Çerez Örnek

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

Tarihçe
 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalının temeli 1959 yılında Ankara Askeri Gülhane Tıp Fakültesi’nden izinli olarak İzmir’e gelen Albay Doç. Dr. Fethi SERTER’in Tıp öğrencilerine ilk kez Enfeksiyon Hastalıkları Derslerini vermesi ile başlamıştır. Daha önce senato kararı ile kurulmuş bulunan Mikrobiyoloji Enstitüsü, yeni yürürlüğe giren 115 sayılı kanun uyarınca Üniversitelerde tüm öğretim birimlerinin kürsü adıyla yeniden kurul-ması esnasında Mikrobiyoloji İntaniye ile birleştirilerek 15.01.1963 tarihli Senato Kararı ile Mikrobiyoloji ve İntan Hastalıkları Kürsüsü kurulmuş, Doç. Dr. Fethi SERTER kürsü başkanlığına getirilmiştir. Prof. Dr. Fethi SERTER, ölüm tarihi olan 01.06.1973 tarihine kadar kürsü başkanı olarak kalmıştır.
 
Kürsüye bağlı İntaniye Kliniği Yenişehir’deki İzmir Göğüs Hastalıkları Hastahanesinde, 30 yataklı birinci serviste hizmete girmiş, o tarihteki bölgenin tek İntaniye Kliniği olarak yoğun bir şekilde hizmet vermiş ve binlerce hasta tedavi etmiştir.
 
Mikrobiyoloji birimi ise Bornova’da Üniversiteye bağlı fakülte binasında görev yapmıştır. Prof. Dr. Fethi SERTER’den sonra kürsü başkanlığına Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN ve onu takiben Prof. Dr. Cahit GÜNHAN seçilmiştir. Kürsü 1975 yılında bu günkü binasına taşınmıştır. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı kanun gereğince kürsüler, Anabilim Dalı olarak adlandırılmıştır. 18.02.1982’de yürürlüğe giren Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği uygulamaları sonucunda Mikrobiyoloji birimi İntaniyeden ayrılmıştır. İntaniye Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Birleşik kürsünün bölünmesi ile öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güney KARAKARTAL, Prof. Dr. Cahit GÜNHAN, Prof. Dr. Münir BÜKE, Prof. Dr. Kemal YÜCE, Prof. Dr. Demir SERTER Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklarında kalmışlardır.
 
 
Verilen Tıbbi Hizmetler
 

Bunların yanında Hastahanenin Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve uygun antibiyotik kullanımı ile ilgili çalışmalarında hizmet vermektedir. 1994 yılında kurulan, AİDS Danışma Kurulu bünyesinde Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalı ve fakültemizin diğer birimlerinden gelen öğretim üyeleri ile birlikte hizmet vermekte, bu hastaların modern anlamda tedavileri sağlanmaktadır. 1980 - 1990’lı yıllarda bölgemizde ve yurdumuzda sıkça rastlanan hayvan ısırıklarından kaynaklanan Kuduz olgularının yurdumuz genelinde azalmasında ve modern aşı uygulamalarının sağlanmasında anabilim dalının yadsınamaz katkıları olmuştur.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalında hemen her mevsim eksik olmayan Viral Hepatitler ve bunların tedavi ve kontrollerindeki başarılı çalışmaları yanında Bruselloz, Salmonelloz, İshaller, Menejit-ler, Tetanoz, Diyabetik ayak enfeksiyonları, Üriner sistem enfeksiyonları, AİDS, Solunum yolları enfeksiyonları, yumuşak deri enfeksiyonları başarı ile tedavi edilmektedir.

Yenilenen dershanede öğrencilere uygulamalı hasta örnekleri ve iletişim teknikleri, İnteraktif Eğitim teknikleri ile (Role-Play) modern öğretim ve eğitim verilmektedir.Asistan ağırlıklı, öğrenci asistan eğitimi her hafta konu, olgu sunumu, dergi saati şeklinde teorik, her gün hasta başında pratik eğitimler verilmektedir.

 

Randevu

Hastalar direk polikliniğe gidip başvuru yapabilirler.

 
 
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Bilgin ARDA
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Ayşe Deniz GÖKENGİN
Prof. Dr. Hüsnü PULLUKÇU
Prof. Dr. Meltem TAŞBAKAN
Prof. Dr. Tansu YAMAZHAN
Prof. Dr. Oğuz Reşat SİPAHİ 
Doç. Dr. Hüseyin Aytaç ERDEM
Uzm. Dr. Gülşen MERMUT
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 47 74
+ 90 (232) 390 49 22
  
Faks: 
+ 90 (232) 390 47 70
  
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
  
E-Posta:  
enfeksiyonhastaliklarikm@mail.ege.edu.tr
 
URL:
  
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ