Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

BAP Projelerimiz

 

ID Proje Kodu P.Türü Bölüm Proje Adı Yönetici Durum Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
79 17-TIP-001 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü NOCODAZOLE VE ASTAXANTHİNİN MEME KANSERİ HÜCRE HATLARINDA,OSİMERTİNİB VE FUCOİDANIN OVER KANSERİ HÜCRE HATLARINDA MOLEKÜLERETKİLERİ Arş.Gör. DUYGU DÖNDÜ AYGÜNEŞ JAFARI Yürüyen Proje 29.06.2017  
81 17-TIP-012 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü AKUT BRONŞİOLİT TANISI ALAN BEBEKLERDE YÜKSEK AKIMLI NAZAL KANÜLOKSİJEN VE BASİT YÜZ MASKESİ İLE OKSİJEN TEDAVİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Prof.Dr. ESEN DEMİR Yürüyen Proje 29.06.2017  
84 17-TIP-015 Doktora Temel Tıp Bilimleri Bölümü GENEL CERRAHİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİNTEMEL CERRAHİ BECERİLERİNE İLİŞKİN ULUSALDÜZEYDE GEREKSİNİM BELİRLEME ÇALIŞMASIT Dr.Öğr.Üyesi NÜLİFER DEMİRAL YILMAZ Yürüyen Proje 29.06.2017  
85 17-TIP-016 Doktora Temel Tıp Bilimleri Bölümü FASCİCULUS UNCİNATUS MORFOLOJİSİ Prof.Dr. CANAN YURTTAŞ Yürüyen Proje 29.06.2017  
90 17-TIP-009 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü BRAKİTERAPİ TEDAVİ PLANLAMA SİSTEMLERİNİN DOKUİNHOMOJENİTE VARLIĞINDA DOZ DAĞILIMLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN DOZİMETRİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ Öğr.Gör. NEZAHAT OLACAK Yürüyen Proje 29.06.2017  
91 17-TIP-010 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü KORDON KANI HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRELERİNDEN FARKLILAŞTIRILAN DOĞALÖLDÜRÜCÜ HÜCRELERİN GLİOBLASTOMA TÜMÖR HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİETKİNLİĞİNİN İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ Prof.Dr. GÜLİNNAZ ERCAN Yürüyen Proje 29.06.2017  
105 17-TIP-033 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü AKCİĞER KANSER HÜCRESİ ÜZERİNE PALOSURANIN ETKİSİ Prof.Dr. SONER DUMAN Yürüyen Proje 29.06.2017  
106 17-TIP-034 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü AKCİĞER KANSER HÜCRESİ ÜZERİNE PROPOLİSİN ETKİSİ Prof.Dr. SONER DUMAN Yürüyen Proje 29.06.2017  
113 17-TIP-050 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü TEK DELİK LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ İLE KONVANSİYONEL LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Doç.Dr. TAYLAN ÖZGÜR SEZER Yürüyen Proje 29.06.2017  
114 17-TIP-051 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü KLİNİK ARAŞTIRMA BAŞVURU İZLEME SÜRECİNİN ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINMASININ ETKİLİLİK VE PAYDAŞLARIN MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç.Dr. SÜLEYMAN AYHAN ÇALIŞKAN Yürüyen Proje 29.06.2017  
117 17-TIP-054 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü POSTMENAPOZAL KADINLARDA VAJİNAL CO2 LAZER UYGULAMASININ ÜROJİNEKOLOJİK YAKINMALAR ÜZERİNE ETKİSİ Doç.Dr. AHMET ÖZGÜR YENİEL Yürüyen Proje 29.06.2017  
121 17-TIP-066 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü KORONER ARTERLERİN GSI DEDEKTÖR BT İLE ARAŞTIRMA VE GÖRÜNTÜLEME Prof.Dr. RECEP SAVAŞ Yürüyen Proje 29.06.2017  
128 17-TIP-056 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü "OVER CERRAHİSİ SONRASI OVER REZERVİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİN FARKLI KİST TİPLERİ AÇISINDAN DEĞİŞİKLİK ARZ EDİP ETMEDİĞİNİNARAŞTIRILMASI" Prof.Dr. TEKSİN ÇIRPAN Yürüyen Proje 29.06.2017  
130 17-TIP-058 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ERKEK İNFERTİLİTESİNDE SPERM SELEKSİYONU İLE GEBELİK ORANLARININ ARTIRILMASI Prof.Dr. EGE NAZAN TAVMERGEN GÖKER Yürüyen Proje 29.06.2017  
135 17-TIP-063 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü GONATROZLU HASTALARDA İKİ FARKLI GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİYLE YAPILAN İNTRAARTİKÜLER PULSE RADYOFREKANS TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ Prof.Dr. CAN EYİGÖR Yürüyen Proje 29.06.2017  
136 17-TIP-064 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü FOLLİKÜLER B HÜCRELİ LENFOMALARIN DERECELENDİRİLMESİ Doç.Dr. NAZAN ÖZSAN Yürüyen Proje 29.06.2017  
137 17-TIP-065 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü SENTİNAL LENF NODU POZİTİF MEME KANSERİ OLGULARINDA NONSENTİNAL LENF NODLARININ TUTULUMUNU ETKİLEYEN PREDİKTİF FAKTÖRLER Öğr.Gör. GÜRDENİZ SERİN Yürüyen Proje 29.06.2017  
138 17-TIP-073 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARININ ISO15189 AKREDİTASYONU SONRASI İÇ VE DIŞ KALİTE KONTROL SONUÇLARININ ÖNCEKİ SONUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI Prof.Dr. ŞAZİYE RÜÇHAN SERTÖZ Yürüyen Proje 4.08.2017  
140 18-TIP-002 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü PROSTATIN BENİGN PREKÜRSÖR MALİGN EPİTELYAL PROLİFERASYONLARDA ERG İLE PTEN EKSPREKSYONLARININ ARAŞTIIRILMASI VE BULGULARI KLİNİKOPATOLOJİKKORELASYONU Doç.Dr. BANU SARSIK KUMBARACI Yürüyen Proje 27.02.2018  
149 18-TIP-019 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ERİŞKİN SEREBRAL PALSİLİ HASTALARDA EGZERSİZLERİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Prof.Dr. YEŞİM KİRAZLI Yürüyen Proje 27.02.2018  
154 18-TIP-009 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü SERBEST DOLAŞAN KÜMES HAYVANLARINDAN İZOLE EDİLEN TOXOPLASMA GONDİİ SUŞLARININ GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI VE TOKSOPLAZMOZİS SEROPREVALANSI Prof.Dr. ADNAN YÜKSEL GÜRÜZ Yürüyen Proje 27.02.2018  
156 18-TIP-011 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü POST-POLİO SENDROMLU HASTALARDA İZOKİNETİK KAS KUVVETİNDEKİ YILLIK DEĞİŞİMLER VE PROGNOZ ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Prof.Dr. ARZU YAĞIZ ON Yürüyen Proje 27.02.2018  
163 18-TIP-023 Doktora Dahili Tıp Bilimleri Bölümü SARC-F ÖLÇEĞİNE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN EKLENMESİ İLE SARKOPENİ DEĞERLENDİRMESİ Doç.Dr. DEVRİM BOZKURT Yürüyen Proje 27.02.2018  
164 18-TIP-024 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü PRİMER PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANMIŞ ST YÜKSELMELİ MİYOKARD İNFARKTÜSÜ OLGULARINDA BAZAL VE REZİDÜEL SYNTAX SKORU’NUN PROGNOZA ETKİLERİ Prof.Dr. OĞUZ YAVUZGİL Yürüyen Proje 27.02.2018  
166 18-TIP-028 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü GEÇMİŞTE YA DA AİLESİNDE TİK BOZUKLUĞU OLAN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUK VE GENÇLERDE METİLFENİDAT TEDAVİSİ SIRASINDA TİKLERİN ORTAYA ÇIKMASI TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?: BİR GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMASI Prof.Dr. NAZLI BURCU ÖZBARAN Yürüyen Proje 27.02.2018  
1122 18-KSUAM-002 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü AKCİĞER KANSER KÖK HÜCRE HATTINDA RADYASYON VE SİSPLATİN DİRENCİNE PKI-402 ETKİSİ Prof.Dr. EMİNE SERRA KAMER Yürüyen Proje 27.02.2018  
20019 TDK-2018-20019 Doktora Temel Tıp Bilimleri Bölümü KUŞBURNU ÇAYINDA BULUNAN FLAVONOLLERİN PROSTAT KANSER HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE APOPTOZİS ÜZERİNE ETKİSİ Doç.Dr. ALİ MERT ÖZGÖNÜL Yürüyen Proje 5.11.2018  
20064 TGA-2018-20064 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü İnsan Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Paraquat İle İndüklenen Hasara Karşı Resveratrolün Etkisinin Araştırılması Doç.Dr. ALİ MERT ÖZGÖNÜL Yürüyen Proje 14.11.2018  
20074 TDK-2018-20074 Doktora Temel Tıp Bilimleri Bölümü İki önemli diyabet komplikasyonunun Nrf2 gen polimorfizmleri ile ilişkisinin değerlendirilmesi Doç.Dr. FATMA ZUHAL EROĞLU Yürüyen Proje 25.12.2018  
20117 TDK-2018-20117 Doktora Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Multimodal Bağlantı Analizleri Prof.Dr. ALİ SAFFET GÖNÜL Yürüyen Proje 21.11.2018  
20127 TGA-2019-20127 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Deneysel sepsis modelinde tiroid fonksiyonlarının ve tiroid histolojik yapısının nekropitoz özelinde araştırılması Prof.Dr. İLKİN ÇANKAYALI Yürüyen Proje 26.04.2019  
20176 TTU-2018-20176 T.Uzmanlık Dahili Tıp Bilimleri Bölümü AĞIR HEMOFİLİ A HASTALARINDA İMMÜN DÜZENLEYİCİ SİTOKİNLERİ KODLAYAN GEN POLİMORFİZMLERİNİN İNHİBİTÖR GELİŞİMİ İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Öğr.Gör. Dr. TAHİR ATİK Yürüyen Proje 8.10.2018  
20180 TGA-2019-20180 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Visseral leishmaniasis tedavisinde Bruton's Tirozin Kinaz inhibitörü olarak Ibrutinib'in etkisi Doç.Dr. AYŞE CANER Yürüyen Proje 22.01.2019  
20200 TGA-2020-20200 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Probiyotiklerin tip 2 diabetes mellituslu hastalarda metabolik biyomarkerlar inflamasyon ve antioksidan sistem üzerine etkileri Öğr.Gör. Dr. ASLI KILAVUZ Yürüyen Proje 7.07.2020  
20208 TGA-2018-20208 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Hipertansiyonlu olgularda ARHGAP42 gen polimorfizminin kan basıncı ve arteriyel sertlik üzerine etkilerinin araştırılması Prof.Dr. MELTEM SEZİŞ DEMİRCİ Yürüyen Proje 30.11.2018  
20212 TGA-2019-20212 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Hematopoietik Kök Hücreler ile Lösemi Kanser Kök Hücrelerine Sentetik Kannabinoid Uygulamasının Lökomogenez Üzerine Etkilerinin Araştırılması Doç.Dr. BURÇİN KAYMAZ Yürüyen Proje 30.04.2019  
20263 TGA-2018-20263 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Füzyon genlerinin prostat kanseri olgularında yaygınlıklarının araştırılması ve klinikle ilişkilerinin belirlenmesi Doç.Dr. BUKET KOSOVA Yürüyen Proje 26.11.2018  
20289 TTU-2019-20289 T.Uzmanlık Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 'Senkop Sebebi İle Acil Servise Başvuran Çocuk Hastalarda Amino-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (nt-Probnp)'nin Kardiyak ve Non-Kardiyak Senkop Ayırıcı Tanısındaki Rolü' Prof.Dr. EYLEM ULAŞ SAZ Yürüyen Proje 14.05.2019  
20329 TGA-2019-20329 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Glioblastomada cGAS/STING yolağının tedavi direnci üzerine etkilerinin araştırılması Doç.Dr. VİLDAN BOZOK ÇETİNTAŞ Yürüyen Proje 23.07.2019  
20346 TGA-2020-20346 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü İnsan over dokusu üzerinde karbondioksit pnömoperitonyum ile oluşturulan iskemi/reperfüzyon modelinde histopatolojik ve biyokimyasal olarak oksidatif stres belirteçlerinin incelenmesi Doç.Dr. ALİ AKDEMİR Yürüyen Proje 5.06.2020  
20373 TGA-2018-20373 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Sağlıklı çocuklarda Oka suşu içeren suçiçeği aşısının immünojenitesinin değerlendirilmesi Prof.Dr. NURİ ZAFER KURUGÖL Yürüyen Proje 25.12.2018  
20389 TYL-2019-20389 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anaplastik Tiroid Kanser hücrelerinde Epigallokateşin-3-gallat ve Dabrafenib kombinasyonunun apoptoz ve gen ifadesi üzerine etkileri Dr.Öğr.Üyesi NUR SELVİ GÜNEL Yürüyen Proje 4.01.2019  
20393 TGA-2019-20393 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü CRISPR-Cas9 Teknolojisi ile in vitro F8 Geninin Fonksiyonunun Bozulmasının Sağlanması Arş.Gör. Dr. SUNDE YILMAZ SÜSLÜER Yürüyen Proje 30.07.2019  
20397 TGA-2019-20397 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyak Cerrahide Transpulmoner Termodilüsyon Monitorizasyonu ve Geleneksel Yöntemlerle Takip Edilen Hastaların Postoperatif Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması Araştırmacı Dr. SERKAN ERTUGAY Yürüyen Proje 15.04.2019  
20398 TGA-2019-20398 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Diyabetik ratlardaki açık kırık modelinde yara kapatılması zamanlamasının kırık iyileşmesine etkisi  Doç.Dr. HÜSEYİN GÜNAY Yürüyen Proje 3.09.2019  
20417 TYL-2018-20417 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Nikotin tercih eden sıçan soylarında nikotin uygulamasının anksiyete testlerine etkileri Prof.Dr. LÜTFİYE KANIT Yürüyen Proje 25.12.2018  
20436 TGA-2019-20436 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü SİSTEMİK İNFLAMATUVAR YANIT SENDROMU GELİŞEN HASTALARDA SERUM SOLUBLE INTERLÖKİN-2 RESEPTÖR DÜZEYİNİN HEMOFAGOSİTİK SENDROM TANISI KOYMADA TANISAL VE PROGNOSTİK DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI  Doç.Dr. DEVRİM BOZKURT Yürüyen Proje 14.03.2019  
20500 TOA-2021-20500 Öncelikli Alan Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Akciğer Kanseri Tedavisinde ALK RET ROS1 ve NTRK1 Yeniden Düzenlenmelerin Likit ve Volatil Biyopsi Örneklerinde Yeni Nesil RNA Sekanslama ile Saptanması Prof.Dr. TUNCAY GÖKSEL Yürüyen Proje 26.02.2021  
20504 TKB-2019-20504 K. Başlangıç Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Lokal İleri Evre Serviks Kanserlerinde Radyokemoterapi Uygulanan Hastalarda Tedaviye Direnç Mekanizmalarının Araştırılması Öğr.Gör. Dr. FATMA SERT Yürüyen Proje 14.03.2019  
20512 TGA-2019-20512 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Sağlıklı Kişilerde Kemik Biyopsisi ile Türkiye Kemik histomorfometri Ortalama Değerlerinin Saptanması  Doç.Dr. MÜMTAZ YILMAZ Yürüyen Proje 21.06.2019  
20563 TGA-2019-20563 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Meme kanseri hücrelerinde Deaminonöraminik asit antikorunun sitotoksik etkisinin belirlenmesi Prof.Dr. GÜLPERİ ÖKTEM Yürüyen Proje 8.05.2019  
20566 TGA-2019-20566 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Dönem Öğrencilerinde Oyun Oynama Bozukluğu ve İlişkili Etmenler Doç.Dr. HÜR HASSOY Yürüyen Proje 2.08.2019  
20601 TGA-2020-20601 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İleri yaş sarkopenik hastalarda sarkopeni tanı kriterleri ile ultrasonografik masseter kas bulguları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Öğr.Gör. Dr. EMİNE SUMRU SAVAŞ Yürüyen Proje 18.03.2020  
20635 TGA-2019-20635 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deneysel Sepsis modellerinde Daucus Carota L. Var Atrorubens'in Sepsis Tedavisinde ve Mortalitesinde Etkisi Öğr.Gör. Dr. MELTEM SONGÜR KODİK Yürüyen Proje 11.12.2019  
20641 TGA-2019-20641 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Over kanseri hücrelerinde BOR mineralinin (disodyum pentaborat dekahidrat) antikanser özelliğinin araştırılması Dr.Öğr.Üyesi NURİ YILDIRIM Yürüyen Proje 14.05.2019  
20660 TKB-2019-20660 K. Başlangıç Dahili Tıp Bilimleri Bölümü intrakranial anevrizma tedavisinde kullanılan stentlerde friksiyon ile metalik parçacık disosiasyonunun deneysel olarak MRG cihazıyla SWI sekansı(Susceptibility weighted imaging) ile gösterilmesi Dr.Öğr.Üyesi CELAL ÇİNAR Yürüyen Proje 11.12.2019  
20663 TSG-2019-20663 Güdümlü Temel Tıp Bilimleri Bölümü Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre- Doku Uygulama ve Araştırma Merkezinin Hizmet Çeşitliliğini Artırma ve Geliştirme Projesi  Prof.Dr. YİĞİT UYANIKGİL Yürüyen Proje 28.05.2019  
20669 TGA-2020-20669 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Lenfödemin gelişiminin engellenmesi ve yönetiminde lenfödem okulunun etkinliği Prof.Dr. SİBEL EYİGÖR Yürüyen Proje 20.04.2020  
20670 TLP-2019-20670 Lisans Projesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Kronik eksitotoksisite modelinde Resveratrol ve Myricetin'in membran lipid profili üzerine etkileri Arş.Gör. Dr. VEDAT EVREN Yürüyen Proje 13.05.2019  
20681 TUA-2019-20681 UA Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Propolisin kolon kanseri hücrelerinde Voltaj kapılı sodyum kanalları üzerine etkisi  Prof.Dr. ESER YILDIRIM SÖZMEN Yürüyen Proje 16.10.2019  
20725 TGA-2019-20725 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Türkiyede Rotavirüs ve Norovirüs Gastroenteritine Yatkınlıkta FUT2 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması  Prof.Dr. NURİ ZAFER KURUGÖL Yürüyen Proje 20.08.2019  
20730 TYL-2019-20730 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü PANC1 hücre hattında resveratrolün NFKB ve hTERT ekspresyonuna bağlı telomeraz aktivitesine etkisi Doç.Dr. FATMA ZUHAL EROĞLU Yürüyen Proje 21.06.2019  
20735 TKB-2020-20735 K. Başlangıç Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü SEZARYEN OPERASYONLARINDA KULLANILAN UTEROTONİK AJANLARDAN KARBETOSİN İLE OKSİTOSİNİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Araştırmacı Dr. ASUMAN SARGIN Yürüyen Proje 12.03.2020  
20742 TGA-2019-20742 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Yoga Egzersizinin Lösemili Çocuklar, Ebeveynleri ve Bakımveren Hemşireler Üzerine Etkisi Prof.Dr. DENİZ YILMAZ KARAPINAR Yürüyen Proje 4.07.2019  
20763 TGA-2019-20763 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Bromodomain İnhibitörü PLX51107 ile HDAC İnhibitörü SAHA Epigenetik Ajanların AML Hücre Dizisi Üzerindeki Terapotik Etkilerinin Araştırılması Doç.Dr. BURÇİN KAYMAZ Yürüyen Proje 30.07.2019  
20764 TYL-2019-20764 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Pankreas Kanser Hücrelerinde Epigallokateşin Gallat ın mikroRNA Düzeylerine Etkisi Doç.Dr. ÇIĞIR BİRAY AVCI Yürüyen Proje 22.05.2019  
20785 TOA-2019-20785 Öncelikli Alan Temel Tıp Bilimleri Bölümü Kanser Kök Hücresinden Kanser Hücresine Doğru Yönelimde Hedef Genlerin Susturulmasıyla Oluşturulan Malign Melanoma Modeli Prof.Dr. HÜSEYİN AKTUĞ Yürüyen Proje 7.10.2019  
20791 TTU-2019-20791 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İdiyopatik aşırı aktif mesaneli kadınlarda vajinal elektrik stimulasyonu ve transkutanöz tibial sinir stimulasyonunun etkinliklerinin karşılaştırılması Prof.Dr. YEŞİM AKKOÇ Yürüyen Proje 4.09.2019  
20804 TDK-2019-20804 Doktora Temel Tıp Bilimleri Bölümü Over Kanserinde Kullanılmak Üzere Polimer İlaç Nanokonjugatı Geliştirilmesi ve Kanser Tedavi Potansiyelinin Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi NUR SELVİ GÜNEL Yürüyen Proje 30.07.2019  
20808 TGA-2019-20808 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Sıçanlarda standart veya ısıtılmış-nemlendirilmiş CO2 insüflasyonları ile oluşturulan yüksek ve düşük basınçlı pnemoperitonyum modellerinde dokularda oluşan histopatolojik ve biyokimyasal değişikliklerin incelenmesi Doç.Dr. İLKBEN GÜNÜŞEN Yürüyen Proje 23.09.2019  
20821 TGA-2020-20821 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İzole katarakt tanılı çocuk olgularda tüm ekzom sekanslama yöntemiyle mutasyon taranması Prof.Dr. MUHSİN ÖZGÜR ÇOĞULU Yürüyen Proje 7.07.2020  
20829 TTU-2019-20829 T.Uzmanlık Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İmmün yetmezlikli olgularda sepsis tanısında presepsin neopterin ve prokalsitonin tanısal ve prognostik rolü Doç.Dr. NESLİHAN KARACA Yürüyen Proje 25.12.2019  
20840 TGA-2019-20840 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü IDH mutant tip glioma da temozolomid in Chk1/2' nin inhibitörü AZD7762 ve BER yolağı komponenti APE1 inhibitörü ile kombinasyonunun antikanser etkilerinin incelenmesi ve bu iki kombinasyon ile hedeflemenin diğer tamir yolaklarını düzenleyen genlerin ekspresyonu üzerine etkilerinin değerlendirilmesi Doç.Dr. ERKİN ÖZGİRAY Yürüyen Proje 11.10.2019  
20869 TGA-2019-20869 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Serviste Venöz Kan Örneği Alımında Luer Adaptör Kullanımının Hemoliz Oranlarına Etkisi Öğr.Gör. Dr. MELTEM SONGÜR KODİK Yürüyen Proje 12.12.2019  
20878 TGA-2019-20878 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kranial Cerrahi Olgularında Ultrasonografi ile Perioperatif Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümünün Önemi ve Hasta Güvenliğine Katkısı Doç.Dr. ASLIHAN ESRA YÜKSEL Yürüyen Proje 3.12.2019  
20885 TYL-2019-20885 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Meme kanseri tedavisinde 147-DENA monoklonal antikorunun apoptotik etkisinin incelenmesi  Prof.Dr. GÜLPERİ ÖKTEM Yürüyen Proje 4.09.2019  
20894 TGA-2019-20894 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Meme ve jinekolojik kanser tanılı hastalarda travma sonrası büyüme gelişimi ile serotonin transporter gen promotor bölge polimorfizmi ve psikososyal faktörler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Prof.Dr. ÖZEN ÖNEN SERTÖZ Yürüyen Proje 8.10.2019  
20914 TOA-2019-20914 Öncelikli Alan Temel Tıp Bilimleri Bölümü Farede Bleomisin ile Oluşturulan Deneysel Akciğer Fibrozis Modeline Karşı Sikloastragenol Molekülünün 3,4-lakto Türevinin (3,4-lakto Sikloastragenol) Protektif Etkisinin İncelenmesi Prof.Dr. YİĞİT UYANIKGİL Yürüyen Proje 31.12.2019  
20934 TGA-2020-20934 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İlk Atak Psikoz Hastalarında Tedavi Başlangıcından 6 Ay Sonraki İmmünolojik Parametrelerin İncelenmesi Prof.Dr. HAYRİYE ELBİ Yürüyen Proje 4.02.2020  
20952 TGA-2020-20952 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kimyasal Göz Yaralanması Modelinde Epigallokateşin gallik asit, Resveratrol ve Otolog Serum Etkinliğinin Değerlendirilmesi Doç.Dr. MELİS PALAMAR ONAY Yürüyen Proje 31.01.2020  
20975 TGA-2020-20975 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUN UZUN DÖNEM RENAL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öğr.Gör. SEÇİL CONKAR TUNÇAY Yürüyen Proje 13.05.2020  
20979 TTU-2020-20979 T.Uzmanlık Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tip 1 Diabetes Mellitus Tanılı Çocuk ve Adolesanlarda Kognitif Fonksiyonlar ve HbA1c Değişkenliği Prof.Dr. RUHSAR DAMLA GÖKŞEN ŞİMŞEK Yürüyen Proje 20.05.2020  
20984 TGA-2019-20984 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Akciğer kanserli hastalarda periferik kandan cfDNA'nın metilasyon değişikliklerinin dijital PCR ile incelenmesi Doç.Dr. ASUDE DURMAZ Yürüyen Proje 30.12.2019  
20993 TGA-2020-20993 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ASETABULUM KIRIKLARINDA ÜÇ BOYUTLU YAZICI TEKNOLOJİSİ İLE OLUŞTURULAN BİREBİR BOYUTTAKİ HASTA MODELİN KIRIK ANLAMA SINIFLAMA VE AMELİYAT PLANLAMASINA ETKİSİ  Dr.Öğr.Üyesi ANIL MURAT ÖZTÜRK Yürüyen Proje 18.11.2020  
21017 TGA-2019-21017 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Bağırsak hastalıkları ve bağırsakla ilişkili hastalıkların ön tanısı için biyosensör ve sensör sistemleri geliştirilmesi Prof.Dr. YASEMİN AKÇAY Yürüyen Proje 3.12.2019  
21027 TOA-2020-21027 Öncelikli Alan Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kalıtsal Trombosit Hastalığı Olan Hastalarda Tüm Ekzom Sekanslama ile Moleküler Genetik Tanı ve Sorumlu Yeni Genlerin Tespiti Prof.Dr. FERİŞTAH FERDA ÖZKINAY Yürüyen Proje 17.04.2020  
21039 TGA-2020-21039 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tip 1 Diyabetli Bireylerde Diyetin Karbonhidrat Miktarı ve Glisemik İndeksinin Kan Glukoz Değişkenliği ve Serbest Yağ Asitlerine Etkisi Dr.Öğr.Üyesi ILGIN YILDIRIM ŞİMŞİR Yürüyen Proje 13.05.2020  
21057 TTU-2020-21057 T.Uzmanlık Temel Tıp Bilimleri Bölümü Diyabetik ayak izleminde biyobelirteç olarak p-Kresol Sülfat, İndoksil Sülfatın ve fenil pirüvik asitin tayini  Prof.Dr. ESER YILDIRIM SÖZMEN Yürüyen Proje 12.03.2020  
21086 TTU-2019-21086 T.Uzmanlık Temel Tıp Bilimleri Bölümü Sıçan Beyninde Melanokortin Reseptörleri, Kortikotropin Salgılatıcı Faktör ve Kortikotropin Salgılatıcı Faktör Reseptörlerinin mRNA Ekspresyonlarının Kronik Nikotin Uygulaması ile Düzenlenişi Prof.Dr. BURCU BALKAN Yürüyen Proje 10.12.2019  
21089 TTU-2019-21089 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Akut Psikotik Belirtili Olgularda Kannabis Kullanımının Klinik Etkilerinin İncelenmesi Prof.Dr. HAYRİYE ELBİ Yürüyen Proje 31.12.2019  
21092 TTU-2020-21092 T.Uzmanlık Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kannabis Kullanımı İle Psikotik Yaşantı İlişkisi Ve Bilişsel İşlevler Üzerine Etkisi Prof.Dr. HAYRİYE ELBİ Yürüyen Proje 1.06.2020  
21100 TYL-2019-21100 Y.Lisans Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Yüz tanıma görevli bellek testinin genç ve yaşlı nüfusa ait beyin aktivitelerinin karşılaştırılması Prof.Dr. ALİ SAFFET GÖNÜL Yürüyen Proje 30.12.2019  
21125 TGA-2020-21125 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dorsal interkalar segment instabilitesi oluşturan bağ yaralanmaları ve tedavisinde tenodez yöntemlerinin karşılaştırılması kadavra çalışması Prof.Dr. NADİR ÖZKAYIN Yürüyen Proje 31.01.2020  
21195 TGA-2020-21195 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İL17A İL17F gen polimorfizmi ve serum seviyelerinin Oral Liken Planus ile İlişkisi  Prof.Dr. CAN CEYLAN Yürüyen Proje 13.02.2020  
21215 TGA-2020-21215 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nokturnal Aritmiler ile Obstrüktif Uyku Apne Sendromu İlişkisi Prof.Dr. ÖZEN KAÇMAZ BAŞOĞLU Yürüyen Proje 28.04.2020  
21231 TGA-2020-21231 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ürodinamik çalışmalarda referans elektromyografi probunun optimal yeri Öğr.Gör. ALİ TEKİN Yürüyen Proje 12.03.2020  
21252 TGA-2020-21252 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kistik Fibrozis Hastalarında Klasik Dizi Analizi ile genotipi belirlenemeyen olgularda delesyon/duplikasyon analizi ile yeni mutasyonların belirlenmesi ve Klinik Fenotipe Etkileri Prof.Dr. ESEN DEMİR Yürüyen Proje 10.06.2020  
21274 TYL-2020-21274 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Nöronal hücrelerde hidrojen peroksit hasarına karşı Epigallokateşin gallat ve Resveratrol ün koruyucu etkilerinin araştırılması Prof.Dr. ÖZLEM YILMAZ Yürüyen Proje 12.03.2020  
21340 TGA-2020-21340 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Influenza A Virüsüyle Enfekte Hücre Hatlarında Değişen Müsin 1 (MUC1) Ekspresyonlarının Otofaji Yolaklarına Etkisinin Gözlenmesi Prof.Dr. CANDAN ÇİÇEK Yürüyen Proje 27.03.2020  
21402 TOA-2020-21402 Öncelikli Alan Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Amniyon Membran Ekstraktı Hazırlanması ve İçeriğinin Biyokimyasal Analizi Öğr.Gör. ÖZLEM BARUT SELVER Yürüyen Proje 8.06.2020  
21423 TYL-2020-21423 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Glioblastoma hücrelerinin temozolomid yanıtında PTEN mutasyonlarının ve cGAS/STING yolağının etkilerinin araştırılması Doç.Dr. VİLDAN BOZOK ÇETİNTAŞ Yürüyen Proje 17.03.2020  
21454 TDK-2020-21454 Doktora Temel Tıp Bilimleri Bölümü Nikotin tercih eden sıçan soyları ve kontrollerinde empati davranışının incelenmesi Prof.Dr. LÜTFİYE KANIT Yürüyen Proje 27.03.2020  
21461 TSG-2020-21461 Güdümlü Temel Tıp Bilimleri Bölümü Stafilokok Türlerinin İn Vitro Antimikrobiyal Etkinlik Gösteren Fraksiyonun Saptanması ve İzole Edilmesi  Prof.Dr. CENGİZ ÇAVUŞOĞLU Yürüyen Proje 2.04.2020  
21490 TGA-2020-21490 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Otizm spektrum bozukluğu olgularındaki duyusal işlemleme sorunlarının altında yatan nöral bağlantıların beyin görüntüleme yöntemi ile araştırılması Doç.Dr. SEZEN KÖSE Yürüyen Proje 27.04.2020  
21515 TSG-2020-21515 Güdümlü Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Optik Koherans Tomografi OKT ile Ganglion Hücre Kompleksi GCC Analizinin Glokomun Erken Teşhisindeki Etkinliği  Prof.Dr. FİLİZ AFRASHİ Yürüyen Proje 17.06.2020  
21562 TGA-2020-21562 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü GERİATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARDA EL SIKMA GÜCÜNÜN İKİ FARKLI DİNAMOMETRE VE ÖLÇÜM YÖNTEMİYLE SAPTANARAK KARŞILAŞTIRILMASI Öğr.Gör. Dr. EMİNE SUMRU SAVAŞ Yürüyen Proje 17.03.2020  
21577 TGA-2020-21577 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Midede memenin metastatik karsinomunu primer gastrik adenokarsinomdan ayırt etmeyi sağlayan immunhistokimyasal belirleyecilerin saptanması  Doç.Dr. MURAT SEZAK Yürüyen Proje 22.06.2020  
21623 TOA-2020-21623 Öncelikli Alan Temel Tıp Bilimleri Bölümü Kanser hastalarına ait kan ve idrar örneklerinde deaminonöraminik asit antijen ve monoklonal antikorlarının araştırılması Prof.Dr. GÜLPERİ ÖKTEM Yürüyen Proje 24.06.2020  
21631 TDK-2020-21631 Doktora Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Jinekolojik Kanserler İçin Hastaya Özgü Dozimetrik Kalite Kontrol Yapabilen Brakiterapi Aparatı Prof.Dr. ZEYNEP ÖZSARAN Yürüyen Proje 22.05.2020  
21638 TTU-2020-21638 T.Uzmanlık Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Mikozis fungoides hastalarında CADM1 belirtecinin tanısal algoritmadaki rolü  Prof.Dr. GÜNSEL ÖZTÜRK Yürüyen Proje 18.03.2020  
21702 TGA-2020-21702 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Kuvvet Egzersizleri Sırasında Agonist ve Sinerjist Kas Gruplarının Kasılma Şiddeti ile Algılanan Şiddet Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Doç.Dr. ERDAL BİNBOĞA Yürüyen Proje 12.08.2020  
21725 TDK-2020-21725 Doktora Temel Tıp Bilimleri Bölümü Derin öğrenme algoritmalarının yeni nesil sekanslama deneylerinde uygulanması Prof.Dr. MEHMET NURULLAH ORMAN Yürüyen Proje 1.09.2020  
21729 TTU-2020-21729 T.Uzmanlık Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İnsülin kullanan diyabetik ve gestasyonel diyabetli annelerden CS ile doğan term bebeklerin ve annelerinin kanlarında pcresol ve indoxyl sülfat ve dışkıda Bifidobacterium miktarının karşılaştırılması ve mikrobiyotanın değerlendirilmesi Öğr.Gör. DEMET TEREK Yürüyen Proje 22.05.2020  
21736 TLP-2020-21736 Lisans Projesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kot fraktürlü olgularda eksternal göğüs duvarı destekleyicisinin tedavi etkinliğinin karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi Öğr.Gör. TEVFİK İLKER AKÇAM Yürüyen Proje 21.10.2020  
21755 TDK-2020-21755 Doktora Temel Tıp Bilimleri Bölümü Asellüler matriks kaplı nanofibröz yapı iskelelerinin mezenkimal kök hücrelerin sinir hücrelerine farklılaşmasına etkisi Prof.Dr. GÜLGÜN ŞENGÜL Yürüyen Proje 17.06.2020  
21766 TDK-2020-21766 Doktora Temel Tıp Bilimleri Bölümü İnsan omuriliğinde alfa beta ve gama motor nöronların nörokimyasal özellikleri Prof.Dr. GÜLGÜN ŞENGÜL Yürüyen Proje 3.11.2020  
21769 TGA-2020-21769 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Operasyona sekonder intraabdominal adezyon profilaksisinde kordon kanı ve umblikal kord mezenşimal kök hücre kaynaklı eksozom uygulamalarının etkinliklerinin araştırılması Prof.Dr. GÜLİNNAZ ERCAN Yürüyen Proje 31.12.2020  
21772 TYL-2020-21772 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Sunitinib'e Maruz Bırakılmış Mezenkimal Kök Hücreler Üzerinde Oksitosin Etkisinin İncelenmesi Prof.Dr. YİĞİT UYANIKGİL Yürüyen Proje 11.05.2020  
21781 TGA-2020-21781 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Cinsel kimlik bozukluğu olan kadından erkek hastalarda histerektomi ve bilateral salpingooforektomi öncesi ve sonrası arteryel sertlik parametre değişiklikleri Öğr.Gör. İSMET HORTU Yürüyen Proje 9.07.2020  
21799 TSG-2020-21799 Güdümlü Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocukluk Çağı Solid Tümörlerinde İleri Düzey Linak Tabanlı Stereotaktik Radyoterapi Sistemlerinin Görüntüleme Pozisyonlandırma ve Işınlama Hassasiyetlerinin Dozimetrik Olarak Değerlendirilmesi Prof.Dr. DENİZ YALMAN Yürüyen Proje 2.04.2020  
21811 TTU-2020-21811 T.Uzmanlık Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Erken Başlangıçlı Parkinson Hastalarında Mutasyonların Araştırılması Doç.Dr. AYÇA AYKUT Yürüyen Proje 7.07.2020  
21815 TGA-2020-21815 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Sağlıklı anneden CS ile doğan term ve preterm bebeklerde anne ve bebeklerde kanda pcresol ve indoxyl sülfat ve dışkıda Bifidobacterium miktarının karşılaştırılması ve mikrobiyotanın değerlendirilmesi Öğr.Gör. DEMET TEREK Yürüyen Proje 27.07.2020  
21827 TGA-2020-21827 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Ülseratif Kolitte Fusobacterium nucleatum Miktarının Hastalık Aktivitesi Üzerine Etkisi Arş.Gör. Dr. SUNDE YILMAZ SÜSLÜER Yürüyen Proje 17.08.2020  
21829 TGA-2020-21829 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Asciminib (ABL001) ve Tivantinib (ARQ197)'in Lösemik ve Hematopoetik Kök Hücreler Üzerindeki Terapotik Etkisinin Araştırılması Prof.Dr. GÜRAY SAYDAM Yürüyen Proje 1.09.2020  
21838 TYL-2020-21838 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Modifiye Sihler Tekniği ile boyun kasları olası innervasyon özellikleri ve kas içi sinir dağılımının belirlenmesi Doç.Dr. SERVET ÇELİK Yürüyen Proje 11.05.2020  
21840 TOA-2020-21840 Öncelikli Alan Temel Tıp Bilimleri Bölümü SERPING1 Mutasyonu Olmayan Herediter Anjioödem Hastalarının Moleküler Patogenezinde Genetik Epigenetik Faktörlerin Araştırılması Arş.Gör. Dr. SUNDE YILMAZ SÜSLÜER Yürüyen Proje 30.12.2020  
21886 TGA-2020-21886 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü YAP1 İnhibisyonunun Beyin Kanseri ve Beyin Kanseri Kök Hücreleri Üzerindeki Moleküler Etkisinin Araştırılması Prof.Dr. HALUK AKIN Yürüyen Proje 12.08.2020  
21888 TGA-2020-21888 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü 8-hidroksideoksiguanozin baskılanmış ve dideoksi sitozin ile seçicilik gücü artırılmış elektrokimyasal impedans spektroskopisi temelli sensör geliştirilmesi Prof.Dr. FERHAN GİRGİN SAĞIN Yürüyen Proje 20.07.2020  
21891 TGA-2020-21891 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MENİNGOKOK AŞILAMASI ÖNCESİ VE SONRASI ANTİKOR YANITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE MENİNGOKOK TAŞIYICILIK ORANLARININ SAPTANMASI  Prof.Dr. MELTEM TAŞBAKAN Yürüyen Proje 3.11.2020  
21895 TGA-2020-21895 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Mezenşimal kök hücrelerin over kanseri hücre hattına etkisi ve senesence belirteçleri ile ilişkisi Doç.Dr. LEVENT AKMAN Yürüyen Proje 27.11.2020  
21896 TLP-2020-21896 Lisans Projesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü PRİMER AKCİĞER KARSİNOMU NEDENİYLE OPERE EDİLECEK OLGULARDA MALİGNİTE TİP TAYİNİNDE İNTRAOPERATİF HİSTOPATOLOJİK İNCELEMENİN ÖNEMİ Öğr.Gör. TEVFİK İLKER AKÇAM Yürüyen Proje 6.11.2020  
21900 TGA-2020-21900 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü COVID-19 tanılı hastalarda latent tüberküloz enfeksiyonu varlığının QuantiFERONTB Gold Plus QFT yöntemi ile araştırılması Öğr.Gör. Dr. HÜSEYİN AYTAÇ ERDEM Yürüyen Proje 27.07.2020  
21906 TGA-2020-21906 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kalıtsal Anemi Tanılı Hastalarda Tüm Ekzom Dizi Analizi ile Moleküler Genetik Tanının Araştırılması ve Sorumlu Yeni Genlerin Keşfi Prof.Dr. FERİŞTAH FERDA ÖZKINAY Yürüyen Proje 29.09.2020  
21941 TGA-2020-21941 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Melazmada Trombositten Zengin Plazma Uygulaması Etkinliğinin Değerlendirilmesi  Öğr.Gör. AYDA ACAR Yürüyen Proje 29.07.2020  
21954 TGA-2020-21954 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Deneysel epifiz hasarı oluşturulmuş rat modelinde lokal antiinflamatuar ve fibrin ajanlarının epifiz hattındaki köprüleşmeye etkisinin araştırılması Öğr.Gör. HÜSEYİN KAYA Yürüyen Proje 30.12.2020  
21992 TGA-2020-21992 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Beşinci karpometakarpal (KMK) eklemde oluşan bağ yaralanmasının eklem stabilizasyonuna etkisi, farklı tanı ve iki tedavi yönteminin karşılaştırılması: kadavra çalışması Prof.Dr. OKAN BİLGE Yürüyen Proje 10.08.2020  
22009 TGA-2020-22009 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Hormon pozitif metastatik meme kanseri hücre hattında abemasiklib metotreksat kombinasyon tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi Öğr.Gör. Dr. BURCU ÇAKAR Yürüyen Proje 31.12.2020  
22010 TGA-2020-22010 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Deneysel Preeklampsi Sıçan Modelinde Apelin Uygulamasının Yenidoğanlarda Nörogenez Üzerine Etkilerinin Araştırılması Prof.Dr. AYŞEGÜL UYSAL Yürüyen Proje 12.08.2020  
22041 TGA-2020-22041 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Glioblastomada PTEN mutasyonlarının cGAS STING yolağına ve tedavi direncine etkilerinin araştırılması Doç.Dr. VİLDAN BOZOK ÇETİNTAŞ Yürüyen Proje 7.10.2020  
22050 TTU-2020-22050 T.Uzmanlık Temel Tıp Bilimleri Bölümü Nikotin Tercih Eden ve Etmeyen Sıçan Soylarında Lokomotor Aktivitenin Araştırılması Prof.Dr. LÜTFİYE KANIT Yürüyen Proje 12.08.2020  
22077 TSG-2020-22077 Güdümlü Temel Tıp Bilimleri Bölümü Flavonoidlerden Zengin Bazı Doğal Bitkilerin SARSCoV2 Virüs Replikasyonunda Görevli 3Kimotripsin Benzeri Proteaz 3Clpro Enzimi Üzerine İnhibitor Etkisinin Araştırılması Prof.Dr. ESER YILDIRIM SÖZMEN Yürüyen Proje 12.10.2020  
22101 TDK-2020-22101 Doktora Temel Tıp Bilimleri Bölümü Galaktozemi Tanısı Ve Tedavisinin İzlenmesine Yönelik Biyosensör Temelli Yöntemler Geliştirilmesi Doç.Dr. EBRU SEZER Yürüyen Proje 13.11.2020  
22125 TDK-2020-22125 Doktora Temel Tıp Bilimleri Bölümü In vitro omurilik hasarı modellerinde grafen katkılı biyomalzemelerin ve alfa-lipoik asitin nöroprotektif etkisinin araştırılması  Prof.Dr. GÜLGÜN ŞENGÜL Yürüyen Proje 22.09.2020  
22130 TTU-2020-22130 T.Uzmanlık Temel Tıp Bilimleri Bölümü Klebsiella pneumoniae suşlarında kolistin direncinin araştırılması ve yöntem karşılaştırılması Prof.Dr. ALPER TÜNGER Yürüyen Proje 20.10.2020  
22131 TLP-2020-22131 Lisans Projesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dopaminin Akciğer Adenokarsinom Hücre Hatlarında Antikanser Etkilerinin Araştırılması Prof.Dr. ÖZEN KAÇMAZ BAŞOĞLU Yürüyen Proje 14.08.2020  
22154 TGA-2020-22154 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fibromyalji Sendromlu Hastalarda Fekal Kalprotektin Düzeyleri, Kesitsel Çalışma Prof.Dr. ASİYE SİMİN HEPGÜLER Yürüyen Proje 31.12.2020  
22158 TGA-2020-22158 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Romatoid artrit tanılı hastalarda aerobik egzersiz kapasitesi ve fonksiyonel durumun değerlendirilmesi Doç.Dr. GONCA KARABULUT Yürüyen Proje 18.12.2020  
22172 TGA-2020-22172 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü KOLESTEATOMDA MMP TIMP VE EGFR GEN EKSPRESYON DEĞİŞİKLİKLERİ VE KLİNİK ANALİZİ Dr.Öğr.Üyesi İSA KAYA Yürüyen Proje 26.10.2020  
22174 TSG-2020-22174 Güdümlü Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nafamostat Mesilatın COVID-19 yönetimi amaçlı yenilikçi inhaler formülasyonunun geliştirilmesi  Prof.Dr. TUNCAY GÖKSEL Yürüyen Proje 30.12.2020  
22180 TGA-2021-22180 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü FASİYAL PARALİZİ TANILI HASTALARA UYGULANAN CERRAHİ GİRİŞİMLERDE FONKSİYONEL VE KOZMETİK SONUÇLARIMIZ Dr.Öğr.Üyesi İSA KAYA Yürüyen Proje 26.03.2021  
22193 TTU-2020-22193 T.Uzmanlık Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Psoriazis Hastalarında Rutin Göz Muayenesi Flaremetre ve Optik Koherens Tomografi ile Saptanan Göz Bulgularının Psoriazis Tipleri Ve Şiddeti ile İlişkilendirilmesi Prof.Dr. İDİL ÜNAL Yürüyen Proje 26.10.2020  
22201 TTU-2020-22201 T.Uzmanlık Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Açık Açılı Glokomlu Gözlerde Gonioskopi Asiste Transluminal Trabekülotomi Cerrahi Sonuçları Araştırmacı Dr. SUZAN GÜVEN YILMAZ Yürüyen Proje 31.12.2020  
22205 TGA-2020-22205 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Primer Sjögren Sendromu Hastalarının Beslenme Alışkanlıklarının Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi Doç.Dr. GONCA KARABULUT Yürüyen Proje 13.11.2020  
22223 TGA-2020-22223 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Sepsis ve Septik Şok Tanılı Hastalarda Vitamin D reseptör Gen Polimorfizmlerinin Mortalite İle İlişkisinin Araştırılması  Doç.Dr. DEVRİM BOZKURT Yürüyen Proje 24.12.2020  
22230 TGA-2020-22230 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Glioblastomlarda diagnostik ve prognostik biyobelirteç olarak kullanılan izositrat dehidrogenaz IDH1 mutasyonlarının tayini için dCas9 ile modifiye edilmiş impedimetrik biyosensör geliştirilmesi Dr.Öğr.Üyesi SEVCAN ATAY Yürüyen Proje 10.12.2020  
22256 TDK-2021-22256 Doktora Temel Tıp Bilimleri Bölümü Doğal Kaynaklardan DAO (Diamin Oksidaz) Pürifikasyonu ve Enzimle Zenginleştirilmiş Gıda Üretimi Prof.Dr. ESER YILDIRIM SÖZMEN Yürüyen Proje 8.02.2021  
22259 TGA-2020-22259 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Over Kanseri Tedavisi İçin Hedefe Yönelik İlaç Taşıyıcı Sistem Geliştirilmesi ve In vitro Etkinliğinin Belirlenmesi Dr.Öğr.Üyesi NUR SELVİ GÜNEL Yürüyen Proje 31.12.2020  
22260 TTU-2020-22260 T.Uzmanlık Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Moleküler etiyolojisi aydınlatılamamış Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Hastalarında Mikroarray çalışması ile kopya sayısı değişiklikleri saptanması ve klinik varyasyonlar ile ilişkilendirilmesi  Doç.Dr. SAMİM ÖZEN Yürüyen Proje 21.12.2020  
22262 TGA-2020-22262 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Diyabetik Nefropati Gelişimini Öngördürücü Genetik Temelli Risk Skoru Oluşturulması Arş.Gör. FERDA EVİN Yürüyen Proje 31.12.2020  
22275 TTU-2020-22275 T.Uzmanlık Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Katmanlı Osteokondral Çatı Ürününün Kıkırdak Defektlerinin İyileşmesi Üzerindeki Etkisi - Tavşanlarda Deneysel Çalışma Prof.Dr. SEMİH AYDOĞDU Yürüyen Proje 25.12.2020  
22277 TTU-2020-22277 T.Uzmanlık Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Afebril ve febril konvülziyonlu olgularda sitokrom P450 polimorfizmlerinin belirlenmesi Prof.Dr. EYLEM ULAŞ SAZ Yürüyen Proje 31.12.2020  
22280 TGA-2021-22280 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kalıcı Postüral Algısal Baş dönmesi (PPPD) ve Vestibüler Migren Tanılarında Fonksiyonel Baş Savurma Testinin Yeri Prof.Dr. NEŞE ÇELEBİSOY Yürüyen Proje 18.03.2021  
22306 TGA-2020-22306 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Paranazal Sinüs Tümöründe Moleküler Hedef Oluşturan Genomik Profilinin Belirlenmesi Doç.Dr. SERCAN GÖDE Yürüyen Proje 21.12.2020  
22312 TGA-2021-22312 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü HLA Doku Tipi Yatkınlığı Saptanmayan Ailesel Tip 1 Diyabetes Mellituslu Olgularda Tüm Ekzom Dizi Analizi İle Sorumlu Yeni Genlerin Araştırılması Prof.Dr. RUHSAR DAMLA GÖKŞEN ŞİMŞEK Yürüyen Proje 29.03.2021  
22329 TGA-2021-22329 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Yenidoğan bebeklerde nekrotizan enterokolit otoinflamatuvar hastalığın göstergesi midir?  Prof.Dr. METE AKISÜ Yürüyen Proje 22.02.2021  
22334 TGA-2020-22334 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi hücre hatlarında prednizolon uygulamasına ek olarak lösemi ilişkili miRNA'ların susturulmasının hedef genlerin ekspresyon seviyeleri üzerine oluşturduğu etkinin araştırılması Doç.Dr. MEHMET BURAK DURMAZ Yürüyen Proje 30.12.2020  
22372 TLP-2020-22372 Lisans Projesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Hiperforinin Membran Lipidleri Üzerindeki Etkisinin İn Vitro ve İn Vivo Konvülsiyon Modelleriyle Araştırılması Prof.Dr. ÖZLEM YILMAZ Yürüyen Proje 31.12.2020  
22373 TGA-2020-22373 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kolorektal Kanserli Hastaların Çeşitli Klinik Örneklerinde İhmal Edilmiş Fırsatçı Etkenlerin Araştırılması  Dr.Öğr.Üyesi TAYFUN YOLDAŞ Yürüyen Proje 30.12.2020  
22392 TGA-2021-22392 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Anaplastik tiroid kanseri hücre hatlarında BIBR1532 ajanı ile telomeraz inhibisyonunun antikanser etkinliğinin araştırılması Doç.Dr. MEHMET ERDOĞAN Yürüyen Proje 8.02.2021  
22397 TYL-2020-22397 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Nikotin Tercih Eden Sıçan Soylarında Zorlu Nikotinin Striatumda ve Hipokampusta Oksitosin ve Vasopressin Düzeylerine Etkileri Doç.Dr. AYŞEGÜL KESER Yürüyen Proje 30.12.2020  
22428 TTU-2021-22428 T.Uzmanlık Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Triple Negatif Meme Karsinomlarında PDL1 Ekspresyonunun ve Tümörü İnfiltre Eden Lenfosit Yoğunluğunun Prognoz Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Prof.Dr. NECMETTİN ÖZDEMİR Yürüyen Proje 11.03.2021  
22429 TYL-2021-22429 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Oreksin A'nın SH-SY5Y Hücrelerinde Rotenon Toksisitesine Karşı Koruyucu Etkisinin Araştırılması Prof.Dr. ÖZLEM YILMAZ Yürüyen Proje 11.03.2021  
22453 TOA-2021-22453 Öncelikli Alan Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Origanum onites L. türünden elde edilen kekik yağının sağlıklı mide hücre hattı ve mide kanseri hücre hattı üzerindeki sitotoksik, proapoptotik ve epigenetik etkilerinin değerlendirilmesi Prof.Dr. MUHSİN ÖZGÜR ÇOĞULU Yürüyen Proje 11.03.2021  
22463 TGA-2021-22463 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Travma sonrası toraks patolojisi saptanan olgularda bronkoskopinin etkinliğinin prospektif değerlendirilmesi Dr.Öğr.Üyesi ALİ ÖZDİL Yürüyen Proje 3.03.2021  
22479 TGA-2020-22479 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Bronşektazili Çocuklarda Kapsamlı Göğüs Fizyoterapi Programına İlave Edilen Osilatuar Pozitif Ekspiratuar Basınç OPEP cihazının etkinliğinin araştırılması  Prof.Dr. FİGEN GÜLEN Yürüyen Proje 31.12.2020  
22508 FYL-2021-22508 Y.Lisans Dahili Tıp Bilimleri Bölümü TMPRSS6 rs855791 Polimorfizminin Beta Talasemi İntermedia Hastalığında Demir Birikimi Üzerine Etkisinin Araştırılması Prof.Dr. FERİŞTAH FERDA ÖZKINAY Yürüyen Proje 26.02.2021  
22567 TGA-2021-22567 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)- Bileşik görünüm, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu - Dikkat eksikliği baskın görünüm, Davranım Bozukluğu ve Yavaş Bilişsel Tempo (Sluggish Cognitive Tempo,SCT) olgularının birbirleri ve sağlıklı kontroller ile Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme bulgularının karşılaştırılması Prof.Dr. EYÜP SABRİ ERCAN Yürüyen Proje 8.02.2021  
22585 TYL-2021-22585 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Endoplazmik Retikulum Stres Modeli Oluşturulan Fare Ovaryumlarında Katlanmamış Protein Yanıtının Araştırılması Prof.Dr. AYŞEGÜL UYSAL Yürüyen Proje 3.02.2021  
22601 TGA-2021-22601 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü PRİMER İMMUN YETMEZLİĞİ OLAN OLGULARDA AKCİĞER PARANKİMİNİN 3 TESLA MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİYE ALTERNATİF OLABİLİR Mİ? Doç.Dr. SELEN BAYRAKTAROĞLU Yürüyen Proje 2.03.2021  
22607 TSG-2021-22607 Güdümlü Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üst Düzey Ameliyathane Mikroskobunun Orta Kulak Kolesteatomu Cerrahisindeki Öneminin Analizi Mikroskopik ve Endoskopik Cerrahi Yaklaşımların Karşılaştırması Prof.Dr. TAYFUN KİRAZLI Yürüyen Proje 3.02.2021  
22608 TSG-2021-22608 Güdümlü Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nesnelerin interneti tabanlı yapay zeka destekli yoğun bakım bilgi yönetim sistemi (YBSIOT sistemi) Prof.Dr. GÜÇLÜ SELAHATTİN KIYAN Yürüyen Proje 8.02.2021  
22728 TTU-2021-22728 T.Uzmanlık Temel Tıp Bilimleri Bölümü CoronaVac ile aşılanan ve COVID-19 tanısı alan hastane çalışanlarında antikor sonuçlarının 1 yıl boyunca izlenmesi Prof.Dr. CANDAN ÇİÇEK Yürüyen Proje 11.03.2021  
110 17-TIP-047 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü MELAZMA TEDAVİSİNDE Q-SWİTCHED ND:YAG LAZER İLE JESSNER PEELİNG YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Prof.Dr. İLGEN ERTAM SAĞDUYU Kapanmış 29.06.2017 12.02.2021
116 17-TIP-053 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ACİL SERVİSE ŞOK BULGULARIYLA BAŞVURAN HASTALARDA YATAKBAŞI ULTRASONUN TANISAL DEĞERİ Doç.Dr. FUNDA KARBEK AKARCA Kapanmış 29.06.2017 1.04.2021
133 17-TIP-061 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü DERSLİKLERDE KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN VE FİZİKİ ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ Prof.Dr. MEHMET ZİYA ALKAN Kapanmış 29.06.2017 18.01.2021
146 17-TIP-075 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü CANLI KARACİĞER VERİCİ ADAYLARINDA BT ÜZERİNDEN OTOMATİK HACİM HESAPLAMA PROĞRAMLARININ GÜVENİLİRLİĞİ VE CERRAHİ PLANLAMAYA KATKISI Prof.Dr. MUSTAFA HARMAN Kapanmış 8.11.2017 1.04.2021
152 18-TIP-007 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü FEBRİL KONVÜLSİYONDA İNSAN HERPES VİRÜSÜ TİP 6 VE TİP 7 ENFEKSİYONU SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI Arş.Gör. ERDEM ŞİMŞEK Kapanmış 27.02.2018 14.01.2021
174 18-TIP-025 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü İZMİR İLİNDE TOPLANAN ÇEVRESEL ÖRNEKLERDE ACANTHAMOEBA SPP., NAEGLERİA FOWLERİ VE BALAMUTHİA MANDRİLLARİS ARAŞTIRILMASI Prof.Dr. HANDE DAĞCI Kapanmış 27.02.2018 14.01.2021
1111 18-BAUM-001 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü İÇME SUYUNDA KRONİK NİKOTİN UYGULAMASININ SIÇAN BEYNİNDE MEZOKORTİKOLİMBİK SİSTEM YAPILARINDA İFADE EDİLEN NÖROPEPTİD Y MRNASINA ETKİLERİ Prof.Dr. LÜTFİYE KANIT Kapanmış 27.02.2018 5.03.2021
20031 TDK-2018-20031 Doktora Temel Tıp Bilimleri Bölümü Limbal Doku Türevli Hücrelerin In Vitro Çoğaltılmasında Doku İskelesi Olarak Fonksiyonelleştirilmiş Kollajen Film Kullanımının Değerlendirilmesi Prof.Dr. GÜLİNNAZ ERCAN Kapanmış 17.12.2018 14.01.2021
20041 TTU-2018-20041 T.Uzmanlık Dahili Tıp Bilimleri Bölümü PANKREAS KANSERİNDE SERİN PROTEAZ İNHİBİTÖRÜ KAZAL TİP 1 SPINK1 DÜZEYİ Prof.Dr. NEVİN ORUÇ Kapanmış 2.10.2018 18.02.2021
20125 TGA-2018-20125 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Intrakranial anevrizmalarda kişiye özel minimal invaziv tedavi protokollerinin 3D modelle hazırlanması Prof.Dr. MEHMET ASIM ÖZER Kapanmış 8.10.2018 18.01.2021
20268 TUA-2019-20268 UA Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İnflamatuar barsak hastalığında Anti-sitokin tedavi yanıtında klinik ve moleküler özelliklerin araştırılması Dr.Öğr.Üyesi NALAN GÜLŞEN ÜNAL Kapanmış 20.06.2019 1.04.2021
20414 TYL-2019-20414 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Gaucher hastalığının tanısı ve şiddetinin göstergesi olarak Pteridin metabolitlerinin araştırılması Prof.Dr. ESER YILDIRIM SÖZMEN Kapanmış 15.03.2019 1.04.2021
20469 TYL-2019-20469 Y.Lisans Temel Tıp Bilimleri Bölümü Oral kronik nikotin uygulamasının ve yoksunluğun sıçan beyninde Nöropeptid Y reseptör ekspresyonuna etkileri Prof.Dr. LÜTFİYE KANIT Kapanmış 15.04.2019 1.04.2021
20518 TKB-2019-20518 K. Başlangıç Temel Tıp Bilimleri Bölümü Kriyoprotektanların ve PRP ile hazırlanmış vitrifikasyon solüsyonu ile yapılan kriyoprezervasyonun sıçanlarda over dokusu üzerine etkilerinin histokimyasal ve immünohistokimyasal olarak incelenmesi  Araştırmacı Dr. TÜRKER ÇAVUŞOĞLU Kapanmış 19.03.2019 14.01.2021
20564 TGA-2019-20564 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Parkinson modeli oluşturulmuş sıçanlarda ozon tedavisinin etkisinin biyokimyasal biyobelirteçler ile araştırılması Prof.Dr. YASEMİN AKÇAY Kapanmış 30.07.2019 1.04.2021
20651 TGA-2019-20651 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tavşanlarda Östrojen ve Progesteronun Gastrointestinal Sistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması Dr.Öğr.Üyesi CANAN BOR Kapanmış 30.07.2019 21.01.2021
20759 TKB-2019-20759 K. Başlangıç   B RAF Mutasyonunun Çocukluk Çağı Tiroid Papiller Karsinomunda Prevelansı ve Prognoza Etkileri Dr.Öğr.Üyesi EMRE DİVARCI Kapanmış 27.06.2019 14.01.2021
20851 TGA-2020-20851 G. Araştırma Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Turner sendromlu 45X0 tanısı ile takipli olgularda mikroarray çalışması ile kopya sayısı değişiklikleri saptanması ve klinik varyasyonlarla ilişkilendirilmesi  Prof.Dr. MUHSİN ÖZGÜR ÇOĞULU Kapanmış 22.06.2020 1.04.2021
21022 TGA-2019-21022 G. Araştırma Temel Tıp Bilimleri Bölümü Astımlı Hastalarda Parazitik ve Fungal Floranın Konvansiyonel ve Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi  Doç.Dr. AYŞE CANER Kapanmış 10.12.2019 14.01.2021
21093 TGA-2020-21093 G. Araştırma Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Parotis Cerrahisinde Fasyal Sinir Monitörizasyonunda Uyarılma Mesafesinin Ölçülmesi Doç.Dr. KEREM ÖZTÜRK Kapanmış 17.04.2020 18.02.2021
21509 TTU-2020-21509 T.Uzmanlık Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Endometriozisin oosit kalitesi üzerine etkisinde miRNA'ların yeri Prof.Dr. MURAT ULUKUŞ Kapanmış 17.03.2020 1.04.2021
21555 TTU-2020-21555 T.Uzmanlık Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Diyabetik Ayak Hastalarında Gremlin-1 Düzeylerinin Wagner Sınıflaması ile İlişkisinin İncelenmesi ve Amputasyona Gidişte Bir Biyobelirteç Olarak Kullanabilirliğinin Değerlendirilmesi Prof.Dr. ŞEVKİ ÇETİNKALP Kapanmış 12.03.2020 1.04.2021