Çerez Örnek

Romatoloji Bilim Dalı

 

Tarihçe
 
Romatoloji Bilim Dalımızın temel taşları 1978-1979 yıllarında atılmıştır. 27 Mart 1979 tarihinde, o zamanlar “Kürsü Kurulu” olarak adlandırılan ve tüm öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen bir iç hastalıkları toplantısında Romatoloji Seksiyonu’nun Doç. Dr. Gürbüz Gümüşdiş tarafından kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Romatoloji Seksiyonu 1979-1983 yılları arasında düzenli poliklinik hizmeti vermiştir. Kürsü kurulu kararı ile 1983’te tüm seksiyonların kapatılması nedeniyle 1988 yılına değin poliklinik faaliyetlerine ara verilmiştir. Romatoloji Seksiyonu’nun - rektör Prof. Dr. Sermet Akgün’ün öneri ve gayretleri ile  gerçek anlamda bir bilim dalı olarak Mart 1988’de yeniden kuruluşu onaylanmıştır. Romatoloji Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Gürbüz Gümüşdiş, Doç. Dr. Eker Doğanavşargil ile birlikte çalışmalara başlamıştır.
 
 
Verilen Tıbbi Hizmetler
 
Bilim dalımız toplumda sık görülen ve tedavi edilemediği takdirde önemli oranda iş gücü kaybı ve sakatlık oluşturan iltihaplı romatizmal hastalıklarının tedavisi için uğraş vermektedir. İltihaplı romatizmal hastalıklar yalnızca eklem ağrısı ve şişliği ile sınırlı değildir. Eklemler yanı sıra; kalp, akciğer, damar, böbrek, göz, saç, deri tutuluşları görülebilmektedir.Romatolojik hastalıkları, gerek hekimlerimizin gerekse halkımızın anlayacağı şekilde tanıtmak amacıyla yerel toplantılar, bilimsel kongreler düzenlenmektedir.
 
Hastalara yönelik olarak ‘Romatoid Artrit’, ‘Sjögren Sendromu’, ‘Behçet Hastalığı’, ‘Sistemik Lupus Eritematoz’, ‘Skleroderma’ ve ‘Romatolojide İlaç Kullanımı’ adlarında eğitici kitapçıklar hazırlanmıştır.
 
Bilim dalımız öncelikle çevre sağlık merkezlerinde çalışan hekimlerimizin romatolojik hastalıklara yaklaşım ve sorunlarını gidermeye yönelik Tabipler Odası ile işbirliğine giderek yerel toplantılar yapmaktadır. Bu çerçevede İzmir dışında Aydın, Denizli, Manisa, Uşak, Muğla ve Çanakkale’de toplantılar düzenlenmiştir.
İlki 2000 yılında olmak üzere, “Ege Dahili Tıp Günleri” her yıl İzmir’de gerçekleştirilmektedir. Gerek aile hekimleri gerekse asistan/uzman hekimlere yönelik bu kongrelerde bilim dalımız aktif rol almaktadır.
 
Bilim Dalımızca ilki 1992 yılında gerçekleştirilen “Ege Romatoloji Günleri”nin onuncusu Nisan 2009’da Marmaris’te yapılmıştır. Romatoloji, İç Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon asistan/uzmanlarına yönelik olan bu bilimsel etkinlik, Ege bölgesinin farklı il ve ilçelerine yapılmaktadır.
Ulusal Romatoloji Kongresi üniversitelerin romatoloji bilim dalları arasında dönüşümlü olarak gerçekleştirilmektedir. Ulusal Romatoloji Kongresi 1996 ve 2005 yıllarında bilim dalımızca düzenlenmiştir.
 
Bilim dalımız, 1999’da “Klinik Romatoloji”, 2002’de “Sistemik Lupus Eritematoz”, 2003’te “Klinik Romatoloji El Kitabı”nı yayınlayarak yayın alanında da asistan/uzmanlara bilimsel katkıda bulunmuştur.
 
Hastalara yönelik ‘Romatizmal Hastalıklarda Kullanılan İlaçlar’, ‘Romatoid Artrit’, ‘Sjögren Sendromu’, ‘Sistemik Lupus Eritematoz’, ‘Behçet Hastalığı’, ‘Skleroderma’ isimli eğitici kitapçıklarımız hastalarımıza ücretsiz sunulmaktadır.
 
 
Randevu
 
Hastalar iç hastalıkları muayenesi olduktan sonra gerekli görülürse bölümümüze yönlendirilmekte ve randevu verilmektedir.
 
 
Akademik Kadro
 
Bilim Dalı Başkan
Prof. Dr. Yasemin KABASAKAL
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Fahrettin OKSEL
Prof. Dr. Gökhan KESER
Prof. Dr. Kenan AKSU
Doç. Dr. Gonca KARABULUT
Dr. Öğr. Üyesi Figen YARGUCU ZİHNİ
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 44 66
+ 90 (232) 390 35 34
 
Randevu Sekreterliği Tel:
+ 90 (232) 390 44 01
+ 90 (232) 390 35 24
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Romatoloji Bilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
  
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ