Çerez Örnek

İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı

 

TARİHÇE

İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde yer alan, Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalımız, ülkemizde erişkin alerji ve erişkin immünoloji alanında ilk kurulan ünitelerden birisidir. 1973 yılından beri ülkemizin her yerinden başvuran veya sevk edilen hastalara, en yeni ve ileri düzeyde tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı Ege Bölgesindeki en büyük Alerji ve İmmünoloji merkezidir.

Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalımızda erişkin (18 yaş ve üstü) hastalara bakılmaktadır. Bu hastalardaki, alerjik rinit (alerjik nezle, saman nezlesi), alerjik astım, halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtiker, deri alerjileri, genetik geçişi olan ve olmayan anjioödem (dil, dudak, yüz veya vücudun değişik bölgelerinde ani gelişen şişlikler) besin alerjisi, ilaç alerjisi, arı alerjisi başta olmak üzere tüm alerjik hastalıkların tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır.

Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı’mızda, alerjik hastalıkların yanı sıra, erişkinlere ait doğuştan var olan, erken veya geç dönemde belirtiler verebilen, bağışıklık sisteminin yetersiz çalışması sonucu oluşan çeşitli immün yetmezlik hastalıklarının tanı, tedavi ve takipleri de yapılmaktadır.

İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na bağlı olarak çalışan Bilim Dalımızın hedefi, yukarda sıralanan alerjik hastalıkların ve bağışıklık sistemi eksikliği hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemi için, en güncel gelişmeleri takip etmek, hastalarımız için en doğru ve en iyiyi uygulamaktır. Günceli, doğruyu ve iyiyi uygulamak için beş öğretim üyemizin öncülüğü ve kontrolünde bir ekip olarak çalışmaktayız. Bu ekipte, alerji ve immünoloji uzmanları, alerji ve immünoloji yan dal uzmanlık eğitimi almakta olan iç hastalıkları uzmanları ve göğüs hastalıkları uzmanları, iç hastalıkları uzmanlık eğitimi almakta olan hekimlerimiz, intörnlerimiz, alerji konusunda deneyimli üç yüksek hemşiremiz yer almaktadır. Bu ekibe zaman zaman Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlık eğitimi almakta olan hekimlerimiz de katılmaktadır.

Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalımız ana hastane binasında, zemin katta İç Hastalıkları polikliniği içinde bir ünite şeklinde yer almaktadır. Burada, üç adet poliklinik hasta muayene odası, alerji deri testleri ile ilaç alerjisi testlerinin yapıldığı test odası, alerji aşılarının uygulandığı ve hastaların uygulama sonrası bekledikleri “immünoterapi” odası bulunmaktadır. Halk arasında “alerji aşısı” olarak bilinen, “immünoterapi” alerjik nezle, alerjik astım ve arı alerjisinde, konunun uzmanı hekimlerimiz tarafından başlanmasına karar verilen ve deneyimli hemşirelerimiz tarafından uygulanan bir tedavi şeklidir.

 

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİMİZ

Prof. Dr. Aytül Sin (Bilim Dalı Başkanı), Prof. Dr. Ali Kokuludağ, Prof. Dr. Nihal Mete Gökmen, Prof. Dr. Okan Gülbahar, Prof. Dr. Ömür Ardeniz, Dr. Öğretim Görevlisi Ceyda Tunakan Dalgıç

 

VERİLEN TIBBİ HİZMETLER

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı’mızda, haftanın dört günü tüm alerjik hastalıklar için poliklinik muayeneleri yapılmaktadır.

Haftanın dört günü bilim dalımız hekimleri tarafından muayene edilerek değerlendirilen hastaların solunum yolu ve besin alerjilerine yönelik alerji deri testleri yapılmaktadır. Alerji deri testleri hasta üzerinde yapılır ve yaklaşık 1- 1.5 saatlik bir süreci kapsar. Bu nedenle hemşirelerimiz tarafından randevu verilmektedir.

Haftanın bir günü, yine bilim dalımız hekimleri tarafından muayene edilerek değerlendirilen hastaların ilaç alerjisine yönelik testleri yapılmaktadır. Bu testler hasta üzerinde yapılır ve yaklaşık 2-4 saatlik bir süreci kapsar. Bazı durumlarda hastanın hastaneye yatışı gerekebilir. Hekimlerimiz tarafından değerlendirilerek ilaç testi yapılmasına karar verilen hastalara, test günü için hemşirelerimiz tarafından randevu verilir. İlaç alerjisi olan hastalarda, eğer söz konusu ilacın kullanımı gerekli ise, hasta hastaneye yatırılarak “desensitizasyon” yöntemi ile ( duyarsızlaştırma yapılarak) ilaca karşı uyumları sağlanır.

Haftanın dört günü, bilim dalımız tarafından takip edilen hastalarımızın, polen, ev tozu akarı, kedi tüyü, arı venomu alerjisi için alerji aşıları (alerjen immünoterapi uygulaması) yapılmaktadır. Uygulama sonrası hastalar belirli bir süre polikliniğimizde bekletilerek gözetim altında tutulmaktadır.

Bilim Dalımız, genetik geçişli anjiödem (Herediter Anjioödem) hastalığı ve tekrarlayan alerjik şoklarla belirti veren “ Sistemik Mastositoz” hastalığı açısından referans merkezidir. Çarşamba günleri 08.30-12.00 saatleri arasında ürtiker polikliniği, 13.00-16.00 saatleri arasında anjioödem polikliniği yapılmaktadır. Kabul edilen yaş grubu 18 yaş üstü hastalardır. Hastalar gereğinde Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı ile birlikte değerlendirilmektedir. 18 yaş altı hastaların tanı tedavi ve takipleri Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı tarafından yapılmaktadır.

Primer immün yetmezlik polikliniğinde hasta değerlendirmeleri ve takipleri haftanın dört günü yapılmaktadır. Hastaların, bu polikliniğe başvurmadan önce İç Hastalıkları polikliniklerimizde ön değerlendirmeden geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca değişik uzmanlık alanlarından tarafımıza konsültasyon ile yönlendirilen hastalar da bu poliklinikte değerlendirilmektedir. Türkiye’nin en çok erişkin primer immün yetmezlik hastasına sahip olan Bilim Dalı’mız bu açıdan referans merkezidir.

Biyolojik tedavi ürünleri ile bağışıklık sistemi hastalıklarında 3-4 haftada bir damardan verilmesi gereken IVIG tedavileri, İç Hastalıkları bünyesindeki ayaktan tedavi ünitesinde haftanın beş günü randevu ile uygulanmaktadır. Randevu tedavi ünitesi ve bilim dalı hekimleri tarafından verilmektedir.

Hem alerjik hem immünolojik hastalıklar açısından, ileri tetkik ve tedavi uygulanması gereken hastaların işlemleri, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın yataklı tedavi ünitesi ve yoğun bakım biriminde yapılmaktadır.

Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalımız, hem tüm alerjik hastalıklar hem de primer immün yetmezlik hastalıkları konusunda, toplumun farkındalık düzeyinin artırılması yönünde çabalar göstermektedir. Bu bağlamda Bilim Dalı olarak, ulusal derneklerle birlikte hekimlere ve hastalara yönelik çeşitli bölge toplantıları ve kursların düzenlenmesinde aktif rol alınmaktadır.

 

İletişim Numaraları: 444 13 43 – 0232 343 43 43 – 0232 390 46 62

 

 
Akademik Kadro
 
Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Aytül Zerin SİN
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Ali KOKULUDAĞ
Prof. Dr. Emine Nihal METE GÖKMEN
Prof. Dr. Fatma Ömür ARDENİZ
Doç. Dr. Ceyda TUNAKAN DALGIÇ
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 35 23
 
Randevu Sekreterliği Tel: 
+ 90 (232) 390 44 01
+ 90 (232) 390 35 24
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İmmunoloji ve Alerji Bilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
  
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ