Çerez Örnek

Öğretim Üyeleri İçin

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi SoruBank

Ege Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Bilimsel Amaçlı Yurt Dışı Görevlendirilmelerine İlişkin Yönerge

Ege Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Bilimsel Amaçlı Yurt Dışına Görevlendirmelerine İlişkin Yönerge Uygulama Usul ve Esasları

Öğretim Üyelerinden Özel Hastaneler ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalışabileceklerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yurt İçi Ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantı Katılım Destekleri Uygulama Esasları

Yurt İçi Görevlendirmeler İçin İstek Formu

Yolluksuz-Yevmiyesiz Yurtdışı Görevlendirmeler İçin İstek Formu

Fakülte Dışı Destekli Yolluklu-Yevmiyeli Yurt Dışı Görevlendirmeler İçin İstek Formu

Fakülte Destekli Yolluklu-Yevmiyeli Yurt Dışı Görevlendirmeler İçin İstek Formu

Hususi (Yeşil) Pasaport Formu

 

TUBİTAK – ARDEB tarafından desteklenen projeler için ayrılan kurum hissesi Dekanlık payının kullanımı

1- Dekanlık payının kullanımına ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu kararı

2- Dekanlık payı kullanımı için başvuru formu


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ