Çerez Örnek
canlı destek

 

 


TARİHÇESİ

20 Mayıs 1955 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen, "Ege Üniversitesi" adıyla İzmir’de bir Üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı kanun ve Milli Eğitim Bakanlığı kararı gereğince kurulan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesinin ilk iki fakültesinden birisidir. Tıp Fakültesi kurucu Dekanlığına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel atanmıştır. Üniversitenin ve Fakültenin resmi açılışı 9 Mart 1956 tarihinde devlet töreni ile yapılmıştır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretime, yirmisi yabancı uyruklu 90 öğrenci ile 1955-1956 öğretim yılında başlanmıştır ve Fakültemiz ilk mezunlarını 1961 yılında vermiştir.

1958 Mart ayında üniversite özerklik kazanarak kendi yönetimini seçme hakkını elde etmiştir. Yapılan seçimde Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel Rektörlüğe, Prof. Dr. İzzet Birand Tıp Fakültesi Dekanlığına seçilmiştir. 20 Mayıs 1958 tarihli Senato kararı ile fakültede kürsüler ve enstitüler kurulmuştur. 1981 yılında Tıp Fakültelerinde 3 bölüm (Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümleri) ve eski kürsülerin yerine bu bölümlere bağlı anabilim dalları, bunların yapısında da birer ileri uzmanlık dalı niteliğindeki bilim dalları oluşturulmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde halen 43 anabilim dalı, bunlara bağlı 47 bilim dalı olmak üzere toplam 90 birim bulunmaktadır.

1955 yılında iki profesör ve iki doçent öğretim üyesi ile öğretime açılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, yaklaşık beş yüzü öğretim üyesi olmak üzere toplamda beş bine yaklaşan personel sayısı ile bugün ülkemizin en saygın eğitim ve sağlık kuruluşlarından birisidir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıp eğitiminde de öncülük yaparak, 1999 yılında ülkemizde bu amaçla kurulan ilk Tıp Eğitimi Anabilim Dalına sahip olma unvanını kazanmıştır.  Her yıl yaklaşık 350 yeni öğrenciye kapılarını açan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurumu (UTEAK) tarafından akredite edilmiştir. Ülkemizde bulunan tıp fakülteleri içinde akredite olan ilk 8 fakülte arasında, gerek öğrenci ve öğretim üyesi sayısı, gerekse de uygulama - araştırma hastanesi olarak ilk sırada yer alan fakültemizin tıp eğitimi, 2017 yılında ikinci kez akredite olmuştur.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren tıp eğitimi için çok önemli olan yabancı dil eğitimi, küçük gruplarda mesleksel yabancı dil dersi olarak e- Öğrenme yöntemleri ile uygulanmaktadır.

 

NEDEN EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ?

 • Ülkemizdeki tıp fakülteleri arasında ilk sıralarda tercih edilen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğrenci seçme sınavında %1’lik dilimden öğrenci alan seçkin bir eğitim ve araştırma kurumudur.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, TUS başarıları ile tıp fakülteleri mezunları arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi yatay ve dikey koridorlarla entegrasyonu sağlanan, evre blok sistemleri üzerinden yürütülen bir eğitim programına sahiptir. Bu sistemle öğrenciler, eğitimlerinin ilk yıllarından itibaren hem teorik hem de klinik bilimler ve beceri eğitimlerini birlikte alırlar.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, teorik dersleri destekleyen kadavra, mikroskopi ve benzeri pratik uygulamalarının yanında, ultrason eğitimi gibi günümüz standartlarının üzerinde uygulamalı eğitimler yapabilecek gelişmiş alt yapı olanaklarına sahiptir.
 • Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından eğitim kalitesi onaylanmış ilk tıp fakültelerinden biridir.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bilimsel araştırmaları, projeleri ve aldığı bilimsel ödüllerle sadece Türkiye’nin değil dünyanın da önde gelen tıp merkezlerindendir.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri aldıkları yoğun tıp eğitimi yanında gerçekleştirdikleri kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle sosyal becerilerini arttırabilmektedirler.
 • Bütün bu eğitimin sonucunda hekimlerinin mezuniyet sonrasında kendini geliştirebilecek araştırma ve öğrenme kapasitesi ile donanımlı olmaları sağlanmakta ve sosyal yönden becerileri artırılmaktadır.

 

 

TIP FAKÜLTESİ KISA BİLGİLER

KURULUŞ: 1955

AKADEMİK (GÜNCELLEME TARİHİ: 25.01.2023)

 • ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI: 437
 • PROFESÖR: 319
 • DOÇENT: 81
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ: 37
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ: 72
 • 657 UZMAN: 5
 • UZMANLIK ÖĞRENCİSİ: 1056
 • ÖĞRENCİ KONTENJANI: 318
 • TOPLAM KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI: 2563
 • TOPLAM KIZ ÖĞRENCİ SAYISI: 1059
 • TOPLAM ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI:1504
 • ÖĞRENCİ / ÖĞRETİM ELEMANI ORANI: 2563/437: 5,86

2022 YILI ÖSYM VERİLERİ

 • PUAN TÜRÜ: SAYISAL
 • YKS TABAN PUANI: 523,81
 • TABAN PUAN BAŞARI SIRASI: 5155
 • YKS TAVAN PUANI: 549,61
 • TAVAN BAŞARI SIRASI: 176

DİĞER BİLGİLER

 • ÖĞRENİM DİLİ: TÜRKÇE
 • ÖĞRENİM SÜRESİ: 6 Yıl
 • ERASMUS+ PROGRAMI: VAR

 

TIP FAKÜLTESİNİ SEÇMEK

 • Hekimlik meslekten öte bir yaşam biçimidir.
 • Hekim olmak zorluktan ziyade hayat boyu sizin kişisel gelişim deneyiminizi geliştirmenizi sağlayacaktır.
 • Okumayı araştırmayı seviyorsanız ve insanlara yardımcı olmaktan hoşlanıyorsanız hekimlik size göre bir seçimdir.
 • Özetle;
  • Hekim olmak “ALİM” olmaktır.         
  • Hekim olmak kendine “HAKİM” olmaktır.
  • Hekim olmak, ölürken “ZORDU AMA YAŞADIĞIMA DEĞDİ” diyebilmektir.

FAKÜLTEMİZİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 

SİMÜLE HASTA LABORATUVARI

Fakülte öğrencileri, eğitimlerinin ilk yıllarında simüle hasta laboratuvarında hasta rolü üstlenmiş sağlıklı gönüllerle iletişim, öykü alma ve fizik muayene becerilerini eğiticilerin gözetiminde gerçekleştirebilme imkanına sahiptir. Bu uygulama, gerçek hasta ile karşılaşma öncesinde öğrencilerimize önemli bir deneyim imkanı sağlamaktadır.

 

ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Fakültede öğrenim ve staj hareketliliği kapsamında yurt dışı ile öğrenci değişimi programımız düzenli olarak devam etmektedir. Almanya, İsveç, Fransa, İspanya, Hollanda, Portekiz, Polonya, Belçika olmak üzere değişik ülkelerde staj yapma olanağı bulunmaktadır.

 

ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ (ÖÇM)

 • Fakültede eğitimin 2. ve 3. yılında ÖÇM adı altında bir eğitim programı uygulanmaktadır.
 • Küçük grup çalışması şeklinde uygulanan ÖÇM’ler ile öğrenciler, istedikleri alanlarda öğretim üyeleri ile birer çalışma ve uygulama yapma fırsatına sahip olmaktadır.
 • Bu uygulama aynı zamanda, iletişim, zaman yönetimi ve sözlü sunum yapma gibi becerilerin de gelişmesine katkı sağlamaktadır.
 • ÖÇM’ler tıp konuları ile ilgili olabildiği gibi, sanat, yabancı dil, topluma yönelik sosyal sorumluluk projeleri gibi tıp dışı konularla da ilişkili olabilmektedir.

 

 

ARAŞTIRMA EĞİTİM PROGRAMI (AEP)

 • AEP, öğrencilerin bilimsel araştırma ve çalışma yapmasına imkân veren seçmeli bir eğitim programıdır.
 • Programın amacı; geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.
 • Bu program sayesinde öğrenciler; hipotez oluşturabilmekte, bilimsel proje yazabilmekte ve bu projeyi uygulayıp, sonrasında bilimsel ürün oluşturmaya kadar giden süreci takip edebilmekte ve bu bilimsel öğretinin tüm basamaklarını öğretim üyeleri ile birlikte gerçekleştirebilmektedir. 

 

TIP-BİLİM DOKTORASI BÜTÜNLEŞİK PROGRAMI

 • Bilim insanı-Tıp Doktoru yetiştirme programı ile araştırmacı özelliği gelişmiş mezun olduğunda doktora ünvanlı öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Öğrenciler 5. sınıfı bitirdikten sonra ve intörnlük dönemine başlamadan önce 2 yıl boyunca tıp eğitimini dondurarak Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Kök hücre, Eczacılık Farmakoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji ve Klinik Psikoloji gibi alanlarda eğitim alabilmektedirler.

 

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Öğrencilerin sosyal yönlerinin geliştirilmesini hedefleyen, sinema, modern dans, bilimsel araştırma ve çeşitli sportif faaliyetleri kapsayan alanlarda çalışan toplam 16 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

 

BİR ALANDA UZMANLAŞMAK

 • Mezun olmaya hak kazanan hekimler, “birinci basamak sağlık hizmeti” vermeye hazırlardır.
 • Toplum Sağlığı Merkezlerinde, Aile Hekim Merkezlerinde ve Acil Servislerde görev yapabilirler.
 • Bir alanda uzmanlaşmak isteyen pratisyen hekim, ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir sınava girer. TUS adı verilen bu sınavda başarılı olan hekimler, kazandıkları alana göre ortalama 4 ila 5 yıl arasında süren bir “Uzmanlık Öğrenciliği” dönemi geçirerek “Uzman Hekim” unvanını alırlar.
 • Bu eğitimin sonrasında mevcut mevzuata göre değişen sürelerde Devlet hizmet yükümlülüklerini tamamlarlar.

 

AKADEMİSYEN OLMAK

Uzmanlık eğitimi süresi bitiminde üniversitelerde belirli aşamaları tamamlayan tıp doktorları, “Doktor Öğretim Üyesi”, “Doçent” ve “Profesör” unvanlarını alırlar.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNİ ÇEVRİMİÇİ ZİYARET ETMEK İSTER MİSİNİZ? 

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaret etmek isteyen okullar tarafından aşağıdaki toplu tanıtım formu doldurulmalıdır.
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi toplu tanıtım formu

   
 • "Toplu tanıtım formunu” doldurduktan sonra egetipkurumsaliletisim@gmail.com adresine e-posta atabilirsiniz.
 • Form doldurma ve diğer sorularınız için bize ulaşabileceğiniz telefon numarası: 0 (232) 390 45 86

 

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TANITIM BROŞÜRÜ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tanıtım broşürü

 

EGE ÜNİVERSİTESİ BURS OLANAKLARI

Ege Üniversitesi burs olanakları için linke tıklayınız

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ