Çerez Örnek
canlı destek

Kurullar ve Komisyonlar


Akademik-İdari Komisyonlar

 

Araştırma ve Eğitim Laboratuarı (AREL)

Biyoyararlanım Biyoeşdeğerlik Araştırmaları Etik Kurulu

Ege Tıp Kültürü ve Tanıtım Komisyonu

Fakülte Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

Tıp Fakültesi Kalite Komisyonu

Hastane Etik Kurulu

Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Komisyonu

Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM)

Sürekli Mesleksel Gelişim Komisyonu

Yayın Alt Kurulu

Yurt Dışı Görevlendirme Komisyonu

Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ