.2020

 

21340

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Influenza A Virüsüyle Enfekte Hücre Hatlarında Değişen Müsin 1 (MUC1) Ekspresyonlarının Otofaji Yolaklarına Etkisinin Gözlenmesi

Prof.Dr. CANDAN ÇİÇEK

Yürüyen Proje

27.03.2020

 

21402

Öncelikli Alan

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Amniyon Membran Ekstraktı Hazırlanması ve İçeriğinin Biyokimyasal Analizi

Öğr.Gör. ÖZLEM BARUT SELVER

Yürüyen Proje

8.06.2020

 

21423

Y.Lisans

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Glioblastoma hücrelerinin temozolomid yanıtında PTEN mutasyonlarının ve cGAS/STING yolağının etkilerinin araştırılması

Doç.Dr. VİLDAN BOZOK ÇETİNTAŞ

Kapanmış

17.03.2020

2.12.2021

21454

Doktora

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Nikotin tercih eden sıçan soyları ve kontrollerinde empati davranışının incelenmesi

Prof.Dr. LÜTFİYE KANIT

Yürüyen Proje

27.03.2020

 

21461

Güdümlü

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Stafilokok Türlerinin İn Vitro Antimikrobiyal Etkinlik Gösteren Fraksiyonun Saptanması ve İzole Edilmesi

Prof.Dr. CENGİZ ÇAVUŞOĞLU

Yürüyen Proje

2.04.2020

 

21490

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Otizm spektrum bozukluğu olgularındaki duyusal işlemleme sorunlarının altında yatan nöral bağlantıların beyin görüntüleme yöntemi ile araştırılması

Doç.Dr. SEZEN KÖSE

Yürüyen Proje

27.04.2020

 

21515

Güdümlü

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Optik Koherans Tomografi OKT ile Ganglion Hücre Kompleksi GCC Analizinin Glokomun Erken Teşhisindeki Etkinliği

Prof.Dr. FİLİZ AFRASHİ

Yürüyen Proje

17.06.2020

 

21562

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

GERİATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA EL SIKMA GÜCÜNÜN İKİ FARKLI DİNAMOMETRE VE ÖLÇÜM YÖNTEMİYLE SAPTANARAK KARŞILAŞTIRILMASI

Öğr.Gör. Dr. EMİNE SUMRU SAVAŞ

Yürüyen Proje

17.03.2020

 

21577

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Midede memenin metastatik karsinomunu primer gastrik adenokarsinomdan ayırt etmeyi sağlayan immunhistokimyasal belirleyecilerin saptanması

Doç.Dr. MURAT SEZAK

Yürüyen Proje

22.06.2020

 

21623

Öncelikli Alan

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Kanser hastalarına ait kan ve idrar örneklerinde deaminonöraminik asit antijen ve monoklonal antikorlarının araştırılması

Prof.Dr. GÜLPERİ ÖKTEM

Yürüyen Proje

24.06.2020

 

21631

Doktora

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Jinekolojik Kanserler İçin Hastaya Özgü Dozimetrik Kalite Kontrol Yapabilen Brakiterapi Aparatı

Prof.Dr. ZEYNEP ÖZSARAN

Yürüyen Proje

22.05.2020

 

21638

T.Uzmanlık

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Mikozis fungoides hastalarında CADM1 belirtecinin tanısal algoritmadaki rolü

Prof.Dr. GÜNSEL ÖZTÜRK

Kapanmış

18.03.2020

16.09.2021

21702

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Kuvvet Egzersizleri Sırasında Agonist ve Sinerjist Kas Gruplarının Kasılma Şiddeti ile Algılanan Şiddet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Doç.Dr. ERDAL BİNBOĞA

Yürüyen Proje

12.08.2020

 

21725

Doktora

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Derin öğrenme algoritmalarının yeni nesil sekanslama deneylerinde uygulanması

Prof.Dr. MEHMET NURULLAH ORMAN

Kapanmış

1.09.2020

19.08.2021

21729

T.Uzmanlık

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İnsülin kullanan diyabetik ve gestasyonel diyabetli annelerden CS ile doğan term bebeklerin ve annelerinin kanlarında pcresol ve indoxyl sülfat ve dışkıda Bifidobacterium miktarının karşılaştırılması ve mikrobiyotanın değerlendirilmesi

Öğr.Gör. DEMET TEREK

Yürüyen Proje

22.05.2020

 

21736

Lisans Projesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kot fraktürlü olgularda eksternal göğüs duvarı destekleyicisinin tedavi etkinliğinin karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi

Öğr.Gör. TEVFİK İLKER AKÇAM

Yürüyen Proje

21.10.2020

 

21755

Doktora

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Asellüler matriks kaplı nanofibröz yapı iskelelerinin mezenkimal kök hücrelerin sinir hücrelerine farklılaşmasına etkisi

Prof.Dr. GÜLGÜN ŞENGÜL

Yürüyen Proje

17.06.2020

 

21766

Doktora

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

İnsan omuriliğinde alfa beta ve gama motor nöronların nörokimyasal özellikleri

Prof.Dr. GÜLGÜN ŞENGÜL

Yürüyen Proje

3.11.2020

 

21769

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Operasyona sekonder intraabdominal adezyon profilaksisinde kordon kanı ve umblikal kord mezenşimal kök hücre kaynaklı eksozom uygulamalarının etkinliklerinin araştırılması

Prof.Dr. GÜLİNNAZ ERCAN

Yürüyen Proje

31.12.2020

 

21772

Y.Lisans

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Sunitinib'e Maruz Bırakılmış Mezenkimal Kök Hücreler Üzerinde Oksitosin Etkisinin İncelenmesi

Prof.Dr. YİĞİT UYANIKGİL

Kapanmış

11.05.2020

23.04.2021

21781

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Cinsel kimlik bozukluğu olan kadından erkek hastalarda histerektomi ve bilateral salpingooforektomi öncesi ve sonrası arteryel sertlik parametre değişiklikleri

Öğr.Gör. İSMET HORTU

Yürüyen Proje

9.07.2020

 

21799

Güdümlü

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocukluk Çağı Solid Tümörlerinde İleri Düzey Linak Tabanlı Stereotaktik Radyoterapi Sistemlerinin Görüntüleme Pozisyonlandırma ve Işınlama Hassasiyetlerinin Dozimetrik Olarak Değerlendirilmesi

Prof.Dr. DENİZ YALMAN

Yürüyen Proje

2.04.2020

 

21811

T.Uzmanlık

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Erken Başlangıçlı Parkinson Hastalarında Mutasyonların Araştırılması

Doç.Dr. AYÇA AYKUT

Kapanmış

7.07.2020

4.11.2021

21815

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Sağlıklı anneden CS ile doğan term ve preterm bebeklerde anne ve bebeklerde kanda pcresol ve indoxyl sülfat ve dışkıda Bifidobacterium miktarının karşılaştırılması ve mikrobiyotanın değerlendirilmesi

Öğr.Gör. DEMET TEREK

Yürüyen Proje

27.07.2020

 

21827

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Ülseratif Kolitte Fusobacterium nucleatum Miktarının Hastalık Aktivitesi Üzerine Etkisi

Arş.Gör. Dr. SUNDE YILMAZ SÜSLÜER

Yürüyen Proje

17.08.2020

 

21829

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Asciminib (ABL001) ve Tivantinib (ARQ197)'in Lösemik ve Hematopoetik Kök Hücreler Üzerindeki Terapotik Etkisinin Araştırılması

Prof.Dr. GÜRAY SAYDAM

Yürüyen Proje

1.09.2020

 

21838

Y.Lisans

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Modifiye Sihler Tekniği ile boyun kasları olası innervasyon özellikleri ve kas içi sinir dağılımının belirlenmesi

Doç.Dr. SERVET ÇELİK

Kapanmış

11.05.2020

23.04.2021

21840

Öncelikli Alan

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

SERPING1 Mutasyonu Olmayan Herediter Anjioödem Hastalarının Moleküler Patogenezinde Genetik Epigenetik Faktörlerin Araştırılması

Arş.Gör. Dr. SUNDE YILMAZ SÜSLÜER

Yürüyen Proje

30.12.2020

 

21886

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

YAP1 İnhibisyonunun Beyin Kanseri ve Beyin Kanseri Kök Hücreleri Üzerindeki Moleküler Etkisinin Araştırılması

Prof.Dr. HALUK AKIN

Kapanmış

12.08.2020

25.11.2021

21888

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

8-hidroksideoksiguanozin baskılanmış ve dideoksi sitozin ile seçicilik gücü artırılmış elektrokimyasal impedans spektroskopisi temelli sensör geliştirilmesi

Prof.Dr. FERHAN GİRGİN SAĞIN

Yürüyen Proje

20.07.2020

 

21891

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MENİNGOKOK AŞILAMASI ÖNCESİ VE SONRASI ANTİKOR YANITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE MENİNGOKOK TAŞIYICILIK ORANLARININ SAPTANMASI

Prof.Dr. MELTEM TAŞBAKAN

Yürüyen Proje

3.11.2020

 

21895

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Mezenşimal kök hücrelerin over kanseri hücre hattına etkisi ve senesence belirteçleri ile ilişkisi

Doç.Dr. LEVENT AKMAN

Yürüyen Proje

27.11.2020

 

21896

Lisans Projesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

PRİMER AKCİĞER KARSİNOMU NEDENİYLE OPERE EDİLECEK OLGULARDA MALİGNİTE TİP TAYİNİNDE İNTRAOPERATİF HİSTOPATOLOJİK İNCELEMENİN ÖNEMİ

Öğr.Gör. TEVFİK İLKER AKÇAM

Yürüyen Proje

6.11.2020

 

21900

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

COVID-19 tanılı hastalarda latent tüberküloz enfeksiyonu varlığının QuantiFERONTB Gold Plus QFT yöntemi ile araştırılması

Öğr.Gör. Dr. HÜSEYİN AYTAÇ ERDEM

Kapanmış

27.07.2020

03.09.2021

21906

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kalıtsal Anemi Tanılı Hastalarda Tüm Ekzom Dizi Analizi ile Moleküler Genetik Tanının Araştırılması ve Sorumlu Yeni Genlerin Keşfi

Prof.Dr. FERİŞTAH FERDA ÖZKINAY

Yürüyen Proje

29.09.2020

 

21941

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Melazmada Trombositten Zengin Plazma Uygulaması Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Öğr.Gör. AYDA ACAR

Yürüyen Proje

29.07.2020

 

21954

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Deneysel epifiz hasarı oluşturulmuş rat modelinde lokal antiinflamatuar ve fibrin ajanlarının epifiz hattındaki köprüleşmeye etkisinin araştırılması

Öğr.Gör. HÜSEYİN KAYA

Yürüyen Proje

30.12.2020

 

21992

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Beşinci karpometakarpal (KMK) eklemde oluşan bağ yaralanmasının eklem stabilizasyonuna etkisi, farklı tanı ve iki tedavi yönteminin karşılaştırılması: kadavra çalışması

Prof.Dr. OKAN BİLGE

Yürüyen Proje

10.08.2020

 

22009

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Hormon pozitif metastatik meme kanseri hücre hattında abemasiklib metotreksat kombinasyon tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi

Öğr.Gör. Dr. BURCU ÇAKAR

Yürüyen Proje

31.12.2020

 

22010

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Deneysel Preeklampsi Sıçan Modelinde Apelin Uygulamasının Yenidoğanlarda Nörogenez Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Prof.Dr. AYŞEGÜL UYSAL

Yürüyen Proje

12.08.2020

 

22041

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Glioblastomada PTEN mutasyonlarının cGAS STING yolağına ve tedavi direncine etkilerinin araştırılması

Doç.Dr. VİLDAN BOZOK ÇETİNTAŞ

Yürüyen Proje

7.10.2020

 

22050

T.Uzmanlık

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Nikotin Tercih Eden ve Etmeyen Sıçan Soylarında Lokomotor Aktivitenin Araştırılması

Prof.Dr. LÜTFİYE KANIT

Yürüyen Proje

12.08.2020

 

22077

Güdümlü

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Flavonoidlerden Zengin Bazı Doğal Bitkilerin SARSCoV2 Virüs Replikasyonunda Görevli 3Kimotripsin Benzeri Proteaz 3Clpro Enzimi Üzerine İnhibitor Etkisinin Araştırılması

Prof.Dr. ESER YILDIRIM SÖZMEN

Yürüyen Proje

12.10.2020

 

22101

Doktora

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Galaktozemi Tanısı Ve Tedavisinin İzlenmesine Yönelik Biyosensör Temelli Yöntemler Geliştirilmesi

Doç.Dr. EBRU SEZER

Yürüyen Proje

13.11.2020

 

22125

Doktora

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

In vitro omurilik hasarı modellerinde grafen katkılı biyomalzemelerin ve alfa-lipoik asitin nöroprotektif etkisinin araştırılması

Prof.Dr. GÜLGÜN ŞENGÜL

Yürüyen Proje

22.09.2020

 

22130

T.Uzmanlık

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Klebsiella pneumoniae suşlarında kolistin direncinin araştırılması ve yöntem karşılaştırılması

Prof.Dr. ALPER TÜNGER

Yürüyen Proje

20.10.2020

 

22131

Lisans Projesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Dopaminin Akciğer Adenokarsinom Hücre Hatlarında Antikanser Etkilerinin Araştırılması

Prof.Dr. ÖZEN KAÇMAZ BAŞOĞLU

Yürüyen Proje

14.08.2020

 

22154

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Fibromyalji Sendromlu Hastalarda Fekal Kalprotektin Düzeyleri, Kesitsel Çalışma

Prof.Dr. ASİYE SİMİN HEPGÜLER

Yürüyen Proje

31.12.2020

 

22158

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Romatoid artrit tanılı hastalarda aerobik egzersiz kapasitesi ve fonksiyonel durumun değerlendirilmesi

Doç.Dr. GONCA KARABULUT

Yürüyen Proje

18.12.2020

 

22172

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

KOLESTEATOMDA MMP TIMP VE EGFR GEN EKSPRESYON DEĞİŞİKLİKLERİ VE KLİNİK ANALİZİ

Dr.Öğr.Üyesi İSA KAYA

Yürüyen Proje

26.10.2020

 

22174

Güdümlü

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Nafamostat Mesilatın COVID-19 yönetimi amaçlı yenilikçi inhaler formülasyonunun geliştirilmesi

Prof.Dr. TUNCAY GÖKSEL

Yürüyen Proje

30.12.2020

 

22180

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

FASİYAL PARALİZİ TANILI HASTALARA UYGULANAN CERRAHİ GİRİŞİMLERDE FONKSİYONEL VE KOZMETİK SONUÇLARIMIZ

Dr.Öğr.Üyesi İSA KAYA

Yürüyen Proje

26.03.2021

 

22193

T.Uzmanlık

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Psoriazis Hastalarında Rutin Göz Muayenesi Flaremetre ve Optik Koherens Tomografi ile Saptanan Göz Bulgularının Psoriazis Tipleri Ve Şiddeti ile İlişkilendirilmesi

Prof.Dr. İDİL ÜNAL

Yürüyen Proje

26.10.2020

 

22201

T.Uzmanlık

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Açık Açılı Glokomlu Gözlerde Gonioskopi Asiste Transluminal Trabekülotomi Cerrahi Sonuçları

Araştırmacı Dr. SUZAN GÜVEN YILMAZ

Yürüyen Proje

31.12.2020

 

22205

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Primer Sjögren Sendromu Hastalarının Beslenme Alışkanlıklarının Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi

Doç.Dr. GONCA KARABULUT

Yürüyen Proje

13.11.2020

 

22223

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Sepsis ve Septik Şok Tanılı Hastalarda Vitamin D reseptör Gen Polimorfizmlerinin Mortalite İle İlişkisinin Araştırılması

Doç.Dr. DEVRİM BOZKURT

Yürüyen Proje

24.12.2020

 

22230

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Glioblastomlarda diagnostik ve prognostik biyobelirteç olarak kullanılan izositrat dehidrogenaz IDH1 mutasyonlarının tayini için dCas9 ile modifiye edilmiş impedimetrik biyosensör geliştirilmesi

Dr.Öğr.Üyesi SEVCAN ATAY

Yürüyen Proje

10.12.2020

 

22256

Doktora

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Doğal Kaynaklardan DAO (Diamin Oksidaz) Pürifikasyonu ve Enzimle Zenginleştirilmiş Gıda Üretimi

Prof.Dr. ESER YILDIRIM SÖZMEN

Yürüyen Proje

8.02.2021

 

22259

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Over Kanseri Tedavisi İçin Hedefe Yönelik İlaç Taşıyıcı Sistem Geliştirilmesi ve In vitro Etkinliğinin Belirlenmesi

Dr.Öğr.Üyesi NUR SELVİ GÜNEL

Yürüyen Proje

31.12.2020

 

22260

T.Uzmanlık

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Moleküler etiyolojisi aydınlatılamamış Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Hastalarında Mikroarray çalışması ile kopya sayısı değişiklikleri saptanması ve klinik varyasyonlar ile ilişkilendirilmesi

Doç.Dr. SAMİM ÖZEN

Yürüyen Proje

21.12.2020

 

22262

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Diyabetik Nefropati Gelişimini Öngördürücü Genetik Temelli Risk Skoru Oluşturulması

Arş.Gör. FERDA EVİN

Yürüyen Proje

31.12.2020

 

22275

T.Uzmanlık

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Katmanlı Osteokondral Çatı Ürününün Kıkırdak Defektlerinin İyileşmesi Üzerindeki Etkisi - Tavşanlarda Deneysel Çalışma

Prof.Dr. SEMİH AYDOĞDU

Yürüyen Proje

25.12.2020

 

22277

T.Uzmanlık

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Afebril ve febril konvülziyonlu olgularda sitokrom P450 polimorfizmlerinin belirlenmesi

Prof.Dr. EYLEM ULAŞ SAZ

Yürüyen Proje

31.12.2020

 

22280

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kalıcı Postüral Algısal Baş dönmesi (PPPD) ve Vestibüler Migren Tanılarında Fonksiyonel Baş Savurma Testinin Yeri

Prof.Dr. NEŞE ÇELEBİSOY

Yürüyen Proje

18.03.2021

 

22306

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Paranazal Sinüs Tümöründe Moleküler Hedef Oluşturan Genomik Profilinin Belirlenmesi

Doç.Dr. SERCAN GÖDE

Yürüyen Proje

21.12.2020

 

22312

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

HLA Doku Tipi Yatkınlığı Saptanmayan Ailesel Tip 1 Diyabetes Mellituslu Olgularda Tüm Ekzom Dizi Analizi İle Sorumlu Yeni Genlerin Araştırılması

Prof.Dr. RUHSAR DAMLA GÖKŞEN ŞİMŞEK

Yürüyen Proje

29.03.2021

 

22329

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yenidoğan bebeklerde nekrotizan enterokolit otoinflamatuvar hastalığın göstergesi midir?

Prof.Dr. METE AKISÜ

Yürüyen Proje

22.02.2021

 

22334

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi hücre hatlarında prednizolon uygulamasına ek olarak lösemi ilişkili miRNA'ların susturulmasının hedef genlerin ekspresyon seviyeleri üzerine oluşturduğu etkinin araştırılması

Doç.Dr. MEHMET BURAK DURMAZ

Yürüyen Proje

30.12.2020

 

22372

Lisans Projesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Hiperforinin Membran Lipidleri Üzerindeki Etkisinin İn Vitro ve İn Vivo Konvülsiyon Modelleriyle Araştırılması

Prof.Dr. ÖZLEM YILMAZ

Yürüyen Proje

31.12.2020

 

22373

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kolorektal Kanserli Hastaların Çeşitli Klinik Örneklerinde İhmal Edilmiş Fırsatçı Etkenlerin Araştırılması

Dr.Öğr.Üyesi TAYFUN YOLDAŞ

Yürüyen Proje

30.12.2020

 

22392

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Anaplastik tiroid kanseri hücre hatlarında BIBR1532 ajanı ile telomeraz inhibisyonunun antikanser etkinliğinin araştırılması

Doç.Dr. MEHMET ERDOĞAN

Yürüyen Proje

8.02.2021

 

22397

Y.Lisans

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Nikotin Tercih Eden Sıçan Soylarında Zorlu Nikotinin Striatumda ve Hipokampusta Oksitosin ve Vasopressin Düzeylerine Etkileri

Doç.Dr. AYŞEGÜL KESER

Yürüyen Proje

30.12.2020

 

22428

T.Uzmanlık

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Triple Negatif Meme Karsinomlarında PDL1 Ekspresyonunun ve Tümörü İnfiltre Eden Lenfosit Yoğunluğunun Prognoz Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Prof.Dr. NECMETTİN ÖZDEMİR

Yürüyen Proje

11.03.2021

 

22429

Y.Lisans

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Oreksin A'nın SH-SY5Y Hücrelerinde Rotenon Toksisitesine Karşı Koruyucu Etkisinin Araştırılması

Prof.Dr. ÖZLEM YILMAZ

Yürüyen Proje

11.03.2021

 

22453

Öncelikli Alan

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Origanum onites L. türünden elde edilen kekik yağının sağlıklı mide hücre hattı ve mide kanseri hücre hattı üzerindeki sitotoksik, proapoptotik ve epigenetik etkilerinin değerlendirilmesi

Prof.Dr. MUHSİN ÖZGÜR ÇOĞULU

Yürüyen Proje

11.03.2021

 

22463

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Travma sonrası toraks patolojisi saptanan olgularda bronkoskopinin etkinliğinin prospektif değerlendirilmesi

Dr.Öğr.Üyesi ALİ ÖZDİL

Yürüyen Proje

3.03.2021

 

22479

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Bronşektazili Çocuklarda Kapsamlı Göğüs Fizyoterapi Programına İlave Edilen Osilatuar Pozitif Ekspiratuar Basınç OPEP cihazının etkinliğinin araştırılması

Prof.Dr. FİGEN GÜLEN

Yürüyen Proje

31.12.2020

 

22508

Y.Lisans

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

TMPRSS6 rs855791 Polimorfizminin Beta Talasemi İntermedia Hastalığında Demir Birikimi Üzerine Etkisinin Araştırılması

Prof.Dr. FERİŞTAH FERDA ÖZKINAY

Yürüyen Proje

26.02.2021

 

22567

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)- Bileşik görünüm, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu - Dikkat eksikliği baskın görünüm, Davranım Bozukluğu ve Yavaş Bilişsel Tempo (Sluggish Cognitive Tempo,SCT) olgularının birbirleri ve sağlıklı kontroller ile Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme bulgularının karşılaştırılması

Prof.Dr. EYÜP SABRİ ERCAN

Yürüyen Proje

8.02.2021

 

22585

Y.Lisans

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Endoplazmik Retikulum Stres Modeli Oluşturulan Fare Ovaryumlarında Katlanmamış Protein Yanıtının Araştırılması

Prof.Dr. AYŞEGÜL UYSAL

Yürüyen Proje

3.02.2021

 

22601

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

PRİMER İMMUN YETMEZLİĞİ OLAN OLGULARDA AKCİĞER PARANKİMİNİN 3 TESLA MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİYE ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

Doç.Dr. SELEN BAYRAKTAROĞLU

Yürüyen Proje

2.03.2021

 

22607

Güdümlü

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Üst Düzey Ameliyathane Mikroskobunun Orta Kulak Kolesteatomu Cerrahisindeki Öneminin Analizi Mikroskopik ve Endoskopik Cerrahi Yaklaşımların Karşılaştırması

Prof.Dr. TAYFUN KİRAZLI

Yürüyen Proje

3.02.2021

 

22608

Güdümlü

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Nesnelerin interneti tabanlı yapay zeka destekli yoğun bakım bilgi yönetim sistemi (YBSIOT sistemi)

Prof.Dr. GÜÇLÜ SELAHATTİN KIYAN

Yürüyen Proje

8.02.2021

 

22728

T.Uzmanlık

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

CoronaVac ile aşılanan ve COVID-19 tanısı alan hastane çalışanlarında antikor sonuçlarının 1 yıl boyunca izlenmesi

Prof.Dr. CANDAN ÇİÇEK

Yürüyen Proje

11.03.2021

 

116

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

ACİL SERVİSE ŞOK BULGULARIYLA BAŞVURAN HASTALARDA YATAKBAŞI ULTRASONUN TANISAL DEĞERİ

Doç.Dr. FUNDA KARBEK AKARCA

Kapanmış

29.06.2017

1.04.2021

146

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

CANLI KARACİĞER VERİCİ ADAYLARINDA BT ÜZERİNDEN OTOMATİK HACİM HESAPLAMA PROĞRAMLARININ GÜVENİLİRLİĞİ VE CERRAHİ PLANLAMAYA KATKISI

Prof.Dr. MUSTAFA HARMAN

Kapanmış

8.11.2017

1.04.2021

20268

UA Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İnflamatuar barsak hastalığında Anti-sitokin tedavi yanıtında klinik ve moleküler özelliklerin araştırılması

Dr.Öğr.Üyesi NALAN GÜLŞEN ÜNAL

Kapanmış

20.06.2019

1.04.2021

20414

Y.Lisans

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Gaucher hastalığının tanısı ve şiddetinin göstergesi olarak Pteridin metabolitlerinin araştırılması

Prof.Dr. ESER YILDIRIM SÖZMEN

Kapanmış

15.03.2019

1.04.2021

20469

Y.Lisans

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Oral kronik nikotin uygulamasının ve yoksunluğun sıçan beyninde Nöropeptid Y reseptör ekspresyonuna etkileri

Prof.Dr. LÜTFİYE KANIT

Kapanmış

15.04.2019

1.04.2021

20564

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Parkinson modeli oluşturulmuş sıçanlarda ozon tedavisinin etkisinin biyokimyasal biyobelirteçler ile araştırılması

Prof.Dr. YASEMİN AKÇAY

Kapanmış

30.07.2019

1.04.2021

20851

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Turner sendromlu 45X0 tanısı ile takipli olgularda mikroarray çalışması ile kopya sayısı değişiklikleri saptanması ve klinik varyasyonlarla ilişkilendirilmesi

Prof.Dr. MUHSİN ÖZGÜR ÇOĞULU

Kapanmış

22.06.2020

1.04.2021

21509

T.Uzmanlık

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Endometriozisin oosit kalitesi üzerine etkisinde miRNA'ların yeri

Prof.Dr. MURAT ULUKUŞ

Kapanmış

17.03.2020

1.04.2021

21555

T.Uzmanlık

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Diyabetik Ayak Hastalarında Gremlin-1 Düzeylerinin Wagner Sınıflaması ile İlişkisinin İncelenmesi ve Amputasyona Gidişte Bir Biyobelirteç Olarak Kullanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Prof.Dr. ŞEVKİ ÇETİNKALP

Kapanmış

12.03.2020

1.04.2021

22362

Hızlı Destek

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Sıçan MI Modelinde Baicalin ve Dokosaheksaenoik Asitin Kardiyoprotektif Etkileri ile Membran Lipit Profili İlişkisinin Araştırılması

Arş.Gör. Dr. VEDAT EVREN

Yürüyen Proje

29.04.2021

 

22468

G. Araştırma

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Kedilerde Toxoplasma gondii tanısı için lateral flow temelli tanı kiti geliştirilmesi

Dr.Öğr.Üyesi AYSU DEĞİRMENCİ DÖŞKAYA

Yürüyen Proje

29.04.2021

 

22636

Lisans Projesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Adölesan İdiyopatik Skolyozlu Hastalarda Alt Ekstremite Dizilimi ve Yaralanmaların Değerlendirilmesi 25092020

Prof.Dr. CENGİZHAN ÖZGÜRBÜZ

Yürüyen Proje

9.04.2021

 

22675

T.Uzmanlık

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Sağlıklı Erişkinlerde HRVBiofeedback Antrenmanı ve CranialVisseral Manuel Terapinin Kalp Hızı Değişkenliği ve Otonom Sinir Sistemi Parametrelerine Akut Etkisi

Prof.Dr. CENGİZHAN ÖZGÜRBÜZ

Yürüyen Proje

19.04.2021

 

22740

T.Uzmanlık

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARINDA APELİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Prof.Dr. TAHİR GÜRLER

Kapanmış

19.04.2021

25.11.2021

22798

Güdümlü

 

Çocuklarda torakal ve abdominal tümörlerin ileri düzey endoskopik cerrahi ile tedavisinde kitlelerin sınırlarını belirlemede beyaz ışık ve dar bant görüntüleme NBI sistemlerinin karşılaştırılması

Dr.Öğr.Üyesi EMRE DİVARCI

Yürüyen Proje

29.04.2021

 

21875

Lisans Projesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

İntraplevral hipokloröz asit lavajının sıçanlarda oluşturulan ampiyemin tedavisinde etkinliği

Dr.Öğr.Üyesi ÜLKÜM ZAFER DÖKÜMCÜ

Yürüyen Proje

7.05.2021

 

22469

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kistik fibrozis tanılı çocuk hastalarda nötrofil fonksiyonlarının araştırılması

Doç.Dr. NESLİHAN KARACA

Yürüyen Proje

24.05.2021

 

22623

G. Araştırma

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İntrakranial anevrizmanın endovasküler tedavisinde stent yerleştirildikten sonra kan biyokimyasında meydana gelen değişimlerin araştırılması

Prof.Dr. İSMAİL ORAN

Yürüyen Proje

5.05.2021

 

22702

T.Uzmanlık

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Acil Serviste COVID-19 Pnömonisi Tanısı Alan Hastalarda Kandaki Interlökin-6 ve Interlökin-1 Seviyelerinin Morbidite ve Mortalite Öngörmedeki Yerinin Araştırılması

Prof.Dr. MURAT ERSEL

Yürüyen Proje

5.05.2021

 

22754

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kolorektal Kanserli Hastaların Dışkı ve Tükrük Örneklerinde Mikrobiyota Analizi

Öğr.Gör. OSMAN BOZBIYIK

Yürüyen Proje

18.05.2021

 

22790

G. Araştırma

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Pankreas Kanserli Hastaların Klinik Örneklerinde Mikrobiyota

Dr.Öğr.Üyesi ALPER UĞUZ

Yürüyen Proje

18.05.2021

 

21894 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Adenotonsillektomi Operasyonu Geçiren Çocuk Hastalarda Desfluran ve Sevofluranın Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri ne Etkisinin Bilgisayar Tabanlı Test Bataryası Uygulanarak Karşılaştırılması  Doç.Dr. ASLIHAN ESRA YÜKSEL Yürüyen Proje 13.08.2021  
22045 T.Uzmanlık Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Deneysel Hayvan Modelinde Künt Uçlu Transforaminal İğne (CD Needle®) ile Keskin Uçlu İğnelerin Organ Hasarı Oluşturma Potansiyellerinin Karşılaştırılması Prof.Dr. CAN EYİGÖR Yürüyen Proje 25.08.2021  
22238 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ÇÖLYAK TANILI HASTALARDA NÖROBİLİŞSEL İŞLEVLERİN SAĞLIKLI KONTROLLERDEN FARKI ve 1 YILLIK DİYET UYUMU İLE DEĞİŞİMİ  Öğr.Gör. MİRAY KARAKOYUN Yürüyen Proje 6.08.2021  
22611 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Osteogenezis İmperfektalı Olgularda Moleküler Genetik Etiyolojinin Tüm Ekzom Dizi Analizi ile Aydınlatılması Doç.Dr. SAMİM ÖZEN Yürüyen Proje 22.09.2021  
22864 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Gebelerde Topraklanmanın Hiperemezis Gravidarum Şiddetine, Yorgunluğa, Anksiyeteye ve Yaşam Kalitesine Etkisi Doç.Dr. AHMET METE ERGENOĞLU Yürüyen Proje 22.09.2021  
22890 Öncelikli Alan Temel Tıp Bilimleri Bölümü Toxoplasma gondiinin her üç dönemine etkili DNA ve rekombinant protein aşı stratejisinin geliştirilmesi Doç.Dr. MERT DÖŞKAYA Yürüyen Proje 24.09.2021  
22916 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Patolojik Tanısı Belirsiz Sitoloji Olan Tiroit Nodüllerinde Yeni Nesil Dizi Analizi Tabanlı Hedefe Yönelik Somatik Mutasyon Analizi  Doç.Dr. EMİN KARACA Yürüyen Proje 13.09.2021  
22979 Doktora Temel Tıp Bilimleri Bölümü Meme Kanseri Tanılı Olgularda İmmun Kontrol Noktası Genlerini Regüle Eden miRNAların Ekspresyon Profillerinin Belirlenmesi Doç.Dr. BURÇİN KAYMAZ Yürüyen Proje 30.09.2021  
22981 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü RADYOTERAPİ UYGULANAN SKUAMÖZ HÜCRELİ ANAL KANSERLERDE HPV ENFEKSİYONU VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Prof.Dr. SERDAR ÖZKÖK Yürüyen Proje 15.09.2021  
23021 T.Uzmanlık Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İN-VİTRO KAN BEYİN BARİYERİ MODELİNDE FARKLI FRAKSİYON DOZLARINDA RADYASYONUN MOLEKÜLER BARİYER GEÇİRGENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Prof.Dr. EMİNE SERRA KAMER Yürüyen Proje 7.10.2021  
23023 Doktora Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Bilinçli Farkındalık Temelli Nefes Metodunun Algılanan Stres, Tükürük Kortizol Düzeyi ve Alkol Aşermesi Üzerindeki Etkisi Prof.Dr. HAKAN COŞKUNOL Yürüyen Proje 23.09.2021  
23029 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Primer Uveal Melanom Hücre Serisinde Radyoterapi Bevacizumab Kalsidiol ve Kalsitriolün Terapotik Etkinliğinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Doç.Dr. MELİS PALAMAR ONAY Yürüyen Proje 16.07.2021  
23066 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Analitik Hiyerarşi Süreci ve Veri Madenciliği Teknikleriyle Hibrit bir Karar Destek Sistemi Uygulaması Tam Kan Sayımı Değerleri ile Kovid19 Tanısı Dr.Öğr.Üyesi ASLI SUNER KARAKÜLAH Yürüyen Proje 21.09.2021  
23091 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aktif İmmunoterapi Alan Kanser Hastalarında CoronaVac Aşısının Etkinliğinin Değerlendirilmesi (ITCOVAC) Doç.Dr. ŞAZİYE BURÇAK YAYLA Yürüyen Proje 4.08.2021  
23098 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü COVID19 Aşılarının Romatolojik Hastalığı Olan Hastalarda Etkinliği Dr.Öğr.Üyesi FİGEN YARGUCU ZİHNİ Yürüyen Proje 27.09.2021  
23122 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Akromegali hastalarında inflamasyon göstergeleri ve oksidatif stres ilişkisi Prof.Dr. LÜTFİYE FÜSUN SAYGILI Yürüyen Proje 25.10.2021  
23133 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü İdrarda Total Glikozaminoglikan SemiKantitatif Ölçümü İçin Hızlı Test Yöntemi Geliştirilmesi Prof.Dr. ESER YILDIRIM SÖZMEN Yürüyen Proje 20.10.2021  
23143 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Prostat Kanser Hücrelerinin Belirlenmesi İçin Peptit Tabanlı Biyosensör Sistemi Geliştirilmesi Prof.Dr. YASEMİN AKÇAY Yürüyen Proje 13.09.2021  
23162 T.Uzmanlık Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Endometrioma ve Diğer Endometriozisli Hastalardaki c-kit, E-cadherin ve beta-catenin Ekspresyonlarının Retrospektif Olarak Karşılaştırılması  Prof.Dr. FATİH ŞENDAĞ Yürüyen Proje 27.09.2021  
23172 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Kolorektal Kanser Hücrelerinde BIBR1532 ve Resveratrol Kombinasyonunun WNT Sinyal Yolağı Üzerindeki Etkileri Doç.Dr. ÇIĞIR BİRAY AVCI Yürüyen Proje 25.10.2021  
23178 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü OVCAR3 Over Kanser Hücrelerinde BOR Mineralinin Apoptoz ve Gen Expresyon Üzerine Etkileri Dr.Öğr.Üyesi NUR SELVİ GÜNEL Yürüyen Proje 22.09.2021  
23181 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Glomerülonefrit Şüphesi Olan Hastalarda NFAT Gen Ailesi Üyelerinin Farklı İfade Profillerinin İncelenmesi  Doç.Dr. BUKET KOSOVA Yürüyen Proje 27.09.2021  
23219 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Akciğer kanserinde cisplatin direnci gelişiminde otofajik STING regülasyonunun araştırılması Doç.Dr. VİLDAN BOZOK ÇETİNTAŞ Yürüyen Proje 5.10.2021  
23265 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Aktif tüberküloz hastalarında tedavi öncesi ve tedavi sonrası QuantiferonTB Gold Plus testi sonuçlarının değerlendirilmesi Prof.Dr. CENGİZ ÇAVUŞOĞLU Yürüyen Proje 19.10.2021  
23271 Doktora Temel Tıp Bilimleri Bölümü Deneysel Parkinson Modelinde Histon Asetil Transferaz GCN5 Gen Nakavtının Mitokondriyal Homeostaz Üzerine Etkilerinin Araştırılması  Prof.Dr. ALTUĞ YAVAŞOĞLU Yürüyen Proje 25.10.2021  
23326 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Cisplatin Dirençli ve Normal A2780 Hücre Serisinde Resveratrol'ün Hücre Döngülerine ve NF-kB Aktivasyonuna Etkilerinin Karşılaştırılması Doç.Dr. FATMA ZUHAL EROĞLU Yürüyen Proje 27.09.2021  
23416 Lisans Projesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü HeLa Servikal Kanser Hücre Hattında JQ1 ve Temozolomide İlaç Kombinasyonunun Sitotoksik ve AntiProliferatif Etkilerinin İncelenmesi Doç.Dr. EBRU SEZER Yürüyen Proje 25.10.2021  
22330 Öncelikli Alan Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Isıtılmış Nemlendirilmiş Yüksek Akışlı Nazal Oksijen Tedavi Sistemi (INYANOT-S) Prof.Dr. EYLEM ULAŞ SAZ Yürüyen Proje 3.06.2021  
22423 UA Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Baş ve Boyun Skuamöz Hücreli Karsinomu Hücre Kültüründe Biyobelirteç Olabilecek circularRNA Moleküllerinin Araştırılması Öğr.Gör. GÖKSEL TURHAL Yürüyen Proje 9.06.2021  
22448 Öncelikli Alan Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Glomerulonefrit tedavisinde kullanılan siklofosfafomid ile TRPC1/6 inhibitörü DGsMTx4 kombinasyonunun podosit sağkalımı üzerine etkilerinin moleküler düzeyde araştırılması Prof.Dr. MELTEM SEZİŞ DEMİRCİ Yürüyen Proje 3.06.2021  
22556 T.Uzmanlık Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Erken Evre Multipl Sklerozlu Hastalarda Serum ve BOSta İnflamasyon ve Aksonal Hasar Biyobelirteçlerinin Değerlendirilmesi Prof.Dr. AYŞE NUR YÜCEYAR Yürüyen Proje 25.05.2021  
22611 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Osteogenezis İmperfektalı Olgularda Moleküler Genetik Etiyolojinin Tüm Ekzom Dizi Analizi ile Aydınlatılması Doç.Dr. SAMİM ÖZEN Yürüyen Proje 22.09.2021  
22673 Öncelikli Alan Temel Tıp Bilimleri Bölümü Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Calu1 Hücre Serisinde Cisplatin Direncinde Etkili Genetik Bileşenlerin Tüm Genom CRISPR/Cas9-tabanlı Genetik Tarama Yöntemiyle Belirlenmesi Doç.Dr. BUKET KOSOVA Yürüyen Proje 21.06.2021  
22705 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dabrafenib ve Metforminin Anaplastik Tiroid Kanser Hücrelerinde Apoptoz ve Gen Regülasyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması Doç.Dr. MEHMET ERDOĞAN Yürüyen Proje 17.06.2021  
22732 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Gastroözofageal reflü fenotiplerinde özofagus epitelinin hücreler arasındaki bağlantı noktalarında eksprese olan gen ve proteinlerin belirlenmesi Prof.Dr. SERHAT BOR Yürüyen Proje 27.05.2021  
22771 T.Uzmanlık Temel Tıp Bilimleri Bölümü Decoy Reseptör 3 ve presepsinin sepsis hastalarında tanısal ve prognostik değeri Doç.Dr. BURCU BARUTÇUOĞLU Yürüyen Proje 27.05.2021  
22814 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Akciğer Kanserinde Biyobelirteç Adayları Olarak Circular RNAların Tanımlanması Doç.Dr. AYŞE CANER Yürüyen Proje 25.05.2021  
22848 T.Uzmanlık Dahili Tıp Bilimleri Bölümü NIRS (Near-Infrared Spektroskopi) Cihazının İntravenöz Trombolitik tedavi alan ve/veya Endovasküler Trombektomi yapılan Akut iskemik inme hastalarında Serebral oksijenizasyonu göstermedeki etkinliğinin değerlendirilmesi Doç.Dr. FUNDA KARBEK AKARCA Yürüyen Proje 27.05.2021  
22864 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Gebelerde Topraklanmanın Hiperemezis Gravidarum Şiddetine, Yorgunluğa, Anksiyeteye ve Yaşam Kalitesine Etkisi Doç.Dr. AHMET METE ERGENOĞLU Yürüyen Proje 22.09.2021  
22871 T.Uzmanlık Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Retiküler psödodrusenin eşlik ettiği eksüdatif ybmd olgularında retinal ve koroidal değişikliklerin OKT ve OKTA ile değerlendirilmesi ve ARMS2 polimorfizmi ile ilişkisinin belirlenmesi Prof.Dr. FİLİZ AFRASHİ Yürüyen Proje 5.07.2021  
22874 T.Uzmanlık Temel Tıp Bilimleri Bölümü PENTİLENTETRAZOL İLE OLUŞTURULMUŞ KİNDLİNG EPİLEPSİ MODELİNDE ZAFİRLUKASTIN SANTRAL SİNİR SİSTEMİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Prof.Dr. ALTUĞ YAVAŞOĞLU Yürüyen Proje 3.06.2021  
22916 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Patolojik Tanısı Belirsiz Sitoloji Olan Tiroit Nodüllerinde Yeni Nesil Dizi Analizi Tabanlı Hedefe Yönelik Somatik Mutasyon Analizi  Doç.Dr. EMİN KARACA Yürüyen Proje 13.09.2021  
22929 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü İn Vitro Ortamda Elektriksel Stimülasyonun Nöral Membran Lipit Plastisitesi Üzerine Etkileri  Arş.Gör. Dr. VEDAT EVREN Yürüyen Proje 15.06.2021  
22936 Hızlı Destek Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocukluk çağının sentrotemporal dikenli epilepsisi tanılı çocuklarda elektroensefalografi difüzyon tensor görüntüleme ve psikometrik testlerin korelasyonu Öğr.Gör. Dr. SANEM KESKİN YILMAZ Yürüyen Proje 21.06.2021  
22939 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü BaşBoyun Kanser Hücrelerinde Biyobelirteçler Olarak Circular RNAların Tanımlanması ve Radyoterapinin bu Biyobelirteçler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Doç.Dr. AYŞE CANER Yürüyen Proje 9.06.2021  
22947 K. Başlangıç Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ektopik Gebelik Olgularında Fallop Tüpünde Dynein Ağır Zincir Protein 5 Ekspresyonun Araştırılması  Öğr.Gör. Dr. ÇAĞDAŞ ŞAHİN Yürüyen Proje 17.06.2021  
22981 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü RADYOTERAPİ UYGULANAN SKUAMÖZ HÜCRELİ ANAL KANSERLERDE HPV ENFEKSİYONU VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Prof.Dr. SERDAR ÖZKÖK Yürüyen Proje 15.09.2021  
23026 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Propolis ve 5-FU kombinasyonunun HCT-116 kolon kanseri hücrelerinde sitotoksik ve apoptotik etkisi  Dr.Öğr.Üyesi NUR SELVİ GÜNEL Yürüyen Proje 15.06.2021  
23029 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Primer Uveal Melanom Hücre Serisinde Radyoterapi Bevacizumab Kalsidiol ve Kalsitriolün Terapotik Etkinliğinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Doç.Dr. MELİS PALAMAR ONAY Yürüyen Proje 16.07.2021  
23077 Hızlı Destek Temel Tıp Bilimleri Bölümü Kumulus-Oosit Kompleksinin Derin Öğrenme Yöntemiyle Sınıflandırılması Araştırmacı Dr. TÜRKER ÇAVUŞOĞLU Yürüyen Proje 21.06.2021  
23093 T. Uzmanlık Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Palosuranın Preeklamptik Gebe Sıçan ve Yavruları Üzerine Etkisi Prof. Dr. MURAT OLUKMAN Yürüyen Proje 22.06.2021  
21885 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Sıçanlarda kollajenazla indüklenen kronik aşil tendinopatisinin tedavisinde çeşitli şekillerde hazırlanmış yağ greftlerinin etkisi Dr. Öğr. Üyesi MELEKPER ELCİL KAYA BİÇER Kapanmış 29.07.2020 25.11.2021
22286 T. Uzmanlık Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Hiperfosfatazya Mental Retardasyon Sendromu Düşünülen Olgularda Tüm Ekzom Sekanslama İle Moleküler Etiyolojinin Belirlenmesi Prof. Dr. FERİŞTAH FERDA ÖZKINAY Yürüyen Proje 9.11.2021  
22321 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Perforatör Fleplerin Pedikülünü Kama Rezeksiyonla Taşımayı Sağlayan Mikrovasküler Anastomoz Modeli Dr. Öğr. Üyesi AHMET BİÇER Yürüyen Proje 3.11.2021  
23040 Öncelikli Alan Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Akalazya alt tiplerinin etyopatogenezinde yer alan hücresel mekanizmaların incelenmesi  Prof. Dr. SERHAT BOR Yürüyen Proje 3.11.2021  
23097 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Septik şok ön tanılı hastalarda nükleik asit temelli multipleks gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu test kiti ile konvansiyonel kültürlerdeki üremelerin karşılaştırılması Prof. Dr. OĞUZ REŞAT SİPAHİ Yürüyen Proje 5.11.2021  
23103 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü LEVETIRASETAM VE LAMOTRİJİNİN SIÇANLARDA İLK TRİMESTERDEKİ NÖRAL TÜP GELİŞİMİ VE NÖRAL KREST HÜCRE GÖÇÜ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. YİĞİT UYANIKGİL Yürüyen Proje 5.11.2021  
23153 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Spinal Kord Hasarında Kök Hücre ve Ürünlerinin Demir Şelatörü Ajanlar ile Birlikte Kullanımımın İyileşme Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Doç. Dr. ANIL MURAT ÖZTÜRK Yürüyen Proje 2.12.2021  
23222 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Amniyon Membran Ekstrakt Damlasının Deneysel Korneal Epitel İyileşmesi Modelinde Etkinliği Öğr. Gör. ÖZLEM BARUT SELVER Yürüyen Proje 2.12.2021  
23270 Öncelikli Alan Temel Tıp Bilimleri Bölümü Rotenon ile İndüklenen Parkinson Hastalığı Modelinde BRCC3 Gen Nakavtının Otofaji ve Endoplazmik Retikulum Stresi Yolakları Üzerine Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. ALTUĞ YAVAŞOĞLU Yürüyen Proje 11.11.2021  
23292 Güdümlü Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Merkezli Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İleri Düzey Nonİnvaziv İzlem ve Yapay Zeka ile Hiperbilirubinemili Hastaların Yönetimi Doç. Dr. ÖZGE ALTUN KÖROĞLU Yürüyen Proje 24.11.2021  
23321 T. Uzmanlık Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü PREOPERATİF AÇLIK SÜRESİNİN HEMODİNAMİK ETKİSİNİN DEĞERLENDİRMESİNDE PERFÜZYON İNDEKSİNİN GÜVENİRLİLİĞİ Prof. Dr. SEZGİN ULUKAYA Yürüyen Proje 11.11.2021  
23335 T. Uzmanlık Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Hayvan modellerinde oluşturulan intrauterin adezyonlarda kök hücre uygulamalarının etkilerinin araştırılması Doç. Dr. ALİ AKDEMİR Yürüyen Proje 2.12.2021  
23420 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Covid19 tanısı almış hastalarda Periostin, HIF1, Fosfolipaz A2 parametrelerinin serum düzeylerinin araştırılması Prof. Dr. YASEMİN AKÇAY Yürüyen Proje 18.11.2021  
23456 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Nikotin Tercih Eden Sıçan Soylarında Bilişsel Performans Ve Sosyal Etkileşim Prof. Dr. LÜTFİYE KANIT Yürüyen Proje 15.11.2021  

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ