Çerez Örnek

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

 

 

Tarihçe
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ilk radyoterapi hizmeti 1976 yılında Radyoloji Kürsüsü bünyesinde kurulan Radyoterapi Birimi’nde bir kobalt-60 cihazı ile başlamış, yıllar içerisinde gelişmeye devam ederek 1988 yılında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı kurulmuştur. 
 
Anabilim Dalı olduktan sonra büyük aşama kaydedilmiş, ikinci bir kobalt-60 cihazı, simülatör ve yardımcı planlama sistemleri alınarak tedavi kapasitesi ve kalitesi arttırılmış; hastane içi multidisipliner çalışmalar, protokoller ve çok merkezli ortak çalışmalar başlatılmıştır.  
 
Anabilim Dalı’na 1992 yılında ilk kez lineer hızlandırıcı, brakiterapi ünitesi ve bilgisayarlı planlama sistemleri alınmış, ekibin genişlemesi ve gerekli eğitimlerin tamamlanmasıyla Türkiye’nin önde gelen radyoterapi merkezlerinden birisi olmuştur.
 
2004 ve 2012 yıllarında gelişmiş tedavi cihazları ve ekipmanların alınmasıyla üç boyutlu konformal radyoterapi, yoğunluk ayarlı radyoterapi, volümetrik modüle ark tedavi gibi modern eksternal radyoterapi uygulamalarının yanı sıra, 2014 yılında yenilenen brakiterapi ünitesiyle 3 boyutlu brakiterapi uygulamalarını da gerçekleştirmiş, 2020 yılında yenilenen cihaz alt yapısı ve donanımıyla stereotaktik radyocerrahi ve stereotaktik radyoterapi gibi en ileri radyoterapi tekniklerini uygular duruma gelmiştir. 
 
Anabilim Dalımız 7 profesör, 1 doçent, 1 uzman doktor, 7 araştırma görevlisi doktor, 7 tıbbi fizik uzmanı, 16 radyoterapi teknikeri, 9 hemşire, 7 sekreter ve 6 yardımcı personelden oluşan geniş ve nitelikli kadrosuyla eğitim, araştırma ve tedavi hizmetlerini yürütmektedir.
 
Anabilim Dalımız deneyimli ve dinamik kadrosu, yenilenen cihaz alt yapısıyla her yıl binlerce kanser hastasının tedavi edildiği referans merkezi olma niteliğini korumaktadır. Farklı tümör gruplarını içeren 4 ayrı poliklinik bünyesinde her yıl ortalama 1300 yeni hasta başvurusu kabul edilmekte, 1500 hastaya radyoterapi uygulanmaktadır. Radyoterapisi biten hastalar ayrı olarak hizmet veren kontrol polikliniğinde düzenli aralıklarla izlenmektedir. 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yıllardır ürettiği nitelikli sağlık hizmeti kapsamında bölgesinde Onkoloji alanında öncü hastane olma özelliğini korumuştur. Her tümör için oluşturulmuş multidisipliner tümör konseylerinde bireysel olarak değerlendirilen hastalara güncel tedavi protokollerine uygun olarak tedavi kararları verilmektedir. 
 
 
 
Eğitim-Araştırma:
 
Anabilim Dalımızda Radyasyon Onkolojisi uzmanlık eğitiminin yanı sıra Radyoterapi Fiziği yüksek lisans programı ve doktora programı da bulunmakta, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’yla yapılan işbirliği çerçevesinde yabancı ülkelerden uzmanlık öğrencileri eğitim almaya gelmektedir. 
 
Anabilim Dalımız Bilimsel Araştırma Projeleri, TÜBİTAK projeleri, ulusal ve uluslararası katılımlı projelerde de yer almaktadır.
 
Kurulduğu günden beri tedavi ve uzmanlık eğitimi alanında nitelikli hizmet vermeyi bir ilke haline getirmiş Anabilim Dalımız, 2020 yılında tıpta uzmanlık öğrencisi eğitimi konusunda Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından akredite edilmiştir.
 
 
ANABİLİM DALIMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN RADYOTERAPİ UYGULAMALARI 
 
1. Termal ve Yüzey Kamera Teknolojisiyle Birlikte Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi 
“Brainlab ExacTrac Dynamic” Sistemi
ExacTrac Dynamic sistemini, Türkiye'de ilk kullanan bölüm olmamızın yanı sıra dünyada bu sistemi kullanan sayılı bölümler arasında bulunmaktayız. Bu sistem, hastalarımızı tedavi esnasında milimetre hassasiyetinde konumlandırmakta ve hastalarımızın tedavi sırasındaki takibinin çok hassas bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır. Devrim yaratan yeni termal ve yüzey kamera teknolojisine ek olarak eş zamanlı X-ışını görüntülemesiyle birlikte tüm hasta gruplarını olağanüstü doğruluk ile tedavi edebilmekteyiz. Bu sayede daha hassas tedaviler daha kısa sürede ve hastaların maruz kalacağı doz azaltılarak uygulanabilmektedir. Tedavi planlama sistemimize ek olarak bu sisteme ait hastalığa özgü olarak tasarlanmış olan yazılımlar sayesinde (Brainlab Elements) geleneksel tedavi sistemlerinden daha faydalı çözümler kullanılabilmekte, ayrıca bu sistemler aracılığıyla hastalara en uygun tedavilerin planlanması mümkün hale gelmektedir.
2. Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT) 
3. Volümetrik Ayarlı Ark Terapi (VMAT) 
4. Stereotaktik Vücut Radyoterapisi (SBRT)
5. Stereotaktik Radyo Cerrahi (SRS)
6. Solunum Takipli Radyoterapi
7. Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi 
8. Adaptif Radyoterapi
9. Üç Boyutlu Konformal RT (3DCRT) 
10. Tüm Cilt Elektron Işınlaması (TSEI) 
11. Tüm Vücut Işınlaması (TBI) 
12. Üç Boyutlu Brakiterapi
 
 
CİHAZ PARKIMIZ
 
1. Varian TrueBeam STX Lineer Hızlandırıcı 
2. Varian TrueBeam Lineer Hızlandırıcı
3. Elekta Synergy Lineer Hızlandırıcı 
4. Elekta Precise Lineer Hızlandırıcı 
5. Nucletron HDR Brakiterapi Tedavi Cihazı
6. GE Discovery RT Bilgisayarlı Tomografi
 
 
TEDAVİ PLANLAMA VE KONTURLAMA SİSTEMLERİ
 
1. BrainLab Elements Tedavi Planlama Sistemi
2. Eclipse Tedavi Planlama Sistemi
3. Monaco Tedavi Planlama Sistemi
4. Xio Tedavi Planlama Sistemi
5. Oncentra Tedavi Planlama sistemi
6. Somavision Konturlama Sistemi
7. Velocity Konturlama Sistemi
8. Focal Konturlama Sistemi
 
 
DOZİMETRİ SİSTEMLERİ VE FANTOMLAR
 
1. ScandiDos Delta-4 Lineer Hızlandırıcı Ve Hasta Tedavi Planları İçin 3 Boyutlu Kalite Kontrol Cihazı
2. İba Dosimetry Matrixx Lineer Hızlandırıcı Ve Hasta Tedavi Planları İçin 2 Boyutlu Kalite Kontrol Cihazı
3. Sun Nuclear Su Fantomu
4. Scanditronix Wellhofer RFA-300 Su Fantomu
5. Daily QA Lineer Hızlandırıcı Günlük Kalite Kontrol Cihazı
6. StereoPhan Stereotaktik Radyocerrahi Kalite Kontrol Fantomu
7. SRS MapCheck İki Boyutlu Stereotaktik Radyocerrahi Kalite Kontrol Diyot Sistemi
8. Çeşitli hacimlerde silindirik iyon odaları ve bunlarla uyumlu elektrometreler
9. Çeşitli hacimlerde paralel plan iyon odaları ve bunlarla uyumlu elektrometreler
10. EDR2 ve Gafkromik dozimetrik film çeşitleri
11. Epson Marka Tarayıcı ile OmniPro I’mRT Dozimetrik Film Kalite Kontrol Sistemi 
12. Alderson Antropomorfik insan fantomu (Yetişkin)
13. CIRS Antropomorfik insan fantomu (Çocuk) 
14. CIRS Fantom (Solunum Hareketli Akciğer Fantomu)
15. İn-vivo Diyot Dozimetri Sistemi
16. Harshaw 5500 TLD Okuyucu ve Protherm TLD Fırını
17. Harshaw marka TLD100 dozimetreler
18. RW3 Katı Su Fantomu
19. I'mRT Katı Su Fantomu
 
 
Öğretim Üyesi Randevu Sekreterliği Tel: +90 (232) 390 41 32
 
İlk muayene ve kontrol randevuları
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi zemin kat yerleşimli bölümümüzde poliklinik muayene ve kontrol randevuları verilir. Ayrıca hastanemizin 3434343 numaralı “Çağrı Merkezi”nden de randevu alabilirsiniz. Randevu almaya lütfen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi bölümüne yönlendirme fişi, nüfus cüzdanınızın aslı ve varsa resmi sevk kağıdınız ile geliniz. Muayeneye gelirken hastalığınızla ilgili tüm raporlar (ameliyat, epikriz, varsa almış olduğunuz eski radyoterapiye ait bilgiler vb.), radyolojik tetkikler ve patoloji preparatlarını getiriniz.
 
Simülasyon ve tedavi randevuları
Bu randevular muayene sonucu değerlendirilen hastalara verilmektedir.
 
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 44 60
+ 90 (232) 390 49 70
  
Faks: 
+ 90 (232) 388 42 94
  
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir  
  
 
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Deniz YALMAN
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Emine Serra KAMER
Prof. Dr. Mustafa Adnan ESASSOLAK
Prof. Dr. Serdar ÖZKÖK
Prof. Dr. Yavuz ANACAK
Prof. Dr. Zeynep ÖZSARAN
Prof. Dr. Senem ALANYALI
Doç. Dr. Fatma SERT
Doç. Dr. Özlem ÖZKAYA AKAGÜNDÜZ
 
Fizik Ekibi
Öğr. Gör. Hakan EREN
Öğr. Gör. Murat KÖYLÜ
Öğr. Gör. Nezahat OLACAK
Öğr. Gör. Sinan HOCA
Öğr. Gör. Yusuf Ziya HAZERAL
Fiz. Müh. İbrahim OLACAK
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ