Çerez Örnek

Spor Hekimliği Anabilim Dalı

 

 

Tarihçe
 
Spor Hekimliği Anabilim Dalı ilk defa 1973 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na bağlı tüzel kişiliğe sahip ‘Spor Hekimliği Enstitüsü’ adı altında kurulmuş ve Sağlık Bakanlığınca iki yıllık bir ihtisas dalı olarak kabul edilmiştir. Daha sonra yan dal haline getirilen ihtisas nihayet üç yıla çıkarılmıştır. Uzmanlık süreci Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (4 ay), Ortopedi ve Travmatoloji (4 ay), Kardiyoloji (3 ay), Acil Tıp (2 ay), Radyoloji (2 ay), Endokrinoloji (2 ay) rotasyonu programlarını kapsamaktadır. Son olarak Spor Hekimliği Üniversitelerarası Kurulca 1989 yılında Doçentlik dalı olarak da kabul edilmiştir. Böylece Enstitü niteliğinde başlayan serüvenle 1989 da Bilim Dalı, 1996 yılında da Anabilim Dalı statüsüne kavuştu. Bu süreci hazırlayan kurucumuz başta Prof.Dr.Necati Akgün ve Prof.Dr.Fikret Durusoy hocalarımıza şükranlarımızı arz ederiz.
 
Anabilim Dalımız hastanemizin arka tarafında Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Tenis Cafe’nin arasında müstakil 2 katlı binasında hizmet vermektedir.
 
 
Verilen tıbbi Hizmetler
 
Profesyonel veya amatör olarak performans sporu yapanlar:
Performans sporu yapan kişilerde en fazla spor yaralanmaları ile karşılaşmaktayız ve onların muayenelerini yapmak,tanısını koymak, tedavisini ve rehabilitasyonlarını sağlamak birincil görevlerimizdendir.Spor hekimliği ana bilim dalımız içersinde bulunan “Sportif  Rehabilitasyon Merkezimizde” gerek operasyon gerektiren(Ön çapraz bağ yırtıkları,menisküs lezyonları gibi) yaralanmaların preoperatif ve postoperatif rehabilitasyonlarını yaparken,diğer yandan operasyon gerektirmeyen ve konservatif olarak tedaviye aldığımız hastalarımızın da bir an önce spor yapabilecek duruma gelmeleri için gerekli olan rehabilitasyon uygulamalarını başarıyla gerçekleştirebilmekteyiz.
 
Özellikle profesyonel performans sporcularının  sezon başlamadan önce periyodik olarak genel sağlık kontrollerini yapmaktayız.
 
Sağlığını korumak,daha iyi duruma getirmek veya egzersizlerin tedavi edici etkilerinden yararlanmak için fiziksel aktivitede bulunanlar:
En büyük amacımız her yaştan kişinin hayatının her  döneminde fiziksel olarak aktif  olmasını sağlamada onlara yardımcı olmaktır. Diyabet, Hipertansiyon, Obesite, Aterosklerotik kalp hastalıkları, Depresyon, Kanser, Dejeneratif eklem hastalıkları,Osteoporoz vb. gibi kronik hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde fiziksel aktivitenin önemi bir çok bilimsel çalışmayla açıkça ortaya konmuştur.Bu amaçla yukarıda belirttiğimiz kronik hastalıklarıyla ilgili risk faktörlerine sahip kişilerin genel sağlık muayenelerini,ilgili kliniklerle iş birliği içersinde yapmak ve muayene sonuçlarına göre bu risklerin azaltılmasında etkili olan fiziksel aktivite tipi,şiddeti,süresi ve frekansını belirten egzersiz reçeteleri hazırlamaktayız.
 
 
Randevu
 
Telefon: 390 23 78 - 390 34 50
 
 
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Cengizhan ÖZGÜRBÜZ
 
Akademik Personel
Doç. Dr. Seçkin ŞENIŞIK
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 23 80
  
Faks: 
+ 90 (232) 343 80 53
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Spor Hekimliği Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
  
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ