canlı destek

 


TARİHÇESİ

20 Mayıs 1955 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen, "Ege Üniversitesi" adıyla İzmir’de bir Üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı kanun ve Milli Eğitim Bakanlığı kararı gereğince kurulan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesinin ilk iki fakültesinden birisidir. Tıp Fakültesi kurucu Dekanlığına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel atanmıştır. Üniversitenin ve Fakültenin resmi açılışı 9 Mart 1956 tarihinde devlet töreni ile yapılmıştır.
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretime, yirmisi yabancı uyruklu 90 öğrenci ile 1955-1956 öğretim yılında başlanmıştır ve Fakültemiz ilk mezunlarını 1961 yılında vermiştir.
 
1958 Mart ayında üniversite özerklik kazanarak kendi yönetimini seçme hakkını elde etmiştir. Yapılan seçimde Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel Rektörlüğe, Prof. Dr. İzzet Birand Tıp Fakültesi Dekanlığına seçilmiştir. 20 Mayıs 1958 tarihli Senato kararı ile fakültede kürsüler ve enstitüler kurulmuştur. 1981 yılında Tıp Fakültelerinde 3 bölüm (Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümleri) ve eski kürsülerin yerine bu bölümlere bağlı anabilim dalları, bunların yapısında da birer ileri uzmanlık dalı niteliğindeki bilim dalları oluşturulmuştur. Buna göre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde halen 43 anabilim dalı, bunlara bağlı 44 bilim dalı olmak üzere toplam 87 birim bulunmaktadır.
 
1990 yılından beri “Entegre Tıp Eğitimi” uygulamasına geçmiş olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2003-2004 akademik yılından itibaren eğitim, dikey entegrasyon programı ile sürdürülmektedir. Böylece değişik bilim dallarının sunduğu eğitim, konu bütünlüğü çerçevesinde örgütlenmiş, konuların daha iyi aktarılması ve öğrenciler tarafından daha kolay anlaşılması sağlanmıştır. 
 
1955 yılında iki profesör ve iki doçent öğretim üyesi ile öğretime açılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, yaklaşık beş yüzü öğretim üyesi olmak üzere toplamda beş bine yaklaşan personel sayısı ile bugün ülkemizin en saygın eğitim ve sağlık kuruluşlarından birisidir. 
 

 

NEDEN EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ?

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ülkemizdeki tıp fakülteleri arasında ilk sıralarda tercih edilmekte olup, üniversite sınavında %1’lik dilimden öğrenci alan seçkin bir eğitim ve araştırma kurumudur.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) başarıları ile tıp fakültesi mezunları arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi yatay ve dikey koridorlarla entegrasyonu sağlanan, evre blok sistemleri üzerinden yürütülen bir eğitim programına sahiptir. Bu sistemle öğrenciler, eğitimlerinin ilk yıllarından itibaren hem teorik hem de klinik bilimler yanında beceri eğitimlerini de birlikte alırlar.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, teorik dersleri destekleyen kadavrada gerçekleştirilen anatomi dersleri, mikroskop ile yapılan pratikler ve tıbbi beceri uygulamaları yanında alt yapı olanakları açısından ülkemizin en zengin fakülteleri arasındadır.
 • Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından eğitim kalitesi onaylanmış ilk tıp fakültelerinden birisidir.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bilimsel araştırmaları, ulusal ve uluslararası projeleri ve aldığı önemli bilimsel ödüllerle sadece Türkiye’nin değil dünyanın önde gelen araştırma merkezlerindendir.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bütün bu eğitim ve öğretimin sonucunda mezun ettiği hekimlerin mezuniyet sonrasında kendini geliştirebilecek araştırma ve öğrenme kapasitesi ile donanımlı olmaları sağlamakta ve sosyal yönden becerilerini de arttırmaktadır.

 

 

TIP FAKÜLTESİ KISA BİLGİLER

 • KURULUŞ: 1955

AKADEMİK (GÜNCELLEME TARİHİ: 07.03.2022)

 • ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI: 423
 • PROFESÖR: 313
 • DOÇENT: 76
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ: 34
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ: 100
 • 657 UZMAN: 6
 • UZMANLIK ÖĞRENCİSİ: 920
 • ÖĞRENCİ KONTENJANI: 200
 • TOPLAM KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI: 2516
 • TOPLAM KIZ ÖĞRENCİ SAYISI: 1032
 • TOPLAM ERKEK ÖĞRENCİ SAYISI:1484
 • ÖĞRENCİ / ÖĞRETİM ELEMANI ORANI: 2516/423: 5,95

2021 YILI ÖSYM VERİLERİ

 • PUAN TÜRÜ: SAYISAL
 • YKS TABAN PUANI: 476,85
 • TABAN PUAN BAŞARI SIRASI: 4218
 • YKS TAVAN PUANI: 516,01
 • TAVAN BAŞARI SIRASI: 498

DİĞER BİLGİLER

 • ÖĞRENİM DİLİ: TÜRKÇE
 • ÖĞRENİM SÜRESİ: 6 Yıl
 • ERASMUS+ PROGRAMI: VAR

 

TIP FAKÜLTESİNİ SEÇMEK

 • Hekim olmak zorluktan ziyade kişisel gelişim deneyimi sağlamaktadır.
 • Hekimlik meslekten öte bir yaşam biçimidir.
 • Okumayı araştırmayı seviyorsanız ve insanlara yardımcı olmaktan hoşlanıyorsanız hekimlik size göre bir seçimdir.
 • Hekim olmak ALİM olmaktır.
 • Hekim olmak kendine HAKİM olmaktır.
 • Hekim olmak, ölürken “ZORDU AMA YAŞADIĞIMA DEĞDİ” diyebilmektir.

 

TIP FAKÜLTESİNİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 

SİMÜLE HASTA LABORATUVARI

Fakültemiz öğrencileri, eğitimlerinin ilk yıllarında simüle hasta laboratuvarında hasta rolü üstlenmiş sağlıklı gönüllülerle iletişim, öykü alma ve fizik muayene becerilerini eğiticilerin gözetiminde gerçekleştirmektedir.

 

ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Fakültemizde “ERASMUS+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programları” kapsamında yurt dışı ile öğrenci değişimi programımız düzenli olarak devam etmektedir. İkili anlaşmalarımızın olduğu başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Danimarka, Portekiz, Polonya, Litvanya, Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere değişik ülkelerde staj yapma olanağı bulunmaktadır.

 

ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ (ÖÇM)

 • Fakültemiz eğitimin 2. ve 3. yılında ÖÇM adı altında bir eğitim programı uygulanmaktadır.
 • ÖÇM’ler öğrencilerin iletişim, zaman yönetimi ve sözlü sunum yapma gibi becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır.
 • ÖÇM’ler öğrencilere Öğretim Üyeleri ile bire bir uygulama yapma fırsatı sunmaktadır.
 • ÖÇM konuları tıp ile ilgili olabildiği gibi sanat, yabancı dil ve topluma yönelik sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili de olabilmektedir.

 

 

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle öğrencilerin sosyal yönlerinin geliştirilmesini hedefleyen, sinema, modern dans, bisiklet ve bilimsel araştırma topluluğu gibi farklı alanlarda çalışan toplam 19 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

 

ARAŞTIRMACI EĞİTİM PROGRAMI (AEP)

 • Programın amacı, geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesinde katkıda bulunmaktır.
 • Öğrencilere bilimsel çalışmada yer alabilme fırsatı vermektedir.
 • AEP’te seçmeli bir program uygulanmaktadır.

 

BİR ALANDA UZMANLAŞMAK

 • Altı yıl sonunda Tıp Fakültesinden mezun olan pratisyen hekim, istediği süre bu görevine devam edebilir.
 • Bu göreve genel olarak “birinci basamak sağlık hizmeti” adı verilmektedir.
 • Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri veya Acil Servislerde hekim olarak görev yapabilmektedirler.
 • Bir alanda uzmanlaşmak isteyen pratisyen hekim, ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir sınava girer.
 • Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) adı verilen bu sınavda başarılı olan hekimler, kazandıkları alana göre değişen ortalama 4 ile 5 yıl arasında süren “uzmanlık öğrenciliği” başka bir değişle “ihtisas” dönemi geçirir ve ihtisasının bitiminde “Uzman Hekim” ünvanını alırlar.
 • Uzman hekim veya pratisyen hekim, mevcut mevzuata göre değişen sürelerde zorunlu hizmet olarak da adlandırılan Devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlar.

 

AKADEMİSYEN OLMAK

Hekimler uzmanlık eğitimi süresi bitiminde tıp fakültesinde araştırmaya devam edip akademisyenliğe adım atarak  “Doktor Öğretim Üyesi”,  “Doçent” ve “Profesör”  ünvanlarını alabilirler.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNİ ÇEVRİMİÇİ ZİYARET ETMEK İSTER MİSİNİZ? 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaret etmek isteyen okullar tarafından aşağıdaki toplu tanıtım formu doldurulmalıdır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi toplu tanıtım formu

"Toplu tanıtım formunu” doldurduktan sonra egetipkurumsaliletisim@gmail.com adresine e-posta atabilirsiniz.

Form doldurma ve diğer sorularınız için bize ulaşabileceğiniz telefon numarası: 0 (232) 390 45 86

 

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TANITIM BROŞÜRÜ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tanıtım broşürü

 

EGE ÜNİVERSİTESİ BURS OLANAKLARI

Ege Üniversitesi burs olanakları için linke tıklayınız

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ