Çerez Örnek

Nefroloji Bilim Dalı

 

Tel: 
+ 90 (232) 390 44 28
+ 90 (232) 390 44 50
 
Randevu Sekreterliği Tel:
+ 90 (232) 390 44 01
+ 90 (232) 390 35 24
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Nefroloji Bilim Dalı
35100 Bornova-İzmir  
  
 
Akademik Kadro
 
Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ercan OK
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Gülay AŞÇI
Prof. Dr. Meltem SEZİŞ
Prof. Dr. Mümtaz YILMAZ
Doç.  Dr. Aygül ÇELTİK
 
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ