EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Akademik-İdari Komisyonlar

 

Araştırma Projeleri Alt Komisyonu (APAK)

Araştırma ve Eğitim Laboratuarı (AREL)

Biyoyararlanım Biyoeşdeğerlik Araştırmaları Etik Kurulu

Fakülte Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

Hastane Etik Kurulu

Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Komisyonu

Hastane Yönetim Kurulu

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM)

Ege Tıp Kültürü ve Tanıtım Komisyonu

Yayın Alt Kurulu

Yurt Dışı Görevlendirme Komisyonu