Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Eğitim Komisyonları

 

Dekan - Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN

Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı - Prof. Dr. Rüçhan SERTÖZ 

Eğitim Koordinatörü - Prof. Dr. Tansu YAMAZHAN

 

Eğitim Komisyonu

Araştırma Eğitimi Programı Komisyonu

Bologna-Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu

Cerrahi ve Ürogenital Sistem Staj Bloğu

Çocuk Sağlığı Staj Bloğu

Duyu Sistemi Staj Bloğu

E - Öğrenme Komisyonu

Evre 1 Blok 1 BYK

Evre 2 Blok 1 BYK

Evre 2 Blok 2 BYK

Evre 2 Blok 3 BYK

Evre 2 Blok 4 BYK

Evre 3 Blok 1 BYK

Evre 4 Blok 1 BYK

Evre 4 Blok 2 BYK

Evre 4 Blok 3 BYK

Evre 4 Blok 4 BYK

Gelişim Sınavı Komisyonu

İç Hastalıkları Staj Bloğu

İntörn Hekimlik Komisyonu

Kardiyopulmoner ve Enfeksiyon Staj Bloğu

Kas-İskelet-Sinir ve Davranış Staj Bloğu

Mesleki Yabancı Dil Planlama Komisyonu

Öğrenci Danışmanlığı Komisyonu

Ölçme - Değerlendirme Komisyonu

Özel Çalışma Modülleri Komisyonu

Program Değerlendirme Komisyonu

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu