canlı destek

Aile Planlaması ve Kısırlık Araştırma Uygulama Merkezi

 

Tel:  
+ 90 (232) 390 36 58
+ 90 (232) 390 36 59
+ 90 (232) 390 36 23
+ 90 (232) 390 36 24
   
Adres:  
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 2. kat
Aile Planlaması İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Bornova-İzmir
   
Akademik Kadro
 
Merkez Müdürü: Prof. Dr. İsmail Mete İTİL
Merkez Müdür Yardımcısı: Doç. Dr. Ali AKDEMİR
ÜYTE Ünite Sorumlusu: Prof. Dr. Ege N. TAVMERGEN GÖKER
 
 
Akademik Personel
 
Prof. Dr. Erol TAVMERGEN
Doç. Dr. Çağdaş ŞAHİN
Dr. Öğretim Görevlisi Ferruh ACET 
Öğretim Görevlisi Ayşen DURMAZ GÜVEN
Uzm. Dr. Gülnaz ŞAHİN
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ