EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi (PROKOM)

 

Başkan
Prof. Dr. Cenk CAN - Farmakoloji A.D.
 

Üyeler
Prof. Dr. Ersin KOYLU - Fizyoloji A.D.
Prof. Dr. Serap AKSOYLAR - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Prof. Dr. Meltem Seziş DEMİRCİ - İç Hastalıkları A.D. / Nefroloji B.D.
Doç. Dr. Neslihan KARACA - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Doç. Dr. Adnan ŞİMŞİR - Üroloji A.D.
Öğr. Gör. Dr. Ergun KONAKÇI - Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim A.D.

 

Ayrıntılı bilgi için: www.prokom-med.ege.edu.tr