Çerez Örnek

Dekanın Mesajı

Ege Üniversitesi YÖK tarafından Araştırma Üniversitesi ünvanına sahip Türkiye’de tam akredite olan ilk üniversitedir. Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisi tarafından “Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite” ödülünü alan ilk ve tek üniversite ünvanına sahiptir. Bu başarıların önemli paydaşlarından biri olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, üstün bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yoluyla ülkemizin sağlık alanındaki standartlarını yükseltmeyi, nitelikli sağlık hizmeti sunmayı ve bu alandaki bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasını temel amaç edinmiş, YKS’de üst sıralarda öğrenci alan ve mezuniyet öncesi tıp eğitimi 3. kez akredite olan bir kurumuzdur. Tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerinde mükemmeliyeti hedefleyen fakültemiz, yenilikçi eğitim yöntemleri ve teknolojileri benimseyerek, 21. yüzyılın gerektirdiği profesyonel yetkinliklere sahip sağlık çalışanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Fakültemizin mezuniyet öncesi tıp eğitimi müfredatı yaklaşık 20 yıldır dikey ve yatayda birbiriyle entegre ders ve öğrenme etkinliklerinden oluşan, öğretim teknolojileriyle zenginleştirilmiş, bütüncül ve etkili bir müfredattır. Fakültemiz nitelikli hekimler yetiştirme çatı hedefinin altında sağlık savunucusu, mesleki etik ve profesyonel ilkeleri benimseyen, lider, iletişimci, bilimsel ve analitik yaklaşım gösteren ve yaşam boyu öğrenen hekimler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda seçilmiş öğrencilerimize Araştırma Eğitimi Programımız (AEP) kapsamında, tüm öğrencilerimize ise Bilimsel Düşünce ve Araştırma Eğitimi Dikey Koridoru kapsamında çeşitli düzeylerde araştırma eğitimleri verilmektedir. Fakültemiz aynı zamanda mevcut mezuniyet öncesi tıp eğitimi müfredatımızla bütünleşik olarak yürütülen Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı ile “Bilim Doktoru Hekim (MD-PhD)” yetiştirme nosyonu da gerçekleştirmektedir. Öğrenci odaklılık kapsamında pekçok öğrenci topluluğumuz, bilim, sanat, spor vb. alanlarda yıl boyunca sürekli etkinlikler yaparak eğitsel ve sosyal yaşantılarına yönelik değerli kazanımlar sağlamaktadır. Uluslararasılaşma kapsamında bir çok öğrencimiz öğrenim hayatlarının belirli dönemlerinde Erasmus+ programı ile anlaşmalı olduğumuz yurtdışındaki üniversitelere giderek mesleki ve yaşamsal deneyimler elde edebilmektedir.
 
Fakültemiz kurulduğu günden beri Türkiye’nin seçkin klinisyen ve cerrahlarını yetiştiren, tümü uluslararası-ulusal düzeyde akredite olan uzmanlık eğitimi programlarını başarıyla yürütmektedir. Fakültemiz, uzmanlık eğitimi bağlamında hem uluslararası öğrenciler için hem de Ülkemizde TUS’ta yüksek başarı sergileyen öğrenciler için en çok tercih edilen kurumlardan biri konumundadır. Bu başarının altında, Fakültemizin nitelikli öğretim üyeleri ve sağlık çalışanlarını bünyesinde barındırmasının yanısıra 67 yıllık kesintisiz hizmet geçmişine dayanan tecrübe ve bilgi birikimiyle elde ettiğimiz kurum kültürümüz ve 2000 yataklı, bir çok son teknoloji tıbbi uygulamanın yapılabildiği bölgenin en önemli üçüncü basamak hastanesine sahip olmamız yatmaktadır.
 
Ege Üniversitesi bütününe entegre, değerli bir parçası olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı olarak, sürekli öğrenen, değişime uyumlanabilen, tekno-okuryazar, eğitimde öğrenciyi, bilimsel faaliyetlerde araştırmacıyı, sağlık hizmetinde insanı merkeze koyan bir yönetim yaklaşımı içinde geçmişin öğretilerini geleceğin gereksinimleriyle harmanlamayı hedefliyoruz. 
 
 
Prof. Dr. Rüçhan SERTÖZ

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ