Çerez Örnek

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

 

 

 
Tarihçe
 
1957 yılının Nisan ayında, İzmir Devlet Hastanesinin küçük bir odasında, merhum Prof.Dr.Haluk Tavmergen tarafından kuruluşunun ilk adımı atılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalımız (o dönemlerdeki ismi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Kürsüsü), daha sonraları merhum Prof.Dr.Muvaffak Arıcan ve Prof.Dr.Kamil Kaptanoğlunun katılımları ile gelişmeye ve güçlenmeye başlamıştır. Anabilim Dalının Jinekoloji Kürsüsü olarak resmen kuruluşu E.Ü Senatosunun 20.05.1958 tarihli kararıyla olmuş ve yönetimine yasa gereği olarak Prof. Dr.İZZET BİRAND atanmıştır.17.11.1960 tarihinde profesör olan Haluk Tavmergen bu tarihte kürsü başkanlığını devralmıştır.
 
Kuruluşundan kısa bir süre sonra taşındığı İzmir Behçet UZ Çocuk Hastanesinde 50 yataklı bir servis ile İzmir’in özlemini duyduğu her türlü Jinekolojik ameliyatlar ve modern doğum ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir sağlık kuruluşu olarak dikkati çekmeye başlamıştır. Hekim hemşire ve sağlık personelinin özverileri ile İzmir ve Ege’nin her kesiminden gelen hastalarına hizmet veren kuruluş 1973 yılının başlarında Bornova’daki Üniversite Hastanesinin 200 yataklı servisine taşınmıştır. Aradan geçen yıllar bir taraftan Anabilim Dalının fiziki yapısını değiştirirken aramıza katılan genç ve yeni beyinler önce Başasistan, Doçent ve daha sonra Profesör olmuş, bazıları ise emekli olarak fiili görevlerini başarı ile noktalamışlardır.
 
Hızlı gelişen Tıp Bilimine kendi alanındaki her türlü yenilik ve tıp teknolojisini uygulamaya çalışarak ayak uydurmaya çalışan Anabilim Dalımız zaman zaman ülkenin içinde bulunduğu maddi olanaksızlıklar nedeni ile ülkemizdeki benzerlerinden geriye düşmüşse de kısa sürede bu açıklarını kapatarak her defa yeniden onları yakalamayı hatta birçoğunu geride bırakmayı başarmıştır.
 
Bütün bu özverili çalışmalar arasında ülkemizin ilk İnvitro Fertilizasyon ve Embryo Transferi (İlk Tüp Bebek Uygulaması) de bu Anabilim Dalımızda gerçekleşmiş ve Türkiye’nin ilk tüp bebeği yine burada dünyaya gözlerini açmıştır. Daha sonraları Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir merkez haline dönüşen bu kuruluşun başkanlığını da bu dalın öğretim üyelerinden biri üstlenmiştir.
 
Bugün Anabilim Dalımız 14 profesör, 6 Doçent, 2 Uzman ve 30 ten fazla Türk ve Yabancı uyruklu Uzmanlık Öğrencisinden oluşan zengin eğitim kadrosu ile hizmet vermektedir. Anabilim Dalımız uzun yıllardan beri her yıl 400 den fazla tıp öğrencisine teorik ve pratik eğitim vererek binlerce hekim ve yüzden fazla Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı yetiştirmiş ve yaptığı çok sayıda bilimsel çalışma ile bilim dünyasına katkıda bulunmuştur. Buradan yetişmiş olan uzmanların görevlerini başarı ile yürüten hekimler olarak Türkiye’nin her yerinde aranmakta olduklarını gururla izlemekteyiz.    
 
Yakın bir geçmişte uygulamaya soktuğumuz Prenatal Tanı Ünitesinde her türlü yüksek riskli gebelerin tanı, takip ve tedavileri yapılmaktadır. Bu ünitede ayrıca intrauterin fetal kan transfüzyonu, fetal şant uygulamaları, fetal elektrokoagulasyon gerçekleştirilmektedir. Yakın zamanda alınan yüksek teknolojik donanımlı 2 Renkli Doppler Ultrason cihazı ile Perinatoloji alanındaki yenilik ve ilerlemeleri uygulamak fırsatını elde ettik. Bu sayede artık bebeklerde olası bazı anomalilerin daha anne karnında iken tanınması ve olanaklar ölçüsünde tedavilerinin yapılmasına yardımcı olabilmekteyiz.
 
Ege bölgesinin her yerinden gelen hastalara her türlü onkolojik operasyonlar bu konuda deneyimli Öğretim elemanlarımız tarafından gerçekleştirilmekte, modern endoskopik cihazlar ile çeşitli jinekolojik sorunların tanısı yapabilmekte, cerrahi tedavileri başarı ile uygulanmaktadır.
 
İnfertilite polikliniğimiz uzun yıllardan beri her türlü infertilite tetkik ve tedavilerini yaparak bebek sahibi olmak isteyen ailelere hizmet vermektedir. Menopoz polikliniğimizde, menopoz dönemindeki kadınlarımız bilgilendirilmekte, endokrinolojik tetkikleri yapıldıktan sonra gerekli tedavi uygulanmakta dolayısı ile daha konforlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olunmaktadır. Ayrıca bu dönemde ortaya çıkması olası jinekolojik problemler erken dönemde saptanarak gerekli tedavileri yapılmaktadır.
 
Ayrıca Ürojinekoloji konusundaki güncel uygulamaların hemen hepsi Anabilim Dalımızda da başarı ile uygulanmaktadır.
 
Anabilim dalımızda oluşturulan Laparoskopik eğitim beceri salonunda asisitanlarımız ve dışarıdan gelen kadın doğum uzmanlarına beceri kazandırılmakta,  salon ortamda operasyon yapmaları sağlanmaktadır. Bu organizasyonlarda dünyaca ünlü ve Laparoskopik deneyim sahibi öğretim üyeleri davet edilerek onların verdikleri konferans ve ameliyathanedeki uygulamaları aynı anda odiyovizyel olarak dersliğe aktarılmakta ve uygulayıcılarla karşılıklı danışma ve tartışma yapılabilmektedir.
 
Bu sayede uzmanlık eğitimi alan asistanlarımız mecburi hizmete gittikleri yerlerde Laparoskop ve Histeroskop varlığında birçok operasyonu bu yöntemlerle yapabilen uzmanlar olarak hastalarına hizmet verebilmektedirler.
 
Kısaca İnfertilite, Jinekolojik Onkoloji, Menopoz, Perinatoloji, Endokrinoloji, Ürojinekoloji  ve Jinekoloji Endoskopi gibi spesifik konularda özel eğitim görmüş öğretim elemanlarımız her türlü Jinekolojik ve Obstetrik sorunun tanısını yapmakta, gerekli tıbbi ve cerrahi tedavilerini gerçekleştirebilmektedir. Bu özelliklerden dolayı Anabilim Dalımızın tüm Ege Bölgesi için bir referans kliniği durumuna geldiğini büyük bir gururla ifade etmek yanlış olmasa gerektir.
 
Bu bağlamda Anabilim Dalımızda her yıl yaklaşık 60.000 hasta ayaktan, 8000 hasta yatarak tedavi görmekte, yılda 5000 çeşitli operasyon ile 4000 doğum yapılmaktadır.
 
2000 yılının başlarında yeniden yapılanarak hizmete açılan Ameliyathanelerimiz ve Doğumhanelerimiz yeni yapılanmaları ile birçok batı ülkesini imrendirecek, hatta kıskandıracak özellikte ve güzelliktedir. Bundan önceleri olduğu gibi bundan sonra da Anabilim Dalımızdaki tüm görevlilerin başlıca amacı olanları daha da güzelleştirmek ve halen ulaşılamamış olanaklara ve teknolojiye en kısa zamanda ulaşmaktır.                            
 
Anabilim Dalımızın kuruluşundan bugüne kadar olan süreç içinde ülkemizde alanında ilk olan uygulamalar aşağıdaki gibidir.
 
1.Türkiye’de ilk hormon laboratuarı kurulması (reprodüktif endokrinoloji- menopoz) (1960)
 
2.Türkiye’de ilk İnvitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi (Tüp Bebek) merkezi kurulma
(23.08.1988). Anabilim Dalı içerisinde kurulan bu birim 12.11.1991 tarihinde E.Ü Rektörlüğüne bağlı olan “Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Araştırma ve Uygulama Merkezi” ne dönüştürülmüştür.
 
3. Türkiye’de ilk defa invitro fertilizasyon ve emriyo transferi yapılarak gelişen gebelik ile oluşan ilk tüp bebeğin (Ece) dünyaya gelmesi16.04.1989)
 
4. Certificate of Accreditation (EBCOG)
Avrupa Kadın Hastalıkları    ve Doğum üst kurulu tarafından Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına verilen uzmanlık eğitiminin Avrupa standartlarında olduğunu onaylayan sertifika (22.05.2009)
 
5. Uzmanlık sonrası Jinekolojik Endoskopik Eğitim Programı uygulamaları            
(Uluslar arası katılımcıların iştiraki ile) (2008-2009)
 
 
Randevu
 
Polikliniğimiz sadece internet randevusu ile hizmet vermektedir. İnternet randevusu almak için >>>>>>>>>hastane.ege.edu.tr/ege/index.asp
 
 
 
 
Akademik Kadro
 
Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İsmail Mete İTİL
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Ahmet Mete ERGENOĞLU
Prof. Dr. Ahmet Özgür YENİEL
Prof. Dr. Aydın ÖZSARAN
Prof. Dr. Ege GÖKER
Prof. Dr. Erol TAVMERGEN
Prof. Dr. Fatih ŞENDAĞ
Prof. Dr. Fuat AKERCAN
Prof. Dr. Mehmet Sait YÜCEBİLGİN
Prof. Dr. Mert KAZANDI
Prof. Dr. Murat ULUKUŞ
Prof. Dr. Mustafa Coşan TEREK
Prof. Dr. Serdar ÖZŞENER
Prof. Dr. Sermet SAĞOL
Prof. Dr. Teksin ÇIRPAN
Doç. Dr. Ali AKDEMİR
Doç. Dr. Çağdaş ŞAHİN
Doç. Dr. Ferruh ACET
Doç. Dr. Gökay ÖZÇELTİK
Doç. Dr. İsmet HORTU
Doç. Dr. Levent AKMAN
Doç. Dr. Nuri YILDIRIM

 
 
 
 
 
Anabilim Dalı Başkanlığı Tel: 
+ 90 (232) 390 17 00
+ 90 (232) 390 17 01
+ 90 (232) 390 17 02
+ 90 (232) 390 36 52
 
Öğretim Üyesi Randevu Sekreterliği Tel: 
+ 90 (232) 390 17 62
  
Faks: 
+ 90 (232) 343 07 11
 
URL: 
 
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir  
 
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ