canlı destek

Kardiyopulmoner ve Enfeksiyon Staj Bloğu Staj Bloğu Yürütme Kurulu

 
Başkan
Prof. Dr. Sezgin ULUKAYA - Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. 
 
 
Üyeler
Prof. Dr. Filiz ÖZERKAN ÇAKAN - Kardiyoloji A.D. 
Prof. Dr. Aliye MANDIRALIOĞLU - Halk Sağlığı A.D.
Prof. Dr. Ayşegül AKGÜN - Nükleer Tıp A.D.
Prof. Dr. Cenk CAN - Farmakoloji A.D.
Prof. Dr. Fatih İSLAMOĞLU - Kalp Damar Cerrahisi A.D.
Prof. Dr. Figen GÖKMEN - Anatomi A.D.
Prof. Dr. Hakan KÜLTÜRSARAY - Kardiyoloji A.D.
Prof. Dr. Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU - Göğüs Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. Hüsnü PULLUKÇU - Enfeksiyon Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. Gürsel ÇOK - Göğüs Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. Recep SAVAŞ - Radyoloji A.D.
Prof. Dr. Seden KOCABAŞ - Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Prof. Dr. Süleyha H. POLAT - Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Prof. Dr. Tansu YAMAZHAN - Enfeksiyon Hastalıkları A.D.  
Doç. Dr. Ali ÖZDİL - Göğüs Cerrahisi A.D.
Öğr. Gör. Ozan Karaca - Tıp Eğitimi A.D.
Filiz ERTÜRK - Öğrenci İşleri
Beril Müge GÜÇLÜ - Öğrenci Temsilcisi
Berna AKDENİZ - Öğrenci Temsilcisi
Servan AYHAN - Öğrenci Temsilcisi
Beyza Nur GÜRSOY - Öğrenci Temsilcisi
Gülnida KÖSEM - Öğrenci Temsilcisi
Sabri Arda OĞUZER - Öğrenci Temsilcisi
Murat UZUNCA - Öğrenci Temsilcisi

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ