canlı destek

Üroloji Anabilim Dalı

 

Tarihçe
 
Üroloji doçenti olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne tayini yapılan Doç. Dr. Hasan Nahit Toktay’ın 2 Ocak 1958 tarihinde göreve başlamasıyla üroloji kliniği çalışmaya başlamıştır. Ancak kürsü başkanlıklarına doçentlerin atanması o günün yasal koşullarında mümkün olmadığından, Ege Üniversitesi Senatosunun 20 Mayıs 1958 tarihli toplantısında kurulmasına karar verilen Üroloji Kürsüsü’nün başkanlığına Prof. Dr. Yusuf İzzet Birand getirilmiştir. Ortopedi uzmanı olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin de ilk Dekanı Prof. Dr. Yusuf İzzet Birand senatonun aynı toplantısında Üroloji Kürsüsü dışında Radyoloji, Hidroloji-Klimatoloji-Fizik Tedavi, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ortopedi, Jinekoloji, Şirürji I ve II, Adli Tıp ve İlimler Tarihi Kürsülerinin de başkanlığına getirilmiştir. 28 Ekim 1960 tarihli 115 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle doçentlerin kürsü başkanlıklarına atanmasına olanak sağlanmış ve Doç. Dr. Hasan Nahit Toktay Kasım 1960’da Üroloji Kürsüsü Başkanı olarak atanmıştır. İlk asistanlar Dr. Özcan Erhan ve Dr. Nejat Kaplanoğlu’dur.
 
Anabilim Dalımız şimdiye kadar 92 üroloji uzmanı yetişmiştir, bunların 23’ü öğretim üyesidir. Ayrıca yurt dışında uzmanlığını almış 6 üroloji uzmanının denklik çalışması da anabilim dalımızda yapılmıştır.
 
Anabilim dalımızın amacı araştırma, öğrenci eğitimi, asistan eğitimi ve hasta hizmetlerinde en üst kaliteyi yakalamaktır. Öğretim üyesi kalitemiz, donanımlı yardımcı sağlık personeli ve yeterli ve gerektiğinde güncellenen alt yapımız ile bunu başarabilecek durumdayız.
 
 
Verilen Tıbbi Hizmetler
  • Poliklinik
  • Ameliyathane; Açık, endoskopik, laparoskopik ve robotik ameliyatlar yapılmaktadır.
  • Taş Kırma; (ESWL)
  • Ayaktan Sistoskopi
  • Ürodinami
  • Poliklinik

Poliklinik Hizmetleri: Genel Üroloji ve İnfertilite.

 

 
Akademik Kadro
 
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Bülent SEMERCİ
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Ahmet Barış ALTAY
Prof. Dr. Burak TURNA
Prof. Dr. Erdal APAYDIN
Prof. Dr. Mehmet Ceyhun ÖZYURT
Prof. Dr. İbrahim Kadri CÜREKLİBATIR
Doç. Dr. Adnan ŞİMŞİR
Doç. Dr. Fuat KIZILAY
Uzm. Dr. Kasım Emre ERGÜN
Uzm. Dr. Mustafa Serdar KALEMCİ
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 25 00
+ 90 (232) 390 25 01
+ 90 (232) 390 25 05
+ 90 (232) 390 25 20
  
Faks: 
+ 90 (232) 374 65 52
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Üroloji Anabilim Dalı
35100 Bornova/İzmir 
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ