Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

 

Tarihçe
 
Ege Üniversitesi’nde radyoterapi hizmetleri 1976 yılında Radyoloji Anabilim Dalı bünyesinde bir kobalt-60 cihazının alınması ile başlamıştır. Radyasyon onkolojisinin YÖK tarafından bağımsız bir anabilim dalı olarak tanınması sonrasında 1988 yılında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı kurulmuş, ikinci kobalt cihazı, simülatör, modern planlama ve tedavi ekipmanlarının temini ile tedavi kalitesi ve kapasitesi arttırılmıştır. Yine bu yıldan sonra anabilim dalı uzmanlık eğitimine başlamıştır. 1992 yılında ilk lineer hızlandırıcı, brakiterapi ve bilgisayarlı planlama sistemleri hizmete girmiş, 2004’de ise iki lineer hızlandırıcı daha alınmış, bilgisayarlı tomografi ve üç boyutlu planlama ve network sistemlerinin de temin edilmesiyle radyasyon onkolojisi anabilim dalı hemen tüm çağdaş radyoterapi tekniklerini uygulayabilir hale gelmiştir. 2004 yılından itibaren tıbbi radyofizik yüksek lisans programının açılmasıyla radyoterapi fizikçisi eğitimi de başlamıştır.
 
Kuruluşundan bu yana 30 radyasyon onkolojisi uzmanı ve 6 radyoterapi fizikçisi yetiştiren radyasyon onkolojisi anabilim dalında halen 6 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent, 2 uzman, 5 uzmanlık öğrencisi ve 6 radyasyon fizikçisi görev yapmaktadır.
 
 
Verilen Tıbbi Hizmetler
 
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı kanser tedavisinde radyoterapinin gerekli olduğu hemen tüm durumlarda hastalarına gerekli tedaviyi uygulayabilecek bilgi birikimi, personel ve ekipman ile donatılmıştır. Tedavi için başvuran hastalar alanlarında deneyimli hekimler ve ekipleri tarafından tedavi edilir ve tedavi sonrasında da uzun yıllar izlenir. Tedavi kararları gerek hastane içinde gerekse de hastaneler arasında düzenli olarak yapılan ve kanser ile ilgili diğer uzman hekimlerin de katıldığı ortak toplantılarda verilmekte, hastaların tedavi ve izlemleri de ekip çalışması prensiplerine uygun olarak sürdürülmektedir.

Mevcut Tedavi Yöntemleri

  • 3-Boyutlu radyoterapi
  • IMRT
  • Yüksek doz hızlı brakiterapi
  • Elektron tedavisi
  • Tüm vücut ışınlaması
  • Tüm vücut elektron ışınlaması (planlanıyor)

 

Randevu

Polikliniğimizde genel randevu sistemi bulunmaktadır. Randevular  4 poliklinikten ayrı ayrı alınıyor. Her polikliniğimiz ayrı bir çalışma düzeni ve kontrol günü vardır. Telefonla bilgi alınır. Hasta başvurularında Patoloji raporu, Epikriz raporu varsa diagnostik tetkikleri gibi evrakları istenmektedir.

POLİKLİNİKLER

Akciğer,Üriner sistem ve Sindirim sistemi Maligniteler    Tel : 390 44 65

Baş-Boyun,Cilt ve Bilinmeyen Maligniteler                      Tel: 390 44 84

Meme ve Jinekoloik Maligniteler                                      Tel: 390 44 80 - 390 44 81

Beyin Tümörleri, Çocukluk çağı,Hematolojik ve

kemik-yumuşak doku Maligniteler                                    Tel: 390 44 79

 
 
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Deniz YALMAN
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Emine Serra KAMER
Prof. Dr. Mustafa Adnan ESASSOLAK
Prof. Dr. Serdar ÖZKÖK
Prof. Dr. Yavuz ANACAK
Prof. Dr. Zeynep ÖZSARAN
Doç. Dr. Fatma SERT
Doç. Dr. Senem ALANYALI
Uzm. Dr. Özlem ÖZKAYA AKAGÜNDÜZ
Öğr. Gör. Emin TAVLAYAN
Öğr. Gör. Hakan EREN
Öğr. Gör. Murat KÖYLÜ
Öğr. Gör. Nezahat OLACAK
Öğr. Gör. Sinan HOCA
Öğr. Gör. Yusuf Ziya HAZERAL
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 44 60
+ 90 (232) 390 44 61
+ 90 (232) 390 49 70
  
Faks: 
+ 90 (232) 388 42 94
  
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir