EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

 

Tel: 
+ 90 (232) 390 49 19
+ 90 (232) 390 43 26
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
  
  
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ufuk ÇAĞIRICI
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Alpaslan ÇAKAN
Prof. Dr. Kutsal TURHAN
Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZDİL
Uzm. Dr. Ayşe Gül ÇEVİK ERGÖNÜL
Uzm. Dr. Tevfik İlker AKÇAM