Çerez Örnek

Hematoloji Bilim Dalı

 

Tarihçe
 
Prof. Dr Mustafa Celal KARACA tarafından 1988 yılında kurulan bilim dalımızda günümüze kadar onbeş hematoloji uzmanı yetişmiştir. Kliniğimiz uzun süre Ege bölgesinin yoğun hasta yükünü tek başına karşılamıştır. Hastanemizde modern kan merkezinin kurulmasına öncelik etmiştir. 1997 yılında kök hücre nakli uygulamasına başlanmış ve bu aktivitesini giderek artan sıklıkta uygulayarak özellikle otolog kök hücre naklinde ülkemizdeki sayılı merkezlerden biri olmuştur. Haziran 2010 tarihinde açılan Kök Hücre Nakil Ünitesi ile  Allojeneik kök hücre naklinde de  yapılan hasta sayısının hızla artması beklenmektedir. Halen 8 öğretim üyesi ile hizmet vermeye devam etmektedir.
 
 
Verilen Tıbbi Hizmetler
 
Poliklinikler:
1 uzman hekim tarafından hizmet verilmektedir. Günde yaklaşık 40-50 arasında  hasta bakılmaktadır. Polikliniğimiz acil hastalar dışında randevu  sistemi ile çalışmaktadır.
  • Ayaktan Poliklinik Hizmetleri
  • Ayaktan Kemoterapi  İşlemleri
  • Yataklı tedavi hizmetleri
  • Hematopoetik kök hücre nakli işlemleri
  • Aferez İşlemleri
  • Laboratuvar İşlemleri
 
 
Akademik Kadro
 
Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Güray SAYDAM
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Ayhan DÖNMEZ
Prof. Dr. Fahri ŞAHİN
Prof. Dr. Filiz VURAL
Prof. Dr. Mahmut TÖBÜ
Doç. Dr. Nur SOYER
Uzm. Dr. Ajda GÜNEŞ
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 44 28
+ 90 (232) 390 44 50
 
Randevu Sekreterliği Tel: 
+ 90 (232) 390 44 01
+ 90 (232) 390 35 24
 
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Hematoloji Bilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
     
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ