EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Eğitim Komisyonu

 

Başkan
Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN - Dekan
 
Üyeler
Prof. Dr. Rüçhan SERTÖZ - Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Tansu YAMAZHAN - Eğitim Koordinatörü
Prof. Dr. H. İbrahim DURAK - Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Çığır BİRAY AVCI - Evre 1 Blok 1 Yürütme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Erdal BİNBOĞA - Evre 2 Blok 1 Yürütme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Işıl ERGİN - Evre 2 Blok 2 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Yiğit UYANIKGİL - Evre 2 Blok 3 Yürütme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Ebru SEZER - Evre 2 Blok 4 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ceyda KABAROĞLU - Evre 3 Blok 1 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Deniz NART - Evre 4 Blok 1 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ayşe EROL - Evre 4 Blok 2 Yürütme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Levent  KÜÇÜK - Evre 4 Blok 3 Yürütme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Feyza Umay KOÇ - Evre 4 Blok 4 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Gülay AŞÇI- İç Hastalıkları Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Murat ZEYTÜNLÜ- Cerrahi Ürogenital Sistem Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Tansu YAMAZHAN - Kardiyopulmoner ve Enfeksiyon Staj Bloğu Başkanı
Doç. Dr.  Sercan GÖDE - Duyu Sistemi Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Hadiye ŞİRİN - Kas-İskelet-Sinir Sistemi ve Davranış Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Neslihan EDEER KARACA - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Eylem Ulaş SAZ - İntörn Hekimlik Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Aliye MANDIRACIOĞLU - Toplum Sağlığı ve Alan Dikey Koridoru Başkanı
Prof. Dr. Meltem TAŞBAKAN - Gelişim Sınav Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Figen GÖKÇAY - Ölçme-Değerlendirme Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Meltem ÇİÇEKLİOĞLU - Program Değerlendirme Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Sezai TAŞBAKAN - Özel Çalışma Modülleri Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Sibel GÖKSEL - Bologna-Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu Koordinatörü
Prof. Dr. S. Şöhret AYDEMİR - Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Yasemin AKÇAY - Öğrenci Danışmanlığı Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Candan ÇİÇEK - Araştırma Eğitimi Programı Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. M. Ziya ALKAN - E Öğrenme Komisyonu Başkanı
M. Mahir TURAN - Fakülte Sekreteri Vekili
Ayşe ŞEN - Öğrenci İşleri Şefi
Yusuf Alp ŞUBAŞ - Fakülte Öğrenci Temsilcisi