canlı destek

Kurullar ve Komisyonlar


Eğitim Komisyonları

 

Dekan
Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN

Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Rüçhan SERTÖZ 

Eğitim Koordinatörleri
Prof. Dr. Yiğit UYANIKGİL
Dr. Öğr. Üyesi Erhan PARILTAY

 

 

Eğitim Komisyonu

Araştırma Eğitimi Programı Komisyonu

Bilimsel Düşünce ve Araştırma Dikey Koridoru Komisyonu

Bologna-Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu

Cerrahi ve Ürogenital Sistem Staj Bloğu

Çocuk Sağlığı Staj Bloğu

Duyu Sistemi Staj Bloğu

E - Öğrenme Komisyonu

EÜTF Mezun Komisyonu

Evre 1 Blok 1 BYK

Evre 2 Blok 1 BYK

Evre 2 Blok 2 BYK

Evre 2 Blok 3 BYK

Evre 2 Blok 4 BYK

Evre 3 Blok 1 BYK

Evre 4 Blok 1 BYK

Evre 4 Blok 2 BYK

Evre 4 Blok 3 BYK

Evre 4 Blok 4 BYK

Gelişim Sınavı Komisyonu

İç Hastalıkları Staj Bloğu

İntörn Hekimlik Komisyonu

Kardiyopulmoner ve Enfeksiyon Staj Bloğu

Kas-İskelet-Sinir ve Davranış Staj Bloğu

Mesleki Yabancı Dil Planlama Komisyonu

Öğrenci Danışmanlığı Komisyonu

Ölçme - Değerlendirme Komisyonu

Özel Çalışma Modülleri Komisyonu

Program Değerlendirme Komisyonu

Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Program Komisyonu

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ