Çerez Örnek
canlı destek

E - Öğrenme Komisyonu

 

Başkan
Prof. Dr. Mehmet Ziya ALKAN - Parazitoloji A.D.
 
Üyeler
Prof. Dr. Ferhan Girgin SAĞIN - Tıbbi Biyokimya A.D.
Prof. Dr. Mehmet Asım ÖZER - Anatomi A.D.
Prof. Dr. Şevki ÇETİNKALP - İç Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. A. Hilal BATI - Tıp Eğitimi A.D.
Doç. Dr. Nilüfer DEMİRAL YILMAZ - Tıp Eğitimi A.D
Doç. Dr. Vedat EVREN - Fizyoloji A.D.
Dr. Öğr. Üyesi Erhan PARILTAY - Tıbbi Genetik A.D.
Öğr. Gör. Dr. A. Murat ERGİN - Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D.
Öğr. Gör. Ozan KARACA - Tıp Eğitimi A.D.
Uzm. Dr. Orçun ZORBOZAN Parazitoloji  A.D.
Dr. Seyfi DURMAZ - Halk Sağlığı A.D.
Özge ALÇİMEN KILIÇ - Öğrenci İşleri
İdil Merve MUTLU - Öğrenci Temsilcisi
Deniz ULUÇ - Öğrenci Temsilcisi
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ