Çerez Örnek

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

 

 

Tarihçe
 
Nükleer Tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanıldığı bir uzmanlık alanıdır. 
 
Nükleer tıpta hemen her organın hastalıklarında radyoaktif maddeler kullanılarak fonksiyon görüntülemesi (sintigrafi) yapılmaktadır. Merkezimizde tanısal tetkikler olarak tiroit, kemik, kalp, böbrek, karaciğer gibi birçok organın ve hastalığın sintigrafik görüntülenmesi yapılmakta olup aynı zamanda başta tiroit hastalıkları olmak üzere bazı kanser türleri ve hastalıkların radyoaktif maddelerle tedavisi  yapılmaktadır.
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki ilk Nükleer Tıp uygulamaları,  1964 yılında başlamıştır. 1982 yılında “Nükleer Tıp Anabilim Dalı” kurulmuştur.  2011 yılında üç kattan oluşan ayrı bir binaya taşınmış olup günümüzde 6 profesör,  2 doçent ve yaklaşık 60 sağlık çalışanı ile hizmet vermektedir.  1 PET/BT, 4 gama kamera, 2 kemik dansite cihazı + radyoaktif iyot tedavi odası ile Türkiye’nin en gelişmiş Nükleer Tıp merkezlerinden biri olarak birçok hastalığın tanı ve tedavisini başarıyla gerçekleştirmektedir. 
 
 

Verilen Tıbbi Hizmetler

TANISAL NÜKLEER TIP UYGULAMALARI :
 
Nükleer Onkoloji
· I-131 tüm vücut tarama
. İyot-131 tiroit uptake testi
. F18 FDG PET/CT 
· Ga68-PSMA PET/CT
. Ga68-DOTATATE  ile tümör görüntüleme
· İntraoperatuvar gama prop uygulaması
· Sentinel  lenf nodu sintigrafisi
· MIBG sintigrafisi (I-123 ile)
 
İskelet Sistemi
· Üç fazlı bölgesel kemik sintigrafisi
· Tüm vücut kemik sintigrafisi
· Kemik SPECT/CT
 
Enfeksiyon Görüntüleme
· İşaretli lökosit sintigrafisi
· Tc-99m nanokolloid sintigrafisi
 
Endokrin Sistemi
· Tiroit sintigrafisi
· Paratiroit sintigrafisi (Tc-99m MIBI ile)
. Ga68- DOTATATE PET/CT çalışması 
 
Gastrointestinal Sistem
· Gastrointestinal kanama yerinin saptanması
· Gastroözafagial reflü çalışması
· Hepatobiliyer sintigrafi
· Karaciğer dalak sintigrafisi
· Meckel divertikülü sintigrafisi
· Tükrük bezleri sintigrafisi 
. Mide boşalım zamanı ölçümü
. Özefagus geçiş süresi ölçümü
 
Solunum Sistemi
· Akciğer perfüzyon sintigrafisi
· Akciğer ventilasyon sintigrafisi (Technegas ile)
· Akciğer ventilasyon /perfüzyon SPECT/CT 
 
Santral Sinir Sistemi
· Beyin perfüzyon Tc99m HMPAO SPECT/CT
. BEYİN F18 FDG PET/CT
 
Nükleer Hematoloji
· Kan havuzu SPECT/CT (hemanjiom görüntüleme sintigrafisi)
· Kemik iliği sintigrafisi
· Selektif dalak sintigrafisi 
 
Genitoüriner Sistem
· Böbrek sintigrafisi (diüretikli veya diüretiksiz) Tc-99m DTPA ile
· Böbrek sintigrafisi (diüretikli veya diüretiksiz) Tc-99m MAG 3 ile
· Renal kortikal sintigrafi (Tc-99m DMSA)
· Kaptopril renogram (çift çalışma)
· Radyonüklid sistografi (indirekt)
 
Kardiyovasküler Sistem
· Miyokard perfüzyon sintigrafisi (SPECT) Tc-99m kompleksleri ile
· Miyokard perfüzyon GATED SPECT /CT  Tc-99m kompleksleri ile
 
TEDAVİDE NÜKLEER TIP UYGULAMALARI 
· I-131 ileTiroit Kanser Tedavisi
· I-131 ileHipertiroidi Tedavisi
· I-131 MIBG Tedavisi
. Lu-177-PSMA ile Prostat kanseri tedavisi
. Lu-177-DOTATATE ile Nöroendokrin Tümör/kanser tedavisi
. Y-90 Mikroküre ile hepatik transarteriyel radyonüklid tedavi (TARE)
. Re-186, Y-90 kolloid ile Radyonüklid  Sinovektomi tedavisi 
 

Randevu

Öğretim üyesi randevu: 
02323905303
 
Poliklinik /tetkik randevu: Sadece poliklinik randevuları için geçerlidir.
02323904779
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 47 80
  
Faks: 
+ 90 (232) 390 48 06
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
  
  
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Aziz Murat ARGON
 
Akademik Personel 
Prof. Dr. Ayşegül AKGÜN
Prof. Dr. Ülkem YARARBAŞ
Prof. Dr. Zehra ÖZCAN
Prof. Dr. Zeynep BURAK
Uzm. Dr. Aylin ORAL
Uzm. Dr. Bülent YAZICI
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ