Çerez Örnek

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

 

Tarihçe

Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı 1967 yılında Prof.Dr. Müfit Arcasoy tarafından kuruldu ve daha sonra Prof.Dr.Aytül Parlar kadroya dahil oldu. 1990 yılında Dr.A.Ruhi Özyürek, pediatrik kardiyoloji bilim dalına yandal uzmanı olarak başladı ve 2003 yılında profesörlük ünvanı aldı; Aynı yıl bilim dalı başkanı oldu. 1999 yılında Dr.Ertürk Levent, pediatrik kardiyoloji yandal eğitimine başladı ve 2005 yılında doçentlik ünvanını aldı. Dr. Zülal Ülger 2002’de pediatrik kardiyoloji yandal eğitimine başladı ve Ocak 2009’da docent oldu. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji Bilim dalında ihtisas yapan ve sonrasında İzmir’deki farklı hastanelerde ve farklı illerde bulunan hastanelerde hizmet veren çok sayıda pediatrik Kardiyolog bulunmaktadır.
 
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, hastanenin 2. Katında bulunan, 17 yatak kapasiteli servis ve zemin katta bulunan poliklinik, ekokardiyografi (Transözafagial EKO ve Fetal EKO dahil) laboratuvarı, EKG (Holter EKG ve Event-record dahil) birimi, Efor testi ve tilt testi laboratuvarları ve Kardiyak kataterizasyon ünitesi ile hizmet vermektedir. Pediatrik Kardiyoloji Polikliniğinde yılda yaklaşık 5000 hastaya hizmet verilmektedir. Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalında doğumsal kalp hastalığı, kardiyomiyopati, kalp yetmezliği, akut eklem romatizması, senkop, aritmi, Kawasaki Hastalığı gibi hastalığı olan olgular izlenmekte ve başka tanılarla diğer bilim dalları tarafından izlenen hastalara kardiyoloji konsultasyon hizmeti verilmektedir. Ayrıca çeşitli nedenlerle kalp nakli olan veya kalp nakli listesinde olan hastalarımızın izlemleri yapılmaktadır. Fetal ekokardiyografide patoloji saptanan gebelerde takip edilmektedir. Konjenital kalp hastalığı olan erişkin hastalar da değerlendirilmektedir.
 
Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalında, doğumsal veya sonradan kalp hastalığı gelişen tüm çocukların tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Kalp hastalığı olan hastalar fizik muayene, elektrokardiyogram (EKG), ekokardiyografı (EKO) ve gerekirse kardiyak kataterizasyon ile değerlendirilmekte, ameliyat gerekli olan hastalar, her hafta düzenli olarak yapılan Kalp-Damar Cerrahi Konseyinde tartışılmaktadır. Ameliyat olan hastaların, cerrahi girişim sonrası değerlendirmeleri ve takipleri yapılmaktadır. Hastanemizde ayrıca ağır kalp yetmezliği olan hastalara kalp nakli ve kalp pompası gibi üst düzey tedaviler uygulanabilmektedir.
 
 
Verilen Tıbbi Hizmetler
 
Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı başlıca şu hastalıkların tetkik ve tedavisi yapılmaktadır:

a. Doğumsal kalp hastalığı (ASD, VSD, PDA gibi)
b. Kardiyomiyopati (Kalp kası hastalığı)
c. Siyanoz (morarma)
d. Aritmi (Ritm bozukluğu)
e. Kalp yetmezliği
f. Akut eklem romatizması
g. Göğüs ağrısı
h. Çarpıntı
i. Üfürüm
j. Senkop (Bayılma)
k. Miyokardit ve endokardit (Kalp iltihabı)
l. Kawasaki Hastalığı (Ateş yüksekliği, döküntü, gözlerde kızarıklık, el ve ayaklarda şişme soyulma gibi bulgularla seyreden damarları tutan bir hastalık).
m. Pulmoner hipertansiyon (Akciğer damarlarında basınç yüksekliği)
Türkiye’de pediatrik kalp naklinde önemli başarılar elde eden Ege Üniversitesi, ayrıca ilk kez çocuk hastaya yapay kalp pompasının takıldığı merkez olma özelliğini göstermektedir.
 
 
 
Randevu
 
Polikliniğimizin yeri: Çocuk Hastanesi zemin kat G bloktadır.

Telefon no:  (0232) 390 12 66 - 390 12 58
Pazartesi, Çarşamba Genel Pediatri polikliniğinden yönlendirilen hastaların muayenesi yapılmaktadır.
Salı Takipli hastaların muayenesi yapılmaktadır.
Perşembe 13 00-16 00 saatleri arası; Fetal Ekokardiyografi günüdür. 

 

Akademik Kadro 

  
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Reşit Ertürk LEVENT 
  
Akademik Personel 
Prof. Dr. Zülal ÜLGER TUTAR
Dr. Öğr. Üyesi Eser DOĞAN
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 10 01
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi 
Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ