Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

 

 

Tarihçe
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki ilk  Nükleer Tıp uygulamaları, Münih Üniversitesi Nükleer Tıp Departmanı’ndaki çalışmaları sonrasında yurda dönen Dahiliye Kliniği öğretim üyelerinden o yıllarda doçent olan Prof. Dr. Nail Tartaroğlu tarafından 1. Dahiliye Kliniğinde 1964 yılında başlatılmıştır. Kendisine yine o yıllarda uzman olan  Prof. Dr. Taylan Kabalak yardımcı olmuştur. İlk radyoizotop görüntüleme cihazı hasta üzerindeki radyoaktiviteyi satır satır tarayıp yoğunluğuna göre değişik renklerde küçük noktalar oluşturarak bir radyoaktivite dağılım haritası çiziyordu. Buna bir adet, radyoaktiviteyi sebep olduğu iyonlaştırma olayı aracılığıyla ölçen, tek tüplük  bir sayıcı eşlik etmekteydi. Bu cihazlar bu gün kullanılanların prototipidir ve bazı ülkelerde tarihsel bir anı olarak teknoloji müzelerinde sergilenmektedir. 1970’ te Belçika Gent Üniversitesi Nükleer Tıp Birimi’nde çalıştıktan sonra yurda dönen Dr. Vehbi Tırnaklı 2. Dahiliye Kliniği’nde tiroit çalışmaları yapmak üzere Nükleer Tıp Laboratuarı’nı kurdu. 1972’de birinci ve ikinci  Dahiliye klinikleri birleştirildi. Nükleer Tıp Dahiliye Klinikleri içinde bir laboratuar olmaktan kurtarılarak “Nükleer Tıp Birimi” haline getirildi ve sorumluluğu Prof. Dr. Nail Tartaroğlu’na verildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki ilk  Nükleer Tıp uygulamaları, Münih Üniversitesi Nükleer Tıp Departmanı’ndaki çalışmaları sonrasında yurda dönen Dahiliye Kliniği öğretim üyelerinden o yıllarda doçent olan Prof. Dr. Nail Tartaroğlu tarafından 1. Dahiliye Kliniğinde 1964 yılında başlatılmıştır.

Kendisine yine o yıllarda uzman olan  Prof. Dr. Taylan Kabalak yardımcı olmuştur. İlk radyoizotop görüntüleme cihazı hasta üzerindeki radyoaktiviteyi satır satır tarayıp yoğunluğuna göre değişik renklerde küçük noktalar oluşturarak bir radyoaktivite dağılım haritası çiziyordu. Buna bir adet, radyoaktiviteyi sebep olduğu iyonlaştırma olayı aracılığıyla ölçen, tek tüplük  bir sayıcı eşlik etmekteydi. Bu cihazlar bu gün kullanılanların prototipidir ve bazı ülkelerde tarihsel bir anı olarak teknoloji müzelerinde sergilenmektedir. 1970’ te Belçika Gent Üniversitesi Nükleer Tıp Birimi’nde çalıştıktan sonra yurda dönen Dr. Vehbi Tırnaklı 2. Dahiliye Kliniği’nde tiroit çalışmaları yapmak üzere Nükleer Tıp Laboratuarı’nı kurdu. 

 

Verilen Tıbbi Hizmetler

 TANISAL NÜKLEER TIP:

              a) Ölçüm yapılan Nükleer Tıp Çalışmaları          

RİA Laboratuarında hasta serumundan yapılan ölçümler:

serbest T3
serbest T4
TSH
Tiroglobulin
Anti-T
Anti-TPO

Radyoizotop “İn vivo” ölçüm çalışmaları

İyot-131 tiroit uptake testi
Karbon-14 üre nefes testi
Eritrosit yarı ömrü ölçümü
Eritrosit sekestrasyon yeri saptanması
Total eritrosit volümü ölçümü
Mide boşalım zamanı ölçümü
Özefagus geçiş süresi ölçümü
GFR ölçümü 

b) Görüntü elde edilen Nükleer Tıp çalışmaları

Nükleer Onkoloji

· Tc-99m DMSA (V) tümör görüntüleme
· Tc-99m MIBI ile tümör görüntüleme
· Tl-201 ile tümör görüntüleme
· I-131 tüm vücut tarama
· In-111 Octreotid ile tümör görüntüleme
· İntraoperatuar gama probe uygulaması
· MIBG sintigrafisi (I-131 ile)
· MIBG sintigrafisi (I-123 ile)
· Sentinel lenf nodu sintigrafisi
· Sintimammografi

İskelet Sistemi

· Üç fazlı bölgesel kemik sintigrafisi
· Tüm vücut kemik sintigrafisi
· Kemik SPECT

Enfeksiyon Görüntüleme

· İşaretli lökosit sintigrafisi
· Tc-99m nanokolloid sintigrafisi

Endokrin Sistemi

· Tiroit sintigrafisi
· Paratiroit sintigrafisi (Tc-99m MIBI ile)
· Paratiroit çıkarma sintigrafisi (Tl-201 ve Tc-99m 04

Gastrointestinal Sistem

· Gastrointestinal kanama yerinin saptanması
· Gastroözafagial reflü çalışması
· Hepatobiliyer sintigrafi
· Karaciğer dalak sintigrafisi
· Meckel divertikülü sintigrafisi
· Tükrük bezleri sintigrafisi 

Solunum Sistemi

· Akciğer perfüzyon sintigrafisi
· Akciğer ventilasyon sintigrafisi (Tc-99m aeresol kompleksleri ile)
· Akciğer ventilasyon sintigrafisi (Technegas ile)
· Akciğer ventilasyon SPECT (Technegas ile) 

Santral Sinir Sistemi

· Beyin perfüzyon SPECT

Nükleer Hematoloji

· Kan havuzu SPECT (hemanjiom sintigrafisi)
· Kemik iliği sintigrafisi
· Lenfosintigrafi
· Selektif dalak sintigrafisi 

Genitoüriner Sistem

· Böbrek sintigrafisi (diüretikli veya diüretiksiz) Tc-99m DTPA ile
· Böbrek sintigrafisi (diüretikli veya diüretiksiz) Tc-99m MAG 3 ile
· Renal kortikal sintigrafi (Tc-99m DMSA)
· Kaptopril renogram (çift çalışma)
· Radyonüklid sistografi (indirekt)

Kardiyovasküler Sistem

· Miyokard perfüzyon sintigrafisi (SPECT) Tc-99m kompleksleri ile
· Miyokard perfüzyon sintigrafisi (SPECT) Tl-201 ile
· Tl-201 ile reinjeksiyon SPECT
· Miyokard perfüzyon GATED SPECT Tc-99m kompleksleri ile

II.TEDAVİSEL NÜKLEER TIP

· I-131 Tiroit Kanser Tedavisi
· I-131 Hipertiroidi Tedavisi
· I-131 MIBG Tedavisi
· Radyoimmün Tedavi

 

Randevu

Anabilim Dalı Sekreterliği: (0232) 390 4779

 
 
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Aziz Murat ARGON
 
Akademik Personel 
Prof. Dr. Ayşegül AKGÜN
Prof. Dr. Özgür ÖMÜR
Prof. Dr. Ülkem YARARBAŞ
Prof. Dr. Zehra ÖZCAN
Prof. Dr. Zeynep BURAK
Uzm. Dr. Aylin ORAL
Uzm. Dr. Bülent YAZICI
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 47 80
  
Faks: 
+ 90 (232) 390 48 06
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir