Çerez Örnek

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

 

Tarihçe
 
Anabilim Dalımız kuruluş yılı olan 1958’den beri Tıp Fakültesi öğrencilerine Farmakoloji ve son yıllarda eklenmiş olan Akılcı İlaç Kullanımı Eğitimini sürdürmektedir. Eğitim verilen diğer fakülte ve yüksekokullar arasında ise Fen Fakültesi Gıda ve Biyokimya  (1982-1985), Fen Fakültesi Toksikoloji (200-2004), İzmir Polis Okulu (1982-1985), Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu -Fakültesi (1965-halen), Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi (1971-halen), İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu (1986-halen), Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (1989-halen), Ödemiş Sağlık Meslek Yüksek Okulu (1998-2014) yer almaktadır. Sağlık hizmetlerinin tüm dallarındaki öğrencilere verilen bu eğitimin yanı sıra Anabilim Dalı’mızda Uzmanlık Öğrencilerine Tıbbi Farmakoloji Uzmanlık Eğitimi verilmektedir ve şu anda 4 Uzmanlık Öğrencisi eğitimine devam etmektedir.


Anabilim Dalı Öğretim Üyelerimiz, değişik kliniklerle ortak yürütülen klinik ilaç araştırmaları (faz çalışmaları) ile deneysel in-vivo ve in-vitro bir çok araştırmada yer almış ve bu çalışmalar SCI ve SCI-expanded kapsamına giren uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. Faz 1 çalışmada sorumlu hekim ve yardımcı araştırmacı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi “Farmakovijilans İrtibat Noktası” sorumlusu ve Klinik Araştırmalar, Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlilik ve Hayvan Etik kurullarında başkan ve üye olarak görev alan öğretim üyelerimiz ayrıca gerek kurum içi gerekse kurum dışında yüksek lisans ve doktora derslerini yürütmektedirler.
Bölümümüz, rutin hasta hizmetine yönelik olarak çeşitli kliniklerden ve hastanemiz bünyesindeki Organ Nakli Merkezi’nden gelen istekler doğrultusunda İlaç Analiz Laboratuvarı olarak (1994-2016) yılda 20 bin hastaya hizmet vermiştir. Başta immunsupressif (bağışıklık sistemini baskılayıcı) ilaçlar olmak üzere 50’ye yakın ilacın terapötik izlemini gerçekleştirmiş ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda hastaların tedavilerinin yönlendirilmesinde danışmanlık hizmetini yürütmüştür.Ayrıca terapötik ilaç izlemi, klinik uygulamalarda doz önerileri, ilaçların beklenmeyen yan ve toksik (zehirlenmeye yol açan) etkileri, ilaçlararası etkileşmeler ile gebelik ve laktasyonda ilaç kullanımı (1990-2015) konularında danışmanlık hizmeti vermiş olan Anabilim Dalımız halen yatan hastalarda gebelik ve emzirme döneminde ilaç kullanımına  ilişkin konsültasyon hizmetini yürütmektedir.

Anabilim Dalımız Deneysel Araştırma Laboratuvarları’nda hastalıkların mekanizmaları ve özellikle tedavilerine yönelik deneysel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Deney hayvanlarında oluşturulmuş hastalık modellerinde özellikle sepsis, endotoksik şok, diyabet, artrit, akut ve kronik ağrı ile böbrek yetmezliği gibi hastalık ve semptomlara yönelik yeni tedaviler ile ilaçların yan ve metabolik etkilerine yönelik bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Moleküler ve Hücre Kültürü Laboratuvarı’nda başta damar endotel hücreleri ve bağırsak epitel hücreleri olmak üzere çeşitli dokularda hücre kültürü çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Anabilim Dalımızdan bugüne kadar 23 Uzman, 9 Doçent, 9 Profesör ünvanı alınmıştır.

 

Verilen Tıbbi Hizmetler

Hastanemiz zemin katında bulunan Anabilim Dalımız’da iki ana birim bulunmaktadır:

1. Deneysel Araştırma Laboratuvarı: Deney hayvanlarında oluşturulmuş hastalık modellerinde özellikle sepsis, endotoksik şok, diyabet, artrit, akut ve kronik ağrı ile böbrek yetmezliği gibi hastalık ve semptomlara yönelik yeni tedaviler ile ilaçların yan ve metabolik etkilerine yönelik bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.
 
2. Moleküler ve Hücre Kültürü Laboratuvarları: Moleküler ve Hücre Kültürü Laboratuvarı’nda başta damar endotel hücreleri ve bağırsak epitel hücreleri olmak üzere çeşitli dokularda hücre kültürü çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
 
Anabilim Dalının Tıbbi Alanı:
Bölümümüzde, Anabilim Dalımıza yönlendirilmiş olan  yatan hastalarda konsültasyon hizmeti olarak, klinik ilaç uygulamalarında doz önerileri, ilaçların beklenmeyen yan ve toksik (zehirlenmeye yol açan) etkileri, ilaçlararası etkileşmeler ile gebelik ve laktasyonda ilaç kullanımı konularında danışmanlık hizmeti yürütülmektedir.
 
 
 
Randevu
 
Halen sorumlu öğretim üyesi ve personel durumu
Sorumlu Öğretim üyesi: Prof. Dr. Aytül ÖNAL

Yapılan Tetkikler
*Anabilim Dalımız Poliklinik hizmeti vermemektedir.
*İlaç Analiz Laboratuvarımız 04/08/2016 tarihi itibariyle Klinik Biyokimya Bilim Dalına devredilmiştir.

 
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Murat OLUKMAN
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Aytül ÖNAL
Prof. Dr. Ayşe EROL
Prof. Dr. Sibel GÖKSEL
Uzm. Dr. Ebru BEDİR
 
 
Tel:
+ 90 (232) 390 32 99
+ 90 (232) 390 49 84
+ 90 (232) 390 34 35
 
Faks:
+ 90 (232) 390 32 78
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
 
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ