Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Akademik-İdari Komisyonlar

 

Araştırma ve Eğitim Laboratuarı (AREL)

Biyoyararlanım Biyoeşdeğerlik Araştırmaları Etik Kurulu

Ege Tıp Kültürü ve Tanıtım Komisyonu

Fakülte Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

Fakültemiz Kalite Komisyonu

Hastane Etik Kurulu

Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Komisyonu

Hastane Yönetim Kurulu

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Proje ve Araştırma Komisyonu (PAK)

Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM)

Sürekli Mesleksel Gelişim Komisyonu

Yayın Alt Kurulu

Yurt Dışı Görevlendirme Komisyonu

Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu