canlı destek

Kurullar ve Komisyonlar


Eğitim Komisyonları

 

Dekan
Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN

Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Rüçhan SERTÖZ 

Eğitim Koordinatörleri
Prof. Dr. Yiğit UYANIKGİL
Dr. Öğr. Üyesi Erhan PARILTAY

 

Eğitim Komisyonu

Bilimsel Düşünce ve Araştırma Dikey Koridoru Komisyonu

Davranışsal Sosyal Beşeri Bilimler Komisyonu

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Evre 1 Blok 1 BYK

Evre 2 Blok 1 BYK

Evre 2 Blok 2 BYK

Evre 2 Blok 3 BYK

Evre 2 Blok 4 BYK

Evre 3 Blok 1 BYK

Evre 4 Blok 1 BYK

Evre 4 Blok 2 BYK

Evre 4 Blok 3 BYK

Evre 4 Blok 4 BYK

Cerrahi ve Ürogenital Sistem Staj Bloğu

İç Hastalıkları Staj Bloğu

Kardiyopulmoner ve Enfeksiyon Staj Bloğu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğu

Duyu Sistemi Staj Bloğu

Kas-İskelet-Sinir ve Davranış Staj Bloğu

İntörn Hekimlik Komisyonu

Araştırma Eğitimi Programı Komisyonu

E - Öğrenme Komisyonu

EÜTF Mezun Komisyonu

Gelişim Sınavı Komisyonu

Mesleksel Yabancı Dil Eğitimi Komisyonu

Öğrenci Danışmanlığı Komisyonu

Öğrenci Değişim Komisyonu

Ölçme - Değerlendirme Komisyonu

Özel Çalışma Modülleri Komisyonu

Program Değerlendirme Komisyonu

Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Program Komisyonu

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu

Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ