canlı destek

Eğitim Komisyonu

 
Başkan
Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN - Dekan
 
Üyeler
Prof. Dr. Rüçhan SERTÖZ - Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Öğr. Gör. Erhan PARILTAY – Uzaktan Eğitim Koordinatörü
Dr. Sıla Elif TÖRÜN - Eğitim Koordinatörü
Prof. Dr. Hatice ŞAHİİN - Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Asım ÖZER - Evre 1 Blok 1 Yürütme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Ayşegül KESER - Evre 2 Blok 1 Yürütme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Özlem YILMAZ - Evre 2 Blok 2 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Yiğit UYANIKGİL - Evre 2 Blok 3 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Cumhur GÜNDÜZ - Evre 2 Blok 4 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Murat OLUKMAN - Evre 3 Blok 1 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Deniz NART - Evre 4 Blok 1 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Rukiye VARDAR - Evre 4 Blok 2 Yürütme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Hür HASSOY - Evre 4 Blok 3 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Nevin ORUÇ- İç Hastalıkları Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı                                                   
Doç. Dr. Mete ERGENOĞLU- Cerrahi Ürogenital Sistem Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Gürsel ÇOK – Kardiyopulmoner ve Enfeksiyon Staj Bloğu Başkanı                                  
Doç. Dr.  Melis PALAMAR ONAY - Duyu Sistemi Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Hadiye ŞİRİN - Kas-İskelet-Sinir Sistemi ve Davranış Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Feyza Umay KOÇ - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı
Dr. Öğr . Üyesi Yusuf Ali ALTUNCI - İntörn Hekimlik Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Aliye MANDIRACIOĞLU - Toplum Sağlığı ve Alan Dikey Koridoru Başkanı
Prof. Dr. Meltem TAŞBAKAN - Gelişim Sınav Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Damla GÖKŞEN - Ölçme-Değerlendirme Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Meltem ÇİÇEKLİOĞLU - Program Değerlendirme Komisyonu Başkanı
Doç. Dr. Sezai TAŞBAKAN - Özel Çalışma Modülleri Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Sibel GÖKSEL - Bologna-Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu Koordinatörü
Prof. Dr. S. Şöhret AYDEMİR - Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Yasemin AKÇAY – Öğrenci Danışmanlığı Komisyonu Başkanı                                                     
Doç. Dr. Özge ALTUN KÖROĞLU - Araştırma Eğitimi Programı Komisyonu Başkanı                                             
Prof. Dr. Ziya ALKAN - E - Öğrenme Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. S. Tansu YAMAZHAN – Mesleksel Yabancı dil Komisyonu Başkanı
Füsun ÇAKAL - Fakülte Sekreteri
Ayşe ŞEN - Öğrenci İşleri Şefi
Deniz Fırat ÖZTÜRK - Fakülte Öğrenci Temsilcisi
 
 
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ