Çerez Örnek

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 
 
Tarihçe
 
Çocuk Psikiyatrisi, 1970’li yılların ikinci yarısında, Dr. Oya Tuncer’in sorumluluğunda, ayrı ekibi olan ve içişlerinde bağımsız bir birim haline gelmiş; yerleşim yeri olarak, Psikiyatri Kliniğinin 3. katının tamamı Çocuk Psikiyatrisi olarak ayrılmıştır. Dr. Cahide Aydın, 1979 yılında, Psikiyatri Kürsü Kurulunda Çocuk Psikiyatrisi Birimi’nde görevlendirildiği zaman; bu birimin 1 öğretim üyesi, 3 psikiyatri uzmanı, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 yüksek hemşire, 1 çocuk gelişimi öğretmeni, 2 personel, 1-2 sekreterden oluşan bir kalıcı ekiple hizmet verdiğini hatırlamaktadır. 1983 yılında Prof. Dr. Oya Tuncer, emekli olmuş; Çocuk Psikiyatrisi Birimi’nde çalışan 3 psikiyatri uzmanından 2 tanesi (Dr. Cahide Aydın, Dr. Ayşen Baykara) doçentlik ünvanı almış; 1 uzman (Dr. Hamdi Aslan) ise klinikten ayrılmıştır. 1986 yılında Doç. Dr. Ayşen Baykara, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçmiştir.

Çocuk Psikiyatrisi, 1985’den sonraki yıllarda, 1 doçent, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 çocuk gelişimi öğretmeni, sekreter, personel ve psikiyatri kliniği rotasyoner asistanlarıyla Psikiyatri Anabilim Dalı’nın bir birimi ve bilim dalı olarak hizmeti sürdürmüştür. Dr. Cahide Aydın, 1988 yılında çocuk psikiyatrisi uzmanı ünvanını almış; 1989 yılında da profesör olmuştur.

Çocuk psikiyatrisine, yıllar sonra ilgi duyan ilk kişi; 1985 E.Ü.T.F. mezunu Dr. Müge Tamar olmuştur. Bu arada Tababet uzmanlık Tüzüğü’ndeki bir değişiklikle; 1990 yılında Çocuk Psikiyatrisi ana ihtisas dalı kabul edilmiş ve o yıl Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı olarak TUS ile ilk ilk asistanımız (Dr. Serpil Erermiş) ihtisasa başlamıştır. Tüzük değişikliği olduğunda psikiyatri ihtisasını yapmakta olan ve daha sonra çocuk psikiyatrisi yan dal uzmanlığı yapmak dileğinde olan sınırlı sayıda kişi ile birlikte; Dr. Müge Tamar, iki uzmanlığı olan son kişilerdendir. Bu grup dışında, 1990’dan sonra olan tüm uzmanlar, yalnızca “çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı” olmuşlardır.

Bu güne kadar anabilim dalımızda çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman sayısı 51’dir.

 

Verilen Tıbbi Hizmetler

Anabilim Dalımız; Gençlik Ruh Sağlığı Birimi, Genel Poliklinik, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Polikliniği, Yıkıcı Davranış Bozuklukları Polikliniği, Gelişim Polikliniği, Affektif ve Psikotik Hastalıklar Polikliniği, 0-6 yaş Polikliniği, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Polikliniği ve Travma ve Krize Müdahale Polikliniğinden oluşmaktadır.

Yataklı birimimiz bulunmamaktadır.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGEBAM) üniversite hastanesi bahçesinde (hemşirelik lojmanları yanı) Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı’na bağlı olarak çalışmakta ve poliklinik hizmeti vermektedir.

Polikliniklerimizde, Otizm, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Depresyon, Anksiyete (kaygı, bunaltı) Bozuklukları, Mental Retardasyon, Yeme Bozuklukları (Anoreksia Nevroza, Bulimia Nevroza, Obesite), Şizofreni, Davranım Bozukluğu, Tik Bozuklukları, Konuşma ve İletişim Bozuklukları, tıbbi hastalıklara eşlik eden ruhsal hastalıklar, alkol ve madde kullanım bozukluklarının tedavi hizmeti verilmektedir.

 

Randevu

Anabilim Dalımıza yapılan ilk başvurular üç farklı yaş grubunda (0-6 yaş, 7-12 yaş ve 13-18 yaş) ayrı ayrı kabul edilmektedir. Gazi, Şehit ve 1. Derece yakınları, Kurum çocukları ve Engelli hastalar randevu sisteminde önceliğe sahiptir. Polikliniklerimiz Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinin sol yandaki girişinde B Blok zemin kattadır. Telefonla yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Hastaların yasal velileri ile beraber başvurmaları gereklidir. Öğretim Üyesi özel muayene randevusu için telefon numarası 390 14 11’dir.

Erken Tanı ve İzlem Polikliniği (0–6 Yaş)
0-6 yaş polikliniğinde nörogelişimsel bozukluklar, davranış sorunları, ebeveyn tutumu sorunları, erken dönemde ele alınmakta ve riskli bebek ve çocuklar tedavi edilmekte, gerekli eğitsel düzenleme yapılmaktadır. 0-6 yaş beyin gelişiminin çok hızlı olduğu bir dönem olduğu için bu yaş aralığındaki başvurular için en erken tarih olacak şekilde randevu düzenlenmesi yapılmaktadır. Poliklinik telefon numarası 390 13 79’dur.

Genel Poliklinik (7-12 Yaş)
7-12 yaş poliklinik randevuları için hasta ilk kez müracaat ediyor ise ön görüşme formu doldurur. Bu formlar değerlendirilip aciliyet sırasına hastalar alınmakta ve randevu verilmektedir Poliklinik telefon numarası 390 13 79’dur.

Gençlik Ruh Sağlığı Danışma ve Tedavi Birimi (13-18 Yaş)
Bu birim Genel Poliklinik ve Travma ve krize müdahale polikliniği olmak üzere iki farklı poliklinik hizmetinden oluşmaktadır. Gençlik Danışma ve Tedavi Birimine ilk kez başvuran olgular öngörüşme hemşiresi tarafından değerlendirilerek 3 farklı gruba ayrılmaktadır: Kriz olguları; Öncelikli olgular ve Rutin olgular. Kriz olguları, yapılandırılmış bir sistem ile değerlendirilerek sorumlu öğretim üyesi danışmanlığında iki hafta içinde uygun bir randevu tarihi verilmektedir. Diğer olgulara ruhsal sorunlarının özelliklerine göre 6 ay içinde ilk başvuru tarihi verilmektedir. Poliklinik telefon numarası 390 1410’dur.

 

Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Tezan BİLDİK
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Eyüp Sabri ERCAN
Prof. Dr. Nazlı Burcu ÖZBARAN
Prof. Dr. Sezen KÖSE
Doç. Dr. Birsen ŞENTÜRK PİLAN
Dr. Ögr. Üyesi Fevzi Tuna OCAKOĞLU
 
 
 
Tel:
+ 90 (232) 390 14 07
+ 90 (232) 390 14 62
 
Faks:
+ 90 (232) 390 14 62
+ 90 (232) 390 13 50
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi 
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
 
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ