canlı destek

Kardiyopulmoner ve Enfeksiyon Staj Bloğu

Başkan
Prof. Dr. Gürsel ÇOK - Enfeksiyon Hastalıkları A.D.
 
Üyeler
Prof. Dr. Aliye MANDIRALIOĞLU - Halk Sağlığı A.D.
Prof. Dr. Ayşegül AKGÜN - Nükleer Tıp A.D.
Prof. Dr. Cahide SOYDAŞ ÇINAR - Kardiyoloji A.D.
Prof. Dr. Cenk CAN - Farmakoloji A.D.
Prof. Dr. Çağatay ENGİN - Kalp Damar Cerrahisi A.D.
Prof. Dr. Figen GÖKMEN - Anatomi A.D.
Prof. Dr. Hakan KÜLTÜRSARAY - Kardiyoloji A.D.
Prof. Dr. Kutsal TURHAN - Göğüs Cerrahisi A.D.
Prof. Dr. Meltem TAŞBAKAN - Enfeksiyon Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU - Göğüs Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. Recep SAVAŞ - Radyoloji A.D.
Prof. Dr. Seden KOCABAŞ - Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Prof. Dr. Sezgin ULUKAYA - Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Prof. Dr. Süleyha H. POLAT - Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Prof. Dr. Tansu YAMAZHAN – Enfeksiyon Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. Yüksel ATAY - Kalp Damar Cerrahisi A.D.
Dr. Sıla Elif TÖRÜN - Tıp Eğitimi
Filiz ERTÜRK - Öğrenci İşleri
Nilay ÖNER - Öğrenci Temsilcisi
Oğuzhan ALPASLAN - Öğrenci Temsilcisi
Hakan Turan KİRİŞ - Öğrenci Temsilcisi
H. Mert BÜYÜKTARAKÇI - Öğrenci Temsilcisi
Ayşe Merve PARMAKSIZOĞLU - Öğrenci Temsilcisi

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ