Çerez Örnek

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

 

Tarihçe
 

Bilim Dalımız, 35 yıldır uzmanlık eğitimi vermekte ve 33 uzmanlık öğrencisi eğitimini tamamlamış ayrıca 5 uzmanlık öğrencisi halen eğitim almaktadır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde endokrinoloji çalışmaları, diyabetoloji alanında Prof. Dr. Vehbi Göksel, tiroidoloji alanında da Prof. Dr. Nail Tartaroğlu ile başlamıştır. 27 Mart 1979 tarihinde, “Kürsü kurulu” olarak adlandırılan ve tüm öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen İç Hastalıkları toplantısında, “Endokrinoloji Seksiyonu” Prof. Dr. Ahmet Kocabaş ve Prof. Dr. Taylan Kabalak önderliğinde kurulmuştur. Bu dönemde Uzm. Dr. Candeğer Yılmaz ve Uzm. Dr. Necdet Yetim başasistan olarak görev almış, hizmetler iki genel endokrin polikliniği ve  iki laboratuvar şeklinde yürütülmüştür.

1988 yılında İç Hastalıkları Bilim Dallarının oluşturulması için Prof. Dr. Tomris Kabakçı, Prof. Dr. Taylan Kabalak ve Prof. Dr. Gürbüz Gümüşdiş dekanlık nezdinde girişimde bulunmuşlardır. Rektör Prof. Dr. Sermet Akgün’ün destekleriyle bilim dalları oluşturulmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Prof. Dr. Taylan Kabalak önderliğinde Doç. Dr. Candeğer Yılmaz ve Doç. Dr. Mehmet Tüzün’den oluşan kadrosu ile 13 Eylül 1988 yılında kurulmuştur.

Bilim dalları kuruluşunu takiben 1998 yılına dek Endokrinoloji laboratuvarımız Romatoloji ve İmmunoloji laboratuvarları birlikte hizmet vermiştir. Endokrin laboratuvarımıza öncü hocalardan Prof. Dr. Nail Tartaroğlu’nun ismi verilmiştir. Endokrinoloji laboratuvarımızın sorumlusu, emekli olana dek Prof. Dr. Taylan Kabalak olmuştur.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı başkanlığı, profesör öğretim üyeleri arasında sıra ile üstlenilmektedir. Demokratik ve dostane ilişkiler sayesinde, akademik kurulda her tür karar oy birliği ile alınmaktadır.

08.12.2014 tarihine dek İç Hastalıkları polikliniklerinin içinde hizmet veren Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları polikliniğimiz; diyabet hemşiresi, diyetisyen, ultrason cihazı ve diyabetik ayak polikliniğini bünyesine alan ayrı bir bölüme kavuşmuştur. Polikliniğimizdeki bir adet ultrason cihazı ile tiroid sonografisi, tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, tiroid-paratiroid ve lenf bezlerinden kalsitonin-tiroglobulin ve PTH yıkamaları yapılmaktadır. Diyabetik ayak pansumanları, polikliniğimiz içindeki diyabetik ayak odasında yapılmaktadır. Semmes-Weinstein monofilamanı ve 128 Hz diyapazon aleti ile nöropati muayenesi de diyabet polikliniğimizde yapılmaktadır. Trigliserid, LDL ve tiroid aferezleri uygun endikasyonlarda Hematoloji Bilim Dalı ile işbirliği ile yürütülmektedir.

Bilim Dalımız başta lipodistrofi sendromları olmak üzere nadir hastalıkların tanı ve takibinde ülkemiz ve dünya genelinde önde gelen merkezlerdendir.

Ege Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı olarak klinikte 20 yatak ile yatan hastalara hizmet sunulmaktadır.

Ege Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı; eğitim (uzman, asistan, hemşire, diyetisyen), tanı ve tedavi alanlarında Türkiye’nin öncülerdendir. Sosyal sorumluluk kabul ettiği halkın eğitimine de çok önem vermiştir. İlk kez 2001 yılında 10 haftalık programlarla başlayan Obezite ve Diyabet Okullarının yanı sıra 2002 yılında Prof. Dr. Candeğer Yılmaz önderliğinde Türkiye’de bir ilk olan Sağlık Halk Kongresi düzenlenmiş, 14 yıl aralıksız gerçekleştirilmiştir.

Ege bölgesindeki endokrinologların katılımı ile kurulan Ege Endokrin Derneği 1993 yılında Türkiye’deki tüm endokrinologları tek bir çatı altında birleştirmek adına Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneğine katılmak üzere feshedilmiştir. Ege Endokrin Derneği bünyesinde Ulusal Endokrinoloji Dergisi ile ulusal literatüre katkıda bulunulmaya başlanmıştır. Takip eden süreçte Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Dergisi -Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism (Turk J Endocrinol Metab)- adı altında yayın hayatına devam etmiştir.

2003 yılından itibaren Ege Diyabet ve 2016 yılından itibaren de her yıl Ege Tiroid sempozyumları düzenlenmektedir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ülkemizde 80’li yıllarda insülin pompasını ilk kullanan merkezlerdendir.

Bilim dalımız başkanlığında Genel Cerrahi AD, Nükleer Tıp AD, Patoloji AD ve Radyoloji AD katılımı Tiroid Konseyi; Nöroloji AD, Nöroşirürji AD, Patoloji AD, Radyoloji AD ve Radyasyon Onkolojisi AD katılımıyla Hipofiz Konseyi; Gastroenteroloji BD, Genel Cerrahi AD, Göğüs Hastalıkları AD ve Psikiyatri AD katılımı Obezite Konseyi; Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet BD ile Devir Konseyi, Çocuk Cerrahisi AD, Tıbbi Genetik AD, Çocuk Psikiyatrisi AD ve Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet BD katılımı ile Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Konseyi, kliniğimiz içinde SSİİ Pompa Konseyi ve makale-seminer sunumlarımız programda belirlenmiş ve akademik yılın başında duyurulan düzenli aralıklarla gerçekleştirilmektedir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’mız dinamik bir şekilde gelişirken, tecrübeler ışığında gelişmeleri takip ederek endokrinoloji bilimini gerek hekimler gerekse halk ile paylaşmaktadır. 

 

 

Bilim Dalı Başkanlarımız

Prof. Dr. Taylan KABALAK: 1988-1991 ve 1999-2001 (Kurucu Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Mehmet TÜZÜN: 1991-1993, 1996-1999, 2001-2004 ve 2004-2008

Prof. Dr. Candeğer YILMAZ: 1993-1996

Prof. Dr. Lütfiye Füsun SAYGILI: 2008-2011 ve 2011-2014 

Prof. Dr. Ahmet Gökhan ÖZGEN: 2014-2017 ve 2017-2020

Prof. Dr. Şevki ÇETİNKALP: 2020-halen devam ediyor.

 

Aktif Devam Eden Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Lütfiye Füsun SAYGILI

Prof. Dr. Ahmet Gökhan ÖZGEN

Prof. Dr. Şevki ÇETİNKALP

Prof. Dr. Mehmet ERDOĞAN

Doç. Dr. Banu Pınar ŞARER YÜREKLİ

Doç. Dr. Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR

 

Devam Eden Yandal Asistanlarımız

 

Uzm. Dr. Fadime Kübra GÜLPINAR   24.09.2021 devam ediyor  

Uzm. Dr. Aysel MAMMADYARZADA  04.08.2022  devam ediyor

Uzm. Dr. Ezgi ULAŞ                            22.05.2023  devam ediyor

Uzm. Dr. Melih BEKTAŞ                     13.10.2023  devam ediyor

Uzm. Dr. Mehmet YİĞİT                      13.10.2023  devam ediyor

 

 

35 yılda Bilim Dalımızdan Uzmanlıklarını Alan Endokrinologlar

1.

Taylan KABALAK

13.09.1988

31.01.2003

Vefat

2.

Mehmet TÜZÜN

13.09.1988

10.02.2008

Emekli

3.

Candeğer YILMAZ

13.09.1988

15.08.2016

Muayenehane

4.

Bilgin ÖZMEN

15.06.1991

17.02.1994

Muayenehane

5.

Yurdaer SERMEZ

14.02.1992

14.02.1994

Muayenehane

6.

Lütfiye Füsun SAYGILI

28.04.1993

28.04.1996

EÜTF Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD

7.

Ahmet Gökhan ÖZGEN

09.05.1996

09.05.1999

EÜTF Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD

8.

Fırat BAYRAKTAR

03.12.1997

31.07.2000

Emekli

9.

Şevki ÇETİNKALP

03.08.1998

03.08.2001

EÜTF Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD

10.

Gürcan KISAKOL

04.09.1998

16.07.2001

Bursa Medicana Hastanesi

11.

Engin GÜNEY

14.07.1999

13.07.2001

Adnan Menderes ÜTF

12.

Ayşin ÖGE

03.01.2000

03.01.2002

Muayenehane

13.

Fulden SARAÇ

21.02.2000

21.03.2003

EÜTF Geriatri BD

14.

Mehmet ERDOĞAN

05.08.2000

05.08.2003

2003-2010 Adana DH

2010 EÜTF Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD

15.

Mustafa ÖZBEK

20.03.2001

20.09.2003

Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

16.

Didem DERELİ

18.04.2001

18.04.2003

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH

17.

Faruk ERGÖNEN

11.09.2001

11.06.2004

Muayenehane

18.

Erdal DUMAN

30.10.2001

15.05.2005

Muayenehane

19.

Pelin TÜTÜNCÜOĞLU

22.11.2001

16.04.2004

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH

20.

Nevzat BİLAL

21.01.2002

20.07.2004

Muayenehane

21.

Ayhan ZENGİ

04.07.2005

22.03.2010

Isparta EAH

22

Muammer KARADENİZ

25.07.2005

05.01.2009

Muayenehane

23.

Ece HARMAN

02.07.2007

02.07.2010

Muayenehane

24

Serap BAYDUR ŞAHİN

03.07.2007

05.07.2010

İstanbul Medistate Kavacık Hastanesi

25.

Banu Pınar ŞARER YÜREKLİ

02.07.2007

16.02.2011

2011-2013 Bozyaka DH

2013 EÜTF Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD

26.

Fatma Banu CEYHAN ÖZTÜRK

02.01.2008

16.02.2011

Muayenehane

27.

Gökçen ÜNAL KOCABAŞ

28.08.2009

02.02.2013

2013-2015 Bozyaka DH

2015-2020 özel

2020 EÜTF Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD

28.

Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR

11.08.2009

26.02.2014

EÜTF Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD

29.

Emine KARTAL BAYKAN

23.09.2010

15.07.2014

Erzurum Bölge EAH

30.

Nilüfer ÖZDEMİR

25.11.2011

17.05.2015

Celal Bayar ÜTF

31.

İlker ALTUN

01.04.2013

01.04.2016

Özel Tınaztepe Hastanesi

32.

Hatice ÖZIŞIK

26.03.2015

11.08.2018

EÜTF Genel Dahiliye BD

33.

Utku Erdem SOYALTIN

01.08.2016

30.04.2020

2020-2023 Başakşehir Çam ve Sakura ŞH

2023-2024 Bayraklı Şehir Hastanesi

34.

Esma PEHLİVAN KÖROĞLU

18.10.2018

14.10.2022

Hatay DH

35.

Sena YERAL

25.12.2019

26.12.2022

Gaziantep DH

36.

Teoman ÇAKIR

01.06.2020

31.05.2023

Bayraklı Şehir Hastanesi

37.

Büşra ÖZCAN

25.12.2019

24.12.2023

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

     

 

MİSYONUMUZ

Ege Bölgesi'nin ilk Endokrinoloji Bilim Dalı olarak varlık gösteren kuruluşumuz, sadece bu ayrıcalığı değil, aynı zamanda halk sağlığının korunması ve geliştirilmesine duyduğu derin sorumlulukla tanınır. Öncelikle öğrenmeyi ve öğretmeyi ilke edinen bir anlayışla hareket eden kurumumuz, etkili iletişim yetenekleri, göz önünde bulundurulan etik değerler ve üst düzey bilgi birikimiyle donanmış, kaliteli sağlık hizmeti sunabilen bir ekip oluşturmayı amaçlar. Ayrıca, araştırmacı bir yaklaşım benimseyerek ulusal ve uluslararası nitelikte bilgi üretebilen endokrinologlar yetiştirmek misyonumuzun temelini oluşturur. Bilimsel araştırmalar ve sağlık hizmetindeki öncü rolümüzü sürdürerek, halkımızın sağlık politikalarına uygun sağlık hizmeti taleplerine katkıda bulunma sorumluluğuyla hareket ederiz.

 

VİZYONUMUZ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, temel değerlerinden ödün vermeden; çağdaş, işlevsel, hesap verebilir kurumsal yapı oluşturmayı, tüm hizmetleri kalite güvencesi çerçevesinde gerçekleştirerek her zaman geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bilim Dalımız, yüksek standartta eğitim, araştırma ve çağdaş hizmet sunumu ile donanmış, ülkemizin sağlık sorunlarının farkında olan ve çözüm üretebilen endokrinologlar yetiştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir kurumdur.

 

 

 

Verilen Tıbbi Hizmetler

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, 5. katta 12 yatak ile klinik hizmeti vermektedir. Aynı katta Endokrinoloji laboratuarı bulunmaktadır. Bilim dalımıza bağlı laboratuarda 8 laboratuvar teknisyeni, polikliniğimizde 1 uzman ve 3 yan dal asistanı görev yapmaktadır.

Poliklinik Hizmetleri

1.      Genel Endokrinoloji Polikliniği                

2.      Diyabet Polikliniği                          

3.      Tiroid Polikliniği                              

4.      Obezite Polikliniği                         

5.      Osteoporoz Polikliniği                  

6.      Konsültasyon 

7.      Tiroid İnce İğne Aspirasyonu                               

Tıbbi Alan

Bilim dalımız, toplumda sık görülen diyabet, obezite, tiroid hastalıkları, osteoporoz ve diğer endokrinolojik hastalıkların ( hipotalamus ve hipofiz bezi hastalıkları, surrenal bez hastalıkları, endokrin hipertansiyon, hipoglisemik bozukluklar, lipoprotein metabolizması bozuklukları, üreme endokrinolojisi ve infertilite, metabolik kemik hastalıkları ) tanı ve tedavisiyle ilgilenmektedir.

En Çok İlgilenilen Konular

Endokrinolojik hastalıkların toplum tarafından daha iyi anlaşılması için hekim ve halka yönelik yerel toplantılar, bilimsel kongreler düzenlenmektedir. Bu konular özellikle diyabet, obezite, tiroid hastalıkları ve osteoporoz alanında olmaktadır. 

 

Randevu

Sadece internetten randevu verilmektedir >>>>>>> https://hastanem.ege.edu.tr/

 
 
Akademik Kadro
 
Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şevki ÇETİNKALP
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Ahmet Gökhan ÖZGEN
Prof. Dr. Lütfiye Füsun SAYGILI
Prof. Dr. Mehmet ERDOĞAN
Doç. Dr. Banu Pınar ŞARER YÜREKLİ
Doç. Dr. Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR
Uzm. Dr. Gökçen ÜNAL KOCABAŞ
 
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 44 66
+ 90 (232) 390 35 34
  
Randevu Sekreterliği Tel: 
+ 90 (232) 390 44 01
+ 90 (232) 390 35 24
 
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
   
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ