canlı destek

Eğitim Komisyonu

 
Başkan
Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN - Dekan
 
Üyeler
Prof. Dr. Rüçhan SERTÖZ - Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Erhan PARILTAY - Eğitim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ali ALTUNCI - Eğitim Koordinatörü
Prof. Dr. Hatice ŞAHİN - Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Asım ÖZER - Evre 1 Blok 1 Yürütme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Ayşegül KESER - Evre 2 Blok 1 Yürütme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Özlem YILMAZ - Evre 2 Blok 2 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Yiğit UYANIKGİL - Evre 2 Blok 3 Yürütme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Demet TEREK - Evre 2 Blok 4 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Murat OLUKMAN - Evre 3 Blok 1 Yürütme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Burcu BARUTÇUOĞLU - Evre 4 Blok 1 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Şöhret AYDEMİR - Evre 4 Blok 2 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Işıl KARAARSLAN - Evre 4 Blok 3 Yürütme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Ali AKDEMİR - Evre 4 Blok 4 Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Nevin ORUÇ - İç Hastalıkları Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı                                                     
Doç. Dr. Mete ERGENOĞLU - Cerrahi Ürogenital Sistem Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Seden KOCABAŞ - Kardiyopulmoner ve Enfeksiyon Staj Bloğu Başkanı                                 
Doç. Dr. Melis PALAMAR ONAY - Duyu Sistemi Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Hadiye ŞİRİN - Kas-İskelet-Sinir Sistemi ve Davranış Staj Bloğu Yürütme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. İpek Kaplan Bulut - Çocuk Sağlığı A.D.
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ali ALTUNCI - İntörn Hekimlik Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Aliye MANDIRACIOĞLU - Toplum Sağlığı ve Alan Dikey Koridoru Başkanı
Prof. Dr. Yelda PINAR - Gelişim Sınav Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Damla GÖKŞEN - Ölçme-Değerlendirme Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Lütfiye KANIT - Program Değerlendirme Komisyonu Başkanı
Doç. Dr. Sezai TAŞBAKAN - Özel Çalışma Modülleri Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Sibel GÖKSEL - Bologna-Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu Koordinatörü
Doç. Dr. Özge ALTUN KÖROĞLU - Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Yasemin AKÇAY - Öğrenci Danışmanlığı Komisyonu Başkanı 
Doç. Dr. Vedat Evren - Araştırma Eğitimi Programı Komisyonu Başkanı 
Prof. Dr. Ziya ALKAN - E - Öğrenme Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. S. Tansu YAMAZHAN - Mesleksel Yabancı Dil Planlama Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI - Mezun Komisyonu Başkanı 
Füsun ÇAKAL - Fakülte Sekreteri
Ayşe ŞEN - Öğrenci İşleri Şefi
Ece İrem ZAMAN - Fakülte Öğrenci Temsilcisi
 
 
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ