EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

 

Tarihçe
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, 1957 yılında Prof. Dr. Cemal GEZEN tarafmdan kurulmuş,ülkernizin en köklü dermatoloji kürsülerinden biridir.

Prof. Dr. Cemal GEZEN'in ardından Prof. Dr. Nihat BENLiOĞLU, Prof. Dr. Saffet SOLAK, Prof. Dr. Sezer ERBOZ, Prof. Dr. Günseli ÖZTÜRK, Prof. Dr. Sibel ALPER, Prof. Dr. Fezal ÖZDEMİR, Prof. Dr. İdil ÜNAL Anabilim Dalımız başkanlık görevinde yer almışlardır. Günümüzde Anabilim Dalı Başkanlık görevini Prof. Dr. Can CEYLAN yapmaktadır.

Anabilim Dalımızda 5 Profesor, 1 Doçent, 2 uzman ve 1O asistan görev yapmaktadır. Asistan eğitimi hazırlanan eğitim programı ve izlem rehberleri esas alınarak yürütülmekte, uzman arkadaş1arımız rotasyonlar dahilinde çalışırken ilgi alanlarında ilerleme olanağına sahip olabilmektedirler.

Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Günseli ÖZTÜRK Fototerapi, Prof. Dr. Işıl KARAARSLAN Dermatoonkoloji, Prof. Dr. İdil ÜNAL ve Prof. Dr. İlgen ERTAM Kozmetoloji-Lazer ve Işık Birimi, Doç. Dr. Bengü GERÇEKER TÜRK Cerrahi Girişim birimlerinden sorumludurlar.

Anabilim Dalımız Öğretim Üyeleri melanom konseyi, diyabetik ayak ve EGEYA konseylerine aktif olarak katkıda bulunmaktadır. Salı günleri olgu sunumu, Çarşamba günleri makale saati, ayda bir cuma günleri ise seminer saatleri düzenlenmektedir.

EÜTF Dermatoloji Anabilim Dalı, 5. katta 34 yataklı klinik, Dermatoonkoloji Ünitesi, Konfokal Birimi, Fototerapi Ünitesi, Kozmetoloji Ünitesi, Lazer ve Işık Tedavi Birimi, Cerrahi Girişim Birimi, Alerji Birimi, İzlem Polikliniği ve zemin katta bulunan poliklinik ile hizmet vermektedir.
 
 
Verilen Tıbbi Hizmetler
 
Dermatoonkoloji Ünitesi
    1. Dijital Dermoskopi Birimi
Dermoskopi (derinin yüzeyel mikroskopik incelemesi) başlıca derideki koyu renkli lekelere tanı koymak amacıyla kullanılan bir muayene yöntemidir. Özellikle bilgisayarlı dermoskopi sayesinde benler risk faktörleri açısından incelendikten sonra görüntü bilgisayara kaydedilmekte ve kontrollerde değişiklik olup olmadığı degerlendirilebilmektedir. Böylece olümcül bir deri kanseri olan melanom açısından hastalar ve riskli benler takibe alınmaktadır.
 
    2. Konfokal Birimi
Reflektans konfokal mikroskopi dermatoloji alanımda son yıllarda geliştirilmiş olan önemli ileri düzey görüntüleme yöntemlerinden biridir. Deri lezyonlarından biyopsi alınmadan, canlı dokuda hücresel düzeyde inceleme yapılmasına olanak vermektedir. Bu özelliği ile deri kanserlerinde erken tanı olanağı sağlarken gereksiz cerrahi işlemlerin yapılma olasılığını da azaltmaktadır. Bu cihaz ülkemizde sadece iki merkezde bulunmaktadır. Ege Üniversitesinde 2014 yılından beri hizmet vermektedir.
 
Fototerapi Birimi
Fototerapi; psoriasis, mikozis fungoides, atopik dermatit, liken planus, vitiligo, morfea, prurigo nodularis başta olmak üzere birçok deri hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır.
 
Kliniğimizde dar bant UVB (311-313 nm) ve PUVA tedavi yöntemleri hem tüm vücut (kabin) hem de bölgesel (lokal) olarak uygulanmaktadır. Dar bant UVB tedavisi 311-313nm dalga boyundaki ışığın kullanılması ile uygulanan fototerapi yöntemidir. PUVA tedavisi ile birlikte olan psoralen ilişkili yan etkilerin ve tedavi sonrası gözleri koruma ihtiyacnın olmaması; kolay uygulanabilir ve maliyetinin düşük olması; tedavinin çocukluk ve gebelik dönemi ile karaciğer ve böbrek yetmezliğinde de uygulanabilmesi; karsinogenez riskinin çok daha düşük olması tercih nedenlerin oluşturur. PUVA tedavisi ışığa duyarlandırıcı ilacın (psoralen) kullanımını takiben uzun dalga boylu (320-400  nm) UVA ışığının hastaya uygulandığı tedavi yöntemidir. Puva birimimizde Spectra Kombine Fototerapi, UV 7002 kabin fototerapi, UV 802 Lokal Waldman, Lokal UVA Waldman, Mini Puva Cihazlan bulunmaktadır.
 
Dermatolojik Cerrahi Birimi
Biyopsi alınması (deri, mukoza ve tırnaktan traş, punch, insizyonel ve eksizyonel biyopsiler), elektrocerrahi (deriye ait selim tümörler), kriyoterapi (derinin benign ve malign tümörlerinin sıvı azot ile dondurulması), siğil tedavisi, deri tümörlerinin cerrahi tedavisi (konvansiyonel cerrahi ve 3 boyutlu haritalama (Slow Mohs,3 D Histology tekniği ile)) tırnak cerrahisi (tırnak tümörleri, batması ve diğer tırnak hastalıklarının cerrahi tedavisi), mezoterapi işlemleri uygulanmaktadır.
 
Kozmetoloji-Lazer ve lşık Birimi
Kimyasal Peeling: Derinin üst tabakalarının kimyasal ajan uygulayarak soyulması demektir. Böylece alttan daha sağlıklı bir deri ile iyileşme olmakta ve deri kendini yenilemektedir. Deri gençleştirmede, melazma, lentigo ve akne skarlarında tedavi amaçlı kullanılmaktadır.
 
Birimde Botolinium Toksin uygulamaları da yapılmaktadır. Bu uygulamada "Clostridium botulinum" isimli bakteriden elde edilen bir protein ile uygulanan bölgedeki sinirlerde geçici (ortalama 6 ay) fonksiyon kaybı oluşturulur. Dermatolojide el-ayak-koltukaltı gibi bölgelerin aşırı terlemesinin (hiperhidrozis) tedavisinde ve yüzdeki kırışıklıkların giderilmesinde kullanılmaktadır. Dolgu enjeksiyonları; kırışıklık, deriden çökük yara ve iz tedavisi ile yüz asimetrisini düzeltmek için uygulanır. Kozmetoloji birimi bünyesindeki lazer ve ışık ünitemizde IPL Yoğun Atımlı Işık) ve Q-switched NdYAG sistemlerimiz bulunmaktadır. IPL deri gençleştirme, lekeler, kırmızı yüz, yüzde damarlanmalar ve rozase gibi damarsal lezyonların tedavisinde kullanılır. Q-switched NdYAG lazerler ise, akne izleri, deri yenileme, lekeler, dövme silme, tırnak mantarı, Ota/Ito Nevüs gibi hastalık ve endikasyonlarda kullanılmaktadır.
 
Dermatolojik Alerji Birimi
Ürtiker, atopik dermatit, alerjik kontakt dermatit ve irritan dermatitlerin klinik değerlendirilmeleri yapılmakta, tanıya yönelik deri yama testi ve seçilmiş olgularda prick test uygulanmaktadır. Ayrıca kronik ürtikerli olgularda otolog serum deri testi ve otolog plazma deri testi ile tanı ve tedavi yönlendirilmektedir. Sonuçlara göre hasta eğitimi ve yazılı materyal ile korunma konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.
 
Dermatoloji izlem polikliniği
Haftanın 2 gününde psoriazis, büllü hastalıklar, bağ doku hastalıkları, ürtiker, atopik dermatit, saç hastalıkları, vaskülit, granülomatöz hastalıklar gibi izlem gerektiren kronik hastalıkların poliklinikleri öğretim üyeleri ile birlikte yapılmaktadır.
 
 
Randevu
 
Polikliniğimizde e-randevu  sistemi uygulanmaktadır. Randevu almak için   >>>>> hastane.ege.edu.tr/ege/index.asp<<<< 
 
Polikliniğimiz genel poliklinik binası zemin katta olup, telefon numarası 390 32 40
Polikliniğimizde sabah hasta muayeneleri, öğleden sonra hasta kontrolleri yapılmaktadır.
 
 
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Can CEYLAN
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Günseli ÖZTÜRK
Prof. Dr. Işıl KARAASLAN
Prof. Dr. İdil ÜNAL
Prof. Dr. İlgen ERTAM SAĞDUYU
Uzm. Dr. Alican KAZANDI
Uzm. Dr. Ayda ACAR
 
 
Tel:    
+ 90 (232) 390 38 31
+ 90 (232) 390 26 99
+ 90 (232) 390 38 30
     
Faks:    
+ 90 (232) 339 97 02
     
Adres:    
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir