EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Uzmanlık Eğitimi

Asistan Temsilciliği

Uzmanlık Eğitim Programı

Mevzuat

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Çalışma Esasları

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan (Uzmanlık Öğrencisi) Temsilciliği Kurulu Çalışma Esasları

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Tez Yazım Kuralları

Akredite Olan Anabilim ve Bilim Dalları