Çerez Örnek

TÜBİTAK


TÜBİTAK Projelerimiz

 

Proje No Proje Adı Yürütücü Türü Durumu Sonuçlanma Yılı
118S260 Gastroözofageal Reflü Hastalığının Patogenezinde İnflamasyon Mekanizmalarının Araştırılması PROF. DR. SERHAT BOR 1001 - Araştırma Sonuçlandı 2021
118S293 Diyabetik Hastalarda Podositürinin Ateroskleroz Markırı Olma Potansiyelinin Araştırılması ve Sinyal Yolakları İle İlişkisinin Ortaya Konması PROF. DR. MELTEM SEZİŞ DEMİRCİ 1001 - Araştırma    
118S349 Biyoreaktörde Elde Edilmiş ve Omentum İmplantasyonu ile Damarlandırılmış Hibrit Doku Mühendisliği Ürünlerinde Kordon Kanı Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Uzun Boşluklu Özofageal Defektlerin Rejenerasyonuna Etkisinin İncelenmesi DOÇ. DR. EMRE DİVARCI 1001 - Araştırma    
119Z280 Kemoterapi Duyarlı ve Dirençli Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanser Hücrelerinin Nukleositoplazmik Transport Bileşenlerine Olan Bağımlılıklarının Crispr/Cas9-Tabanlı Tarama Sistemiyle Saptanması DOÇ. DR. BUKET KOSOVA 1001 - Araştırma    
120Z468 Meme Kanser Kök Hücrelerinden Salınan Hücresiz Serbest Dna'nın (cfdDNA) In Vitro Koşullarda Alıcı Hücrelerdeki Etkisinin Araştırılması DOÇ. DR. MEHMET BURAK DURMAZ 1001 - Araştırma    
217S353 Tümör Tanı Ve İzlemi İçin Dolaşımdaki Serbest Dna'nın Tayinine Yönelik Spesifik Bir Biyosensör Sistemi Geliştirilmesi PROF. DR. FERHAN GİRGİN SAĞIN 1001 - Araştırma Sonuçlandı 2021
217S583 Farklı Mezenkimal Kök Hücre Kaynaklarından Diferansiye Edilen Doğal Öldürücü Hücrelerin Pankreas Kanseri Tümör Modelinde Anti-Kanser Etkinliğinin İncelenmesi PROF. DR. GÜLİNNAZ ERCAN 1001 - Araştırma Sonuçlandı 2021
219S316 Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne Katılan Araştırmacıların Ruhsal ve Tıbbi Özelliklerinin Değerlendirilmesi ve Bilgilendirme-Destek Paketi Hazırlanması PROF. DR. HAYRİYE ELBİ 1001 - Araştırma    
119S188 İlk Atak Psikoz Hastalarında İmmunolojik Parametrelerin İncelenmesi PROF. DR. HAYRİYE ELBİ 1002 - Hızlı Destek    
119S367 Toxoplasma Gondii'ye Karşı Nanoadjuvante Dna ve Rekombinant Protein Aşı Modeli Geliştirilmesi DOÇ. DR. MERT DÖŞKAYA 1002 - Hızlı Destek Sonuçlandı 2021
119S832 Septik Artritte Yüzey Sıcaklık Değişimlerinin Belirlenmesi DOÇ. DR. HÜSEYİN GÜNAY 1002 - Hızlı Destek    
120S734 Nucleus Centralis Cervicalis - Nörokimyasal İçeriği ve Ağrı ile İlişkisinin Araştırılması PROF. DR. GÜLGÜN ŞENGÜL 1002 - Hızlı Destek    
218S388 Pankreatik Kanser in vitro Modelinde SMAD3'ün Metabolik Etki Mekanizmasının Araştırılması ve SMAD3 Farmakolojik İnhibitörünün Terapötik Potansiyelinin Değerlendirilmesi DR. ÖĞR. ÜYESİ SEVCAN ATAY 1002 - Hızlı Destek Sonuçlandı 2021
218S882 İnsan Trofoektoderm Hücre Hattında Endoplazmik Retikulum Stresinin Hücre İskeleti, Adezyon Molekülleri, Apoptoz, Otofaji, Hipoksi Mekanizmaları Özelinde Araştırılması PROF. DR. AYŞEGÜL UYSAL 1002 - Hızlı Destek Sonuçlandı 2021
117S998 Monogenik Diyabetes Mellitusu Olan Hastalarda Yeni Nesil Dizi Analizi Yöntemi Ile Hedeflenmiş Moleküler Genetik Tanı, Sorumlu Yeni Genlerin Tespiti Ve Monogenik Diyabet Kit Dizaynı: Mody-Turk PROF. DR. RUHSAR DAMLA GÖKŞEN ŞİMŞEK 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama) Sonuçlandı 2021
216S435 Akciğer Kanserli Hastalarin Bireye Özgü Moleküler Tanı ve İzleminde Likit ve Volatil Biyopsinin Kullanımı PROF. DR. TUNCAY GÖKSEL 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)    
218S952 Organ Transplantasyonunda Non-İnvaziv Doku Reddi Tanı Kiti Geliştirilmesi DOÇ. DR. ASUDE DURMAZ 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)    
318S166 Kadavradan Böbrek Naklinde Alıcı-Verici Eşleştirmesi Için Istatistik Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi DOÇ. DR. AHMET KESKİNOĞLU 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)    
116S196 Soluk Havası Volatil Organik Yapılar ve Periferik Kan MikroRNA Biyomarkerları Yolu İle Moleküler Astım Endotiplerinin Belirlenmesi Çalışması

(Voc/miRNA-Endotip)
DOÇ. DR. ÖZLEM GÖKSEL Uluslararası Sonuçlandı 2021
118S658 İhmal Edilmiş Hastalıklardan Kutanöz Leishmaniasisin (Şark Çıbanı) Tanısına Yeni ve Kombine Bir Yaklaşım PROF. DR. YUSUF ÖZBEL Uluslararası    
121S335 Hiperlipidemisi Olan Çocuklarda Oksisterol Düzeyleri, Oksidan Stres ve Makrofaj Aktivasyon Göstergelerinin Belirlenmesi Öğr. Gör. Dr. ERHAN CANBAY 1002 - Hızlı Destek    
121S625 Over Kanseri Tedavisinde Dual Terapi: Lpar İnhibisyonuna Yönelik Polimer İlaç Nanokonjugatının Hazırlanması, İn vitro, İn vivo ve Ex vivo Araştırmaları Doç. Dr. NUR SELVİ GÜNEL 1001 - Araştırma    
121S932 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguların Ekshale Soluk Kondensat Örneklerinde Spesifik Long Non-Coding Rna'Ların Ekspresyon Profillerinin Belirlenmesi Doç. Dr. ASLI TETİK VARDARLI 1002 - Hızlı Destek    

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ