canlı destek

Biyoyararlanım Biyoeşdeğerlik Araştırmaları Etik Kurulu

 

Başkan
Pro. Dr. Işık ÖZGÜNEY- E.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Tek. A.D
 
Üyeler
Prof. Dr. Murat OLUKMAN - Tıbbi Farmakoloji Anabilim Bilim Dalı A.D.
Prof. Dr. Güray SAYDAM - İç Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. Osman ZEKİOĞLU - Tıbbi Patoloji A.D.
Prof. Dr. Özlem SÖĞÜT - E. Ü. Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bölümü
Prof. Dr. Yasemin AKÇAY - Tıbbi Biyokimya A.D.
Prof. Dr. Serir ÖZKAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
Doç. Dr. Timur KÖSE - Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D.
Doç. Dr. Işıl ERGİN - Halk Sağlığı A.D.
Doç. Dr. Zeynep ŞENYİĞİT - Katip Çelebi Üniversitesi Farmasötik Teknoloji A.D.
Av. Akın DAĞ – E.ÜTF Döner Sermaye İşletme MD.
Nur AKYOL- Elektronik Mühendisliği 
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ