Çerez Örnek

Kurullar ve Komisyonlar


Eğitim Komisyonları

 

Dekan V.
Prof. Dr. Rüçhan SERTÖZ

Dekan Yardımcıları
Prof. Dr. Mehmet Sezai TAŞBAKAN
Prof. Dr. Samim ÖZEN

Eğitim Koordinatörleri
Prof. Dr. Emine Serra KAMER
Prof. Dr. Çığır BİRAY AVCI
Öğr. Gör. Dr. Ozan KARACA

 

Eğitim Komisyonu

Bilimsel Düşünce ve Araştırma Dikey Koridoru Komisyonu

Davranışsal Sosyal Beşeri Bilimler Komisyonu

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Evre 1 Blok 1 BYK

Evre 2 Blok 1 BYK

Evre 2 Blok 2 BYK

Evre 2 Blok 3 BYK

Evre 2 Blok 4 BYK

Evre 3 Blok 1 BYK

Evre 4 Blok 1 BYK

Evre 4 Blok 2 BYK

Evre 4 Blok 3 BYK

Evre 4 Blok 4 BYK

Cerrahi ve Ürogenital Sistem Staj Bloğu

İç Hastalıkları Staj Bloğu

Kardiyopulmoner ve Enfeksiyon Staj Bloğu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğu

Duyu Sistemi Staj Bloğu

Kas-İskelet-Sinir ve Davranış Staj Bloğu

İntörn Hekimlik Komisyonu

Araştırma Eğitimi Programı Komisyonu

E - Öğrenme Komisyonu

EÜTF Mezun Komisyonu

Gelişim Sınavı Komisyonu

Mesleksel Yabancı Dil Eğitimi Komisyonu

Öğrenci Danışmanlığı Komisyonu

Öğrenci Değişim Komisyonu

Ölçme - Değerlendirme Komisyonu

Özel Çalışma Modülleri Komisyonu

Program Değerlendirme Komisyonu

Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Program Komisyonu

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu

Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ