EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Nefroloji Bilim Dalı

 

Tel: 
+ 90 (232) 390 44 28
+ 90 (232) 390 44 50
 
Randevu Sekreterliği Tel:
+ 90 (232) 390 44 01
+ 90 (232) 390 35 24
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Nefroloji Bilim Dalı
35100 Bornova-İzmir  
  
 
Akademik Kadro
 
Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet ÖZKAHYA
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Ercan OK
Prof. Dr. Gülay AŞÇI
Prof. Dr. Hüseyin TÖZ
Prof. Dr. Meltem SEZİŞ DEMİRCİ
Doç. Dr. Mümtaz YILMAZ
Uzm. Dr. Aygül ÇELTİK