Çerez Örnek

Onkoloji Bilim Dalı

 

Tarihçe
 
İç hastalıkları Anabilim Dalı içinde Onkoloji Bilim Dalı 27.02.1990-/ Senato ve 09.06.1993 YÖK kararıyla 1993 yılında kurulmuştur. Amacı vücutta herhangi bir organdan gelişmiş kötü huylu tümör olarak bilinen kanser ve kansere bağlı belirti / bulguların tanı ve tedavisini yürütmektir. Ayrıca bu konuda hizmet verecek olan İç Hastalıkları Uzmanlarının eğitim ve öğretim faaliyetleri de Onkoloji Bilim Dalında gerçekleştirilmektedir. Onkoloji Bilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı içinde Uzmanlık Yandalı olarak bulunmaktadır. İç Hastalıkları Uzmanı olan kişiler üç yıl süreli eğitimi sonrasında Onkoloji Uzmanı olunabilmektedir. EÜTF Onkoloji Bilim Dalı kuruluşundan 1996 yılına kadar tek öğretim üyesi ve bir uzman doktorla yataklı hizmetini İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yataklı biriminde ve ayaktan hasta bakımını da  Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı polikliniğinde sürdürmüştür. Ardından  1996 yılında öğretim üyesi sayısı giderek artan  onkoloji bilim dalı, hizmet faaliyetlerini ve akademik çalışmalarını artırarak sürdürmüştür. Yıllar içersinde artan yataklı ve ayaktan hasta sayısı nedeniyle daha geniş bir mekanda hizmet verme zorunluluğu ortaya çıkınca, Kemik İliği Transplantasyon Vakfı desteğiyle bağışlarla kurulan Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesine 2004 yılı içinde taşınılmıştır. Şu anda, halen 7 Öğretim üyesi ve 5 Onkoloji Yandal Uzmanlık Öğrencisi İç Hastalıkları Uzmanı ve bir adet yandal eğitimini tamamlamış İç Hastalıkları uzmanı ile hizmet vermektedir.
 
 
Verilen Tıbbi Hizmetler
 
Vücudumuzun herhangi bir yerinde oluşan kötü huylu tümörlere kanser adı verilir ve Onkoloji Bilim Dalı bu hastalıkların tanı, tedavi ve takibini yapmaktadır. Onkoloji Bilim Dalı’nda temel olarak uygulanan tedavi şekli “ilaçla tedavi” anlamındaki kemoterapidir.

Kanser tedavisinde kemoterapinin yanı sıra radyoterapi (ışın tedavisi) ve ameliyat ta tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

Kemoterapi bazen yukarda belirtilen diğer tedavilerle birlikte bazen de tek başına kullanılabilir. Bu karar hastaya, kanserin tipine, evresine ve ameliyat olup olmaya gör değişkenlik gösterir. Bu karar Onkoloji Bilim Dalı uzman doktorlarınca verilmektedir.

Kanser hastalığının türü ve gelişme evresine göre değişmekle birlikte, kemoterapinin kullanım amaçları şunlardır:
1- Hastalığı tedavi etmek
2- Hastalığın yayılmasını önlemek
3- Ameliyat sonrası nüks olasılığını azaltmak
4- Ameliyat veya radyoterapi öncesi hastalığını küçültmek
5- Radyoterapiye duyarlılığını artırmak
6- Hastalığa bağlı rahatsızlıkları / şikayetleri azaltmak

Ağızdan tablet / kapsül yada damar içine serumla uygulama şeklinde yapılan kemoterapi tümörlü hücreleri öldürürken vücudun normal hücrelerini de etkileyebilir. Onkoloji bilim Dalında, hastalarda kemoterapiye ait gelişebilecek yan etkiler de takip edilmektedir.

Ayrıca tedavisi tamamlanmış iyileşmiş hastalar da hastalık nüksü açısından yakın takiptedir.

Randevu

Onkoloji Bilim Dalı Sekreterliği: (0 232) 390 43 87

 
 
Akademik Kadro
 
Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Erhan GÖKMEN
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Erdem GÖKER
Prof. Dr. Şaziye Burçak YAYLA
Doç. Dr. Burcu ÇAKAR
Doç. Dr. Pınar GÜRSOY
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 43 87
  
Faks: 
+ 90 (232) 374 73 21
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Onkoloji Bilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
  
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ