EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Evre 4 Blok 4 BYK

 

Başkan
Doç. Dr. Feyza UMAY KOÇ - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Üyeler
Prof. Dr. Fulden SARAÇ - İç Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. İmre ALTUĞLU - Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Prof. Dr. Osman ZEKİOĞLU  - Tıbbi Patoloji A.D.
Prof. Dr. Özgür ÇOĞULU - Tıbbi Genetik A.D.
Prof. Dr. Sara HABİF - Tıbbi Biyokimya A.D.
Prof. Dr. Sibel GÖKSEL - Tıbbi Farmakoloji A.D.
Prof. Dr. Raika DURUSOY - Halk Sağlığı A.D.
Doç. Dr. Ali AKDEMİR - Kadın Doğum A.D.
Doç. Dr. Aslı ASLAN - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Doç. Dr. Mehmet ERDOĞAN - İç Hastalıkları A.D.
Doç. Dr. Levent YENİAY - Genel Cerrahi A.D.
Doç. Dr. Özge ALTUN KÖROĞLU - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Doç. Dr. Nilüfer Demiral Yılmaz  - Tıp Eğitimi A.D.
Hatice AKBAY - Öğrenci İşleri