Çerez Örnek

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim DalıTarihçe

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Ünitesi, Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda, 1974 yılında Dr. Güngör Nişli ve Dr. Senay Öztop’un birlikteliğinde ortak çalışmalarına başlamıştır. 1992 yılında Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Dr. Senay Öztop’un başkanlığında kurulmuş ve böylece hematoloji ve onkoloji yasal olarak tekrar birleştirildikleri 2009 yılına kadar bağımsız iki ayrı bilim dalı olarak gelişmelerini sürdürmüşlerdir. 
 
Çocuk Hematolojisi BD Kurucusu Dr. Güngör Nişli’yi izleyerek, Dr. Kaan Kavaklı (1993), Dr. Yeşim Aydınok (1995), Dr. Deniz Yılmaz Karapınar (2000), Dr. Can Balkan (2004) ve Dr. Nihal Karadaş (2019) halen Hematoloji disiplininde hizmet veren hekimlerimizdir. Çocuk Hematolojisi 21 yataklı servisi, Talasemi ve Hemofili Merkezleri, Terapötik Aferez Ünitesi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Faz 1 klinik araştırma ruhsatına sahip ülkemizdeki ilk pediatrik merkezdir. Uluslararası tanınırlığı, çok merkezli uluslararası bilimsel çalışmaların yürütülmesine olanak sağlamakta ve hastaları son teknoloji ve tedavi modalitelerine modern dünya ile eş zamanlı olarak erişim sağlayabilmektedir.
 
Çocuk Onkolojisi BD Kurucusu Dr. Senay Öztop’u izleyerek, Dr. Nazan Çetingül (1985), Dr. Mehmet Kantar (1996), Dr. Savaş Kansoy (1997), Dr. Serap Aksoylar (2000) ve Dr. Eda Ataseven (2018) halen onkoloji bölümünde yer alan hekimlerimizdir ve çalışmalarını 2004’den beri Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde “Prof. Dr. Senay Öztop Çocuk Onkoloji Kliniği” adı altında sürdürmektedir. 1984’den beri Ege Üniversitesi’nde çalışan çocuk onkolojisi, çocuk cerrahisi, ortopedi, pediatrik nöroşirürji, radyasyon onkolojisi, radyoloji, nükleer tıp ve patoloji uzmanlarının kurduğu ve katıldığı çok disiplinli çocuk onkoloji, çocuk nöroonkoloji ve iskelet tümörleri konseylerinde, hastanemiz ve İzmir ve Ege bölgesinin diğer kentlerinden de gelen hekimler konseyde hastalarını sunma, tartışma ve görüş alma olanağı bulmaktadırlar. 
 
Çocuk Kök Hücre Nakil Ünitesi, Dr. Savaş Kansoy tarafından kurulmuş olup 2003’de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve 2007 yılında Avrupa Transplant Birliği tarafından akredite edilmiştir. Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi, 16 yatakla ülkemizde en çok nakil yapan iki üniteden biri olarak Dr. Savaş Kansoy (1997) yanı sıra Dr. Serap Aksoylar (2000) ve Dr. Gülcihan Özek (2017) ile çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Ege Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi, alanında donanımlı yan dal uzmanlarının yetiştirilmesini temel fonksiyonlarından biri olarak görmekte, pediatri uzmanlık eğitiminde hemato-onkolojik bakış açısının kazanılmasını sağlamakta ve ulusal çekirdek eğitim müfredatı ile uyumlu tıp eğitimini vermeyi önemsemektedir.
 
 
 
Akademik Kadro 
  
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet KANTAR
  
Akademik Personel 
Prof. Dr. Can BALKAN
Prof. Dr. Deniz YILMAZ KARAPINAR
Prof. Dr. Ramazan Kaan KAVAKLI
Prof. Dr. Serap AKSOYLAR
Prof. Dr. Yeşim AYDINOK
Doç. Dr. Eda ATASEVEN
Doç. Dr. Gülcihan ÖZEK
Doç. Dr. Nihal KARADAŞ
 
 
 
Tel: 
 
Bölüm sekreterlik telefonları
Hematoloji:
 + 90 (232) 390 12 41
Onkoloji: + 90 (232) 390 23 81
Kök Hücre Nakli Ünitesi:  + 90 (232) 390 15 27              
  
Faks: 
 
  
Adres:
Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi 
35100 Bornova-İzmir
 
Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi 
35100 Bornova-İzmir
 
Kök Hücre Nakil Ünitesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi 
35100 Bornova-İzmir
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ