EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

 
 
Tarihçe

Ülkemizde 1986 yılına kadar Göğüs Kalp Damar Cerrahisi adı altında çalışan uzmanlık dalı, bu tarihten sonra, Göğüs Cerrahisi ve Kalp Damar Cerrahisi olmak üzere iki ayrı dala ayrılmıştır. Fakültemizde bu ayrım 1996 yılının sonlarında gerçekleşebilmiş, 1997 yılında kliniğimizin kuruluş çalışmaları, dönemin Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Ülkü Bayındır’ın öncülüğünde, Dr. Ufuk Çağırıcı tarafından başlatılmıştır. Bu aşamada, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Önol Bilkay ve Dr. İsa Durmaz’ın kliniğimize önemli destek ve katkıları olmuştur.

1999 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk Göğüs Cerrahisi asistanı Dr. Kutsal Turhan göreve başlamış, bir yıl sonra Anabilim Dalımızın kadrosu Dr. Alpaslan Çakan’ın atanması ile daha da güçlenmiştir.

Yataklı birimin artan gereksinimlere yanıt verememesi nedeniyle, 2004 yılında şu anda bulunduğu binanın 2.katına taşınarak yatak kapasitesi 16’ya çıkarılmış; 2005 yılında ise 3. kat, poliklinik ve yönetim birimi olarak düzenlenmiştir. Halen her türlü donanıma sahip bir ameliyathane ve üç yoğun bakım yatağı ile cerrahi işlemler başarı ile yürütülmektedir.

2011 yılı itibarı ile, 3 öğretim üyesi, 1 uzman ve 6 asistanın yanı sıra, 1 başhemşire, 2 sekreter, 12 hemşire, 10 hasta bakım ve temizlik görevlisi ile hizmet veren kliniğimizde, göğüs cerrahi alanındaki yenilikler yakından izlenip uygulanmakta, bilimsel çalışma ve araştırmalar kesintisiz sürdürülmektedir.

Anabilim Dalımızda Fakültemizin 2. ve 3. sınıf öğrencilerine “Özel Çalışma Modülleri”, 1., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine kuramsal ve uygulamalı dersler, “intern” doktorlara 1 ay süreli seçmeli rotasyon uygulanmakta, Tıpta Uzmanlık Sınavı ile yılda bir göğüs cerrahisi asistanı alınması planlanmaktadır. Öğrenci ve asistan eğitimleri, kliniğimiz bünyesinde bulunan 40 kişilik her tür teknik donanımı bulunan bir derslikte gerçekleştirilmektedir. Anabilim Dalımız, Ege Bölgesi sınırları içinde, göğüs cerrahisi uzmanı yetiştiren ilk tıp fakültesi kliniği olma özelliğini taşımaktadır. 

 

Verilen Tıbbi Hizmetler

Kliniğimizde akciğer, akciğer zarı, göğüs duvarı ve mediasten hastalıklarının cerrahi tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Yapılan ameliyatların çoğu akciğer kanseri nedeniyledir. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nı ilgilendiren başlıca hastalıklar:

·Akciğer kanseri
·Akciğer kist hidatiği
·Göğüs duvarı tümörleri
·Mediasten tümörleri
·Pnömotoraks
·Akciğer zarı tümörleri
·Kaburga hastalıkları
·Göğüs duvarı şekil bozuklukları (kunduracı göğsü – güvercin göğsü
·Aşırı terleme (hiperhidrozis)
·Bronşektazi
·Nefes borusu (trakea) hastalıkları
·Kaburga hastalıkları
·Göğüs duvarı şekil bozuklukları (kunduracı göğsü – güvercin göğsü)
·Aşırı terleme (hiperhidrozis)
·Bronşektazi ve Nefes borusu (trakea) hastalıkları
 
Bu ameliyatlar, her türlü donanıma sahip ameliyathanelerde gerçekleştirilmekte ve uygun hastalarda kapalı yöntemle (videotorakoskopik cerrahi ile) yapılmaktadır.
 
 
Randevu
 
Polikliniğimizde genel muayeneler randevusuz olarak 09:30–12:00 / 13:30–15:30 saatleri arasında yapılmaktadır. Muayeneye gelirken astalarımızın varsa önceden çekilmiş filmleri ve hastalıklarıyla ilgili her türlü tıbbi dökümanı yanlarında getirmeleri işlemleri hızlandıracaktır. Kliniğimizle ilgili her konuda Anabilim Dalı Sekreterliğinden (Telefon: 390 4919 – 390 4334 – 390 4326) bilgi alınabilir. 
 
 
  
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ufuk ÇAĞIRICI
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Alpaslan ÇAKAN
Prof. Dr. Kutsal TURHAN
Doç. Dr. Ali ÖZDİL
Doç. Dr. Tevfik İlker AKÇAM
Uzm. Dr. Ayşe Gül ÇEVİK ERGÖNÜL
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 49 19
+ 90 (232) 390 43 26
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir