canlı destek

Kardiyoloji Anabilim Dalı

 

 

 

Tarihçe
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 1991 yılında kurulmuştur. Bu tarihten itibaren gerek bilimsel alanda gerekse eğitim faaliyetleri bakımından önemli aşamalar kaydederek günümüzde, Türkiye’deki en önemli kardiyoloji kliniklerinden biri durumuna gelmiştir. Anabilim Dalı’nda 13 öğretim üyesi, 3 uzman ve 12 uzmanlık öğrencisi, 53 hemşire, 7 sağlık teknisyeni ve 23 yardımcı hizmetli görev yapmaktadır. Başlangıçtan itibaren girişimsel kardiyolojinin aktif biçimde uygulandığı Kardiyoloji Kliniğinin Koroner Bakım - Genel Yoğun Bakım, I. – II. ve III. Birim Servisleri, Anjiyo Laboratuvarı, Ekokardiyografi – Efor Laboratuvarı ve Poliklinik olmak üzere toplam beş birimi bulunmaktadır.
 
 
Verilen Tıbbi Hizmetler
 
Üç salonu bulunan hemodinami biriminde iki anjiyografi cihazı çalışmaktadır. Son 1 yılda yapılan Anjiyografi-Kalp Kateterizasyonu ve girişimsel işlemlerin toplam sayısı yaklaşık 1682 bulmuştur. Tanısal invaziv tetkiklerin yanında tedaviye yönelik Koroner, Perifer Anjioplasti-Stent, PDA, ASD kapatılması işlemi, Pacemaker/ICD/CRT implantasyonu, Elektrofizyolojik Çalışma ve Kateter Ablasyonu gibi işlemler de yoğun biçimde uygulanmaktadır. Periferik arter hastalığı ile ilgili yeni poliklinik birimimiz açılmıştır. Haftada bir gün (Çarşamba) hastalarımıza hizmet vermektedir.
 
Noninvaziv laboratuvarlarda Efor EKG, Ekokardiyografi, TEE, Holter (EKG, TA), Tilt Table testleri yapılabilmektedir.
 
 
Randevu
 
Genel poliklinik randevuları web üzerinden alınmaktadır.

Bunların dışında EKO-Efor randevuları, Tilt Table, TA Holter, EKG Holter randevuları poliklinik Bilgi İşlem’e başvurularak verilmektedir.

İnternet randevusu almak için >>>>>>>>>>>>>>>>>>hastane.ege.edu.tr/ege/index.asp

 
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Azem AKILLI
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Cahide ÇINAR
Prof. Dr. Can HASDEMİR
Prof. Dr. Cemil GÜRGÜN
Prof. Dr. Filiz ÖZERKAN ÇAKAN
Prof. Dr. Kadir Hakan KÜLTÜRSAY
Prof. Dr. Latife Meral KAYIKÇIOĞLU
Prof. Dr. Mehdi ZOGHİ
Prof. Dr. Oğuz YAVUZGİL
Prof. Dr. Sanem NALBANTGİL
Prof. Dr. Serdar PAYZIN
Doç. Dr. Elton SOYDAN
Doç. Dr. Evrim ŞİMŞEK
Dr. Öğr. Üyesi Levent HÜRKAN CAN
Uzm. Dr. Burcu YAĞMUR
Uzm. Dr. Emre DEMİR
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 49 15
+ 90 (232) 390 54 60
+ 90 (232) 390 54 61
  
Faks: 
+ 90 (232) 390 32 87
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
  
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ