Çerez Örnek

Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

 
 
Tarihçe
 
Prof Dr. Alphan Cura ve Prof Dr. Sevgi Mir tarafından 1976 yılında çocuk nefroloji birimi olarak kurulmuştur. 1991 Yılında Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Senato kararıyla kurulmuştur.1976-1993 yılları arasında Prof.Dr.Alphan CURA’nın kurucu başkan olduğu Nefroloji Bilim Dalının halen başkanlığını Prof. Dr.Sevgi MİR yapmaktadır.
 
 
Verilen Tıbbi Hizmetler
 
• Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı, Çocuk Hastanesi 2 kat E blokta 17 yataklı, klinik ve aynı katta bulunan nefroloji araştırma laboratuarı, zemin katta bulunan ve pediatrik nefroloji poliklinik birimi (1 rutin labarotuar 2 muayene odası) ve Diyaliz Transplantasyon izlem ünitesi (15 cihaz kapasiteli Hemodiyaliz ünitesi, periton diyaliz ünitesi), ürodinami laboratuarı Ege Üniversitesi 4.katında bulunan 20 yataklı Organ Nakli kliniği ve zemin katta bulunan Doku tipi laboratuarı ile hizmet vermektedir.

• Pediatri Nefroloji Polikliniğinde rutin idrar analizi, böbrek fonksiyon testleri, ayaktan kan basıncı ölçüm kayıt ve değerlendirilmesi yapılmaktadır.
• Poliklinikte akut ve kronik böbrek hastalıkları, doğmalık kalıtsal böbrek hastalıkları,çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonları,vezikouretral reflü tanısı olan hastalar,çocukluk çağı hipertansiyon hastaları,böbrek nakli yapılan,hemodiyaliz periton diyalizi uygulanan hastalar Ailesel Akdeniz ateşi ve vaskülit tanısı olan hastaların ayaktan izlemi yapılmaktadır.

Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı Tıbbi Alanı
Başta böbrek ve idrar yolları enfeksiyonları, doğumsal bozukluklar başta olmak üzere edinsel böbrek hastalıkları nefrotik sendrom ,nefrit.hipertansiyon,sıvı elektrolit dengesizlikleri, Türkiye’de yaygın olarak bulunan Ailesel Akdeniz Ateşi ve böbrek tutuluşları, küçük ve büyük damarlarının enfeksiyöz yada bağışıklık sistemi bozukluklarına bağlı ortaya çıkan vaskulitlerin tanı;moleküler incelemeleri yapılmakta,nedenleri araştırılmakta,tedavi alanında hizmet vermektedir.

Pediatrik Nefroloji Bilim Dalını ilgilendiren başka hastalıklar
1)Bakteriüri (idrarda bakteri bulunması)
2) Lökositüri (idrarda lökosit bulunması)
3) Hematüri (idrarda kan bulunması)
4) Böbrek ve idrar yollarına ait doğuştan veya sonradan kazanılmış değişikler-reflüler(idrarın böbreğe kaçması)
5) Proteinüri (idrarda protein kaçağı)
6) Vaskülitler (damar iltihabı)
7) Ailesel Akdeniz ateşi (nedeni belli olmayan kısa süreli ateş,karın ağrısı,eklem ağrısı)
8) Glomerül hastalıkları( Nefrit,nefrotik sendromu)
9) Hipertansiyon ( kan basıncı yüksekliği)
10) Kronik-akut böbrek yetmezliği( Böbrek vazife bozukluğu)

Pediatrik Nefroloji Bilim Dalının En Çok İlgilendiği Konular
Doğuştan böbrek ve idrar yollarını ilgilendiren gelişim bozukluklarını tanı ve tedavisini yapmakta, Kadın Doğum ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalları ile birlikte böbrek çıkışı, idrar kesesi girişi darlıklarını,mesane( idrar kesesi) fonksiyon bozukluklarının erken tanı ve tedavisini üstlenmektedir.

Nefrotik Sendromlu (protein kaçağı ile karakterli) hasta tanısında moleküler incelemelerden yararlanılmaktadır. Özellikle Steroid dirençli Nefrotik Sendromlu hastalar üzerinde moleküler tanı ve tedavi uygulaması yapan Türkiye’deki tek merkezdir.

Bilim Dalımızda Familyal Akdeniz ateşi tanısı moleküler inceleme eşliğinde konmakta ve izlenmektedir. Çocuk yaşlarda hemodiyaliz tedavisi erişkinlerin benzeridir.Böbrek Transplantasyonu canlı veya kadavradan alınan böbreğin,böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalara takılmaktadır.Ege Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı Türkiye’deki çocuk Transplantasyon üniteleri arasında yıllık transplantasyon sayısı ile 2.sırada yer almaktadır.

Topluma Yönelik Yapılan Bilimsel Faaliyetler
İdrar yolu enfeksiyonlarında koruma ve mücadele Derneği ile yapılan çalışmalarda ailelere idrar yolu enfeksiyonu anlatılmakta, çocuk yaş grubundaki kronik böbrek yetmezliği sıklığı azaltılmaya çalışılmaktadır.18 Aralık 2009 da Antalya’da yapılan eğitim toplantısında Steroid durumu Nefrotik Sendromu ve oluş mekanizmalar hakkında Konferans ve Türkiye’de sık rastlalanan mutasyonlar konusunda Pediatrik Nefrologlar bilgilendirilmiştir.

 

Randevu

Polikliniğimizin yeri: Çocuk Hastanesi zemin kat G bloktadır.

Telefon no: (0232) 390 12 61
Hafta içi her gün poliklinik hizmeti sunulmaktadır.
Organ Nakli hastaları Çarşamba günü muayene edilir.     

 

Akademik Kadro 
  
Biilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet KESKİNOĞLU
  
Akademik Personel 
Doç. Dr. İpek KAPLAN BULUT 
Doç. Dr. Seçil CONKAR TUNÇAY
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 12 61
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi 
Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı
35100 Bornova-İzmir

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ