Çerez Örnek
canlı destek

Eğitim Başvuruları

 

 1. FAKÜLTEMİZ DIŞI BİR KURUMA EĞİTİM BAŞVURULARI (GİDEN ÖĞRENCİLER)

Öğrenci Değişim Programları Aracılığıyla Yapılacak Başvurular

Yurt içinde bir kurumda eğitim almak isteyen öğrencilerimiz, 3. sınıfı tamamladıktan sonra Farabi Değişim Programından yararlanabilirler. Farabi Değişim Programına ilişkin bilgi için aşağıdaki web sayfasından yararlanılabilir.

https://farabi.ege.edu.tr/

Yurt dışında bir kurumda eğitim almak isteyen öğrencilerimiz ise 3. sınıfı tamamladıktan sonra Erasmus+ Programlarından (Staj Hareketliliği ve Öğrenim Hareketliliği) yararlanabilirler. Erasmus+ Programlarına ilişkin bilgi için aşağıdaki web sayfasından yararlanılabilir.

https://international.ege.edu.tr/

Öğrenci Değişim Programları Dışında Başvurular

Erasmus+ Programı veya Farabi Değişim Programı gibi herhangi bir değişim programından yararlanmadan,  Fakültemiz dışında bir kurumda (yurt içi veya yurt dışı) intörnlük döneminde staj yapılabilmektedir. Öğrenciler, ilgili kurumdan alacakları orijinal ıslak imzalı kabul mektubu ile birlikte dilekçeyle Öğrenci İşleri Bürosuna başvurur. Kabul mektubunda öğrencinin hangi tarihler arasında, hangi kurumda, hangi stajı alacağı belirtilmelidir. Başvurular, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

 

 1. FAKÜLTEMİZE YAPILAN EĞİTİM BAŞVURULARI (GELEN ÖĞRENCİLER)

Öğrenci Değişim Programları Aracılığıyla Yapılacak Başvurular

Yurt içinde bir Tıp Fakültesi’nden eğitim almak üzere Fakültemize başvuracak olan öğrenciler Farabi Değişim Programından yararlanabilir. Farabi Değişim Programına ilişkin bilgi için aşağıdaki web sayfasından yararlanılabilir.

https://farabi.ege.edu.tr/

Kurumumuza staj için gelen 6. sınıf öğrencileri, 16 saatlik Çalışan Sağlığı ve Güvenliği eğitimini almak zorundadır. Öğrenci, mesleki sorumluluk sigortasının ve intörn maaşlarının kendi kurumu tarafından karşılandığını belgelemelidir.

Erasmus+ Programlarından (Staj Hareketliliği ve Öğrenim Hareketliliği) yararlanabilirler. Erasmus+ Programlarına ilişkin bilgi için aşağıdaki web sayfasından yararlanılabilir.

https://international.ege.edu.tr/

 

Öğrenci Değişim Programları Dışında Başvurular

Yurt içinde bir Tıp Fakültesi’nden eğitim almak üzere Fakültemize başvuracak olan öğrenciler için başvurularda istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru dilekçesi
 • Öğrenci belgesi
 • Transkript
 • Kayıtlı olduğu fakültenin yönetim kurulu kararının yer aldığı resmi yazı
 • 6. sınıf öğrencileri; 16 saatlik Çalışan Sağlığı ve Güvenliği eğitimi aldığına dair belge, mesleki sorumluluk sigortası ve intörn maaşlarının kendi kurumu tarafından karşılandığına dair belge

Yurt dışında bir Tıp Fakültesinden eğitim almak üzere fakültemize başvuracak olan öğrencilerin başvuruları aşağıdaki belgelerin ıslak imzalı olarak temin edilmesi durumunda değerlendirmeye alınacaktır. Tüm belgelerin resmi onaylı İngilizce veya Türkçe çevirisi yapılmış olmalıdır.

 • Başvuru dilekçesi
 • Eğitim aldığı Tıp Fakültesinin ilgili kurul kararı (Öğrencinin hangi tarihler arasında, hangi birimde, hangi stajı alacağı belirtilmelidir.)
 • Pasaport fotokopisi
 • Transkript

 

 1. GÖZLEMCİ/ZİYARETÇİ BAŞVURULARI

Yurt içinde bir Tıp Fakültesi’nden gözlemci/ziyaretçi olarak Fakültemize başvuracak olan öğrencilerin başvuruları aşağıdaki belgelerin ıslak imzalı olarak temin edilmesi durumunda değerlendirmeye alınacaktır.

 • Akademik Kurumsal Başvuru olması,
 • Talep dilekçesinin olması,
 • Temel Bilimlere başvurular için ilgili anabilim dalının teorik eğitiminin alınmış olması,
 • Klinik branşlara başvurular için 3. sınıfın bitirilmiş olması,
 • KVKK aydınlatma metninin okunmuş ve onaylanmış olması (Ege Üniversitesi Hastanesi web sayfasından temin edilecek),
 • İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi alınmış olması (Ege Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünden alınabilir), 
 • Sağlık Sigortası yapılmış olması,
 • Transkript ve Öğrenci Belgesi
 

Yurt dışında bir Tıp Fakültesi’nden gözlemci/ziyaretçi olarak Fakültemize başvuracak olan öğrencilerin başvuruları aşağıdaki belgelerin ıslak imzalı olarak temin edilmesi durumunda değerlendirmeye alınacaktır. Tüm belgelerin resmi onaylı İngilizce veya Türkçe çevirisi yapılmış olmalıdır.

 • Akademik Kurumsal Başvuru olması,
 • Talep dilekçesinin olması,
 • Temel Bilimlere başvurular için ilgili anabilim dalının teorik eğitiminin alınmış olması,
 • Klinik branşlara başvurular için 3. sınıfın bitirilmiş olması,
 • KVKK aydınlatma metninin okunmuş ve onaylanmış olması (Ege Üniversitesi Hastanesi web sayfasından temin edilecek),
 • İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi alınmış olması (Ege Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünden alınabilir), 
 • Sağlık Sigortası yapılmış olması,
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesinin olması, (Türkçe ve /veya İngilizce)
 • Pasaport Belgesinin olması,
 • Transkript ve Öğrenci Belgesi,
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ