Çerez Örnek

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

 

Tarihçe
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 1956 yılında Prof. Dr. Ekrem Poryalı (1956-1981) başkanlığında kurulmuştur.
 
Daha sonra Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini Prof. Dr. Fikret Cüreklibatır (1981-1995);  Prof. Dr. Ramazan Akşit (1995-2002); Prof.Dr.Berrin Durmaz (2002-2011) ; Prof.Dr.Yeşim Kirazlı (2011- 2014); Prof. Dr. Cihat Öztürk (2014-2017) yapmışlardır.
 
Halen Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Yeşim Kirazlı'dır. Akademik kadromuz 10 öğretim üyesi (9 Profesör, 1 Doçent, 1 Uzman Doktor), 10 Uzmanlık Öğrenci’sinden oluşmaktadır. Yardımcı personellerimiz: Sekreter (4), Diyetisyen (1), Hemşire (15), Fizyoterapist (13), Sağlık Teknisyeni (10), Psikolog (1),  Masör (1), Destek Personeli (16)’dır.
 

 

Verilen Tıbbi Hizmetler

 

Anabilim Dalımız binası EÜTF Hastanesi ana binasından ayrı olup, ana binaya yaklaşık 700 metre uzaklıkta ve 1070 metrekare alan üzerine oturmuş iki kat ve bodrum katından oluşmaktadır. Bodrum katında teknik atölye, hasta mutfağı, arşiv, malzeme depoları ve personel soyunma odaları yer almaktadır. Birinci katta idari bölüm, hasta muayene odaları, Ürodinami Laboratuvarı, Ergosiprometre Laboratuvarı, EMG laboratuvarı, İş Uğraşı Laboratuvarı, Vestibüler Rehabilitasyon Birimi, Denge Laboratuarı, Yutma Laboratuarı, Akupunktur Laboratuarı, Ayaktan Tedavi Ünitesi, Rehabilitasyon Ünitesi ve hasta odaları yer almaktadır. Yine aynı katta 60 kişilik dersane, 25 kişilik seminer salonu ve kütüphane yer almaktadır. Giriş bölümünde hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarına yönelik bir kantin hizmet vermektedir. İkinci kat ise Hemşirelik Hizmetleri Ünitesi ve Afazi Laboratuarı, Asistan Doktor Odaları, hasta odalarından oluşmaktadır.

 
Rehabilitasyon birimimiz 320 metrekare, fizik tedavi birimimiz 450 metrekare alana sahiptir. Hastanemiz içerisinde Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, Ortopedi, Genel Cerrahi, Romatoloji, İç Hastalıkları, Nöroloji, Nöroşirurji, Spor Hekimliği, Onkoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi ve Göğüs kliniklerine her gün düzenli rehabilitasyon hizmeti verilmekte; diğer kliniklerle konsültasyon bazında çalışılmaktadır.
 
2000 yılından bu yana bel okulu çalışmalarımız sürmekte; her ay düzenli olarak Spina Bifida ve Hemofili multidisipliner konseyleri yapılmaktadır, onkoloji, osteoporoz ve nörorehabilitasyon poliklinikleri sürdürülmektedir.
 
Kliniğimiz bünyesinde rehabilitasyon birimi ve fizik tedavi birimlerinde Lenfödem, Yutma Rehabilitasyonu, Akupunktur, Ergosiprometri Rehabilitasyonu, Kognitif Rehabilitasyon, Denge Rehabilitasyonu, Vestübler Rehabilitasyon, İş Uğraşı Rehabilitasyonu, Kardiyak Rehabilitasyon, Afazi Rehabilitasyonu, PRP tevdavisi, ESWT tedavisi ile  yatan ve ayaktan gelen hastalara hizmet verilmektedir.
 
 
Randevu
 
Polikliniğimiz hastane içinden ve internet üzerinden randevu vermektedir. İnternet randevusu almak için hastane.ege.edu.tr/ege/index.asp
 
 
 
 
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Arzu YAĞIZ ON
Prof. Dr. Asiye Simin HEPGÜLER
Prof. Dr. Hale ÜZÜMCÜGİL
Prof. Dr. Kazım ÇAPACI
Prof. Dr. Sibel EYİGÖR
Prof. Dr. Yeşim AKKOÇ
Dr. Öğr. Üyesi Ece ÇINAR
Uzm. Dr. İlker Ulaş SUNGUR
 
 
 
Tel: 
Anabilim Dalı Başkanlığı: + 90 (232) 390 24 03
Öğretim Üyesi Randevu Sekreterliği: + 90 (232) 390 36 82
Poliklinik Randevu: + 90 (232) 390 32 46
  
Faks: 
+ 90 (232) 388 19 53
 
E Posta:
fizikseltiprehabilitasyon@mail.ege.edu.tr
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ