EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi ve Ürogenital Sistem Staj Bloğu

 

Başkan
Doç. Dr. Murat ZEYTÜNLÜ - Genel Cerrahi A.D.

Üyeler
Prof. Dr. Ayşe EROL - Tıbbi Farmakoloji A.D.
Prof. Dr. Bülent SEMERCİ - Üroloji A.D.
Prof. Dr. Cemil ÇALIŞKAN - Genel Cerrahi A.D.
Prof. Dr. Lütfiye KANIT - Fizyoloji A.D.
Prof. Dr. Meltem ÇİÇEKLİOĞLU - Halk Sağlığı A.D.
Prof. Dr. Nevra ELMAS - Radyodiagnostik A.D.
Prof. Dr. Osman ZEKİOĞLU  - Tıbbi Patoloji A.D.
Prof. Dr. Selahattin KIYAN - Acil Tıp A.D.
Prof. Dr. Süreyya ÖZBEK - Radyodiagnostik A.D.
Prof. Dr. Teksin ÇIRPAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Prof. Dr. Z. Aslı İKİZ - Anatomi A.D.
Doç. Dr. Ahmet Mete ERGENOĞLU - Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
Doç. Dr. Nilüfer DEMİRAL YILMAZ - Tıp Eğitimi A.D.
Filiz ERTÜRK - Öğrenci İşleri