Çerez Örnek

Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim DalıTarihçe

Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Genetik Çalışmalar ilk olarak 1976 yılında Dr. Oğuz Aksu ve tarafından klinik genetik ve sitogenetik temelde başlatılmıştır. Daha sonra 1988 yılında resmi olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı içinde Genetik ve Teratoloji Bilim Dalı Kurulmuş ve ilk olarak başkanlığına Prof. Dr. Cihangir Özkınay atanmıştır. Sitogenetik ve Klinik Genetik alanında devam eden çalışmalara 1990 yılında Prof dr. Ferda Özkınay’ın atanması ile moleküler genetik çalışmalar eklenmiştir. Prenatal tanı için ön çalışmalar 1988 yılında başlatılmış, 1995 yılında rutin tanıya geçilmiştir. Doç. Dr. Özgür Çoğulu ‘un Bilim Dalı’nın öğretim kadrosuna katılımı ile çalışmalar genişlemiş, Bilim Dalı klinik genetik, sitogenetik ve moleküler genetik alanlarında hizmet vermeye başlamıştır. Ülkemizin Genetik eğitimi almış doktorlara olan ihtiyacı göz önüne alınarak, 2000 yılında genetik doktora programı yapılandırılmış ve 2009 yılına kadar bu programda 8 tıp fakültesi mezunu doktor eğitim almıştır.
 
 
Verilen Tıbbi Hizmetler
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Bilim Dalı, Çocuk Hastanesi içinde 2. katta 2 yataklı klinik, zemin katta bulunan poliklinik ve 2. Katta bulunan Sitogenetik Laboratuarı ile hizmet vermektedir.

Polikliniğimizde çocukluk yaş grubunda bulunan (0-18 yaş)bütün genetik hastalıkların değerlendirmesi, genetik danışmanlığı ve uygun görülenlerin laboratuvar istemleri yapılmaktadır.
Genetik Bilim Dalı, genetik olduğu düşünülen bütün hastalıklar hakkında genetik danışmanlık hizmeti vermektedir. Genetik danışmanlık ailedeki genetik bozuklukların oluşma riski ya da oluşumu ile ilgili sorunları kapsayan bir alan olup mevcut durumla ilgili tıbbi gerçekler, kalıtımın gerçek hayata katkısı ,genetik test sonuçlarının ve bunlara bağlı olasılıkların değerlendirilmesi gibi konularda başvuranlara yanıt verir. Günümüzde genetik hastalık kavramı oldukça geniştir. Kanserler, kalp ve damar hastalıkları,ruhsal bozukluklar, ağır enfeksiyon hastalıklarıgibi birçok hastalığın genetik temeli olduğu ortaya konmuştur. Bu konularla ilgili genetik danışmanlık alınabileceği gibi, ayrıca zeka özürlü, görme özürlü, duyma özürlü ya da vücudunda olağan dışı bozuklukların bulunması gibi durumlarla gelen çocuklarımızı da değerlendirmektedir. Bunlarla ilgili yapılması gereken testler sorumlu laboratuvarlardan istenmekte ve değerlendirilmektedir.

Kromozom incelemeleri
FISH
Bütün zeka özürlü ve görünüm bozukluğu olan çocuklar

 

Randevu

Polikliniğimizin yeri: Çocuk Hastanesi zemin kat F bloktadır.

Telefon no: (0232) 390 12 22
Çarşamba ve Cuma günleri poliklinik hizmeti sunulmaktadır.

 

Akademik Kadro
  
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Muhsin Özgür ÇOĞULU 
  
Akademik Personel 
Doç. Dr. Tahir ATİK
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 10 01
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi 
Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı
35100 Bornova-İzmir 
 
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ