Çerez Örnek

ERASMUS

 

ERASMUS Nedir?

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve güçlendirmektir.

Kimler Başvurabilir?

Erasmus programı, Hayat Boyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında yer alan Türkiye ve Hırvatistan ile İsviçre yüksek öğretim kurumlarına açıktır. Erasmus programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde, taraflardan en az birinin Avrupa Birliği üyesi ülke kurumu olması şartı aranmaktadır.

Erasmus kapsamında öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak bireylerin:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları veya
  • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmaları veya
  • İlgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları gerekmektedir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Erasmus

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, dünyanın birçok üniversitesi ile ikili anlaşmalar yapmış ve yapmaktadır. Kurum dışına gitmeyi düşünen öğrenci ve öğretim üyelerinin seçimlerinde bu ikili anlaşmaları göz önünde bulundurmaları süreci kolaylaştıracaktır. Öğrenciler için Öğrenim veya Staj Hareketliği programları uygun iken; öğretim üyeleri için Eğitim veya Personel Hareketliliği Programlarına başvuru yapılabilir.

Ayrıntılı bilgi için; https://international.ege.edu.tr/tr-16017/.html

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Erasmus Programı kapsamında aktif anlaşması bulunan kurumların listesi için; https://international.ege.edu.tr/tr-19239/2024-25_erasmuso_ogrenim_hareketliligi_kurumlararasi_anlasmalar_listesi.html

İkili anlaşma olmayan, ancak öğrenci ve öğretim üyelerimizin gitmeyi düşündükleri üniversitelerle de, eğer Üniversitemiz ve Fakültemizce belirlenen bazı şartları sağlıyorlarsa, anlaşma yapılmak üzere girişimde bulunulabilir.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ