Çerez Örnek

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 
 
Tarihçe
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 20 Aralık 1957 yılında Doç. Dr. Sabiha CURA ÖZGÜR tarafından kurulmuştur. Kuruluş yıllarında akademik yapılanma gerçekleştirilirken; Tıp Fakültesi eğitimi içinde pediatri stajının büyük staj konumuna yükseltilmesine çalışılmış, ülkemizde çocuk beslenmesi ve Sosyal Pediatri konularının yerleşmesine ve gelişmesine önderlik etmiştir. İlk iki asistanımız olarak Baha TANELİ VE Güngör NİŞLİ görev yapmışlardır.
 
1970’li yıllarda Torbalı bölgesinde yapılan sosyalizasyon çalışmaları ile günümüzdeki “Ana Çocuk Sağlığı” ve “Sağlık Ocağı” uygulamalarının başlamasına önemli katkı sağlanmıştır. Çocuk kliniği Ege Üniversitesi’nin Bornova’ daki hastanesine 1972 yılında taşınarak hizmete devam etmiştir.
 
1975-80’li yıllarda Çocuk Sağlığı içinde bilim dallarına yönelik üst uzmanlaşma ilkesi benimsenerek Pediatri öğretim üyeleri ve pediatri uzmanları yurt dışına eğitime gönderilmiştir. Günümüzde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde yan dal uzmanlığı veren 13 bilim dalının faaliyet gösterebilmesi sağlanmıştır.
 
1990’lı yıllarda çocuk hastaların ayrı bir hastanede sağlık hizmeti alması fikri benimsenerek bağımsız bir fizik mekan için çalışmalara başlanmıştır. 1990 yılında Çocuk Hastanesi temeli atılmıştır.
 
2000 yılında Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı içinde araştırma çalışmalarının başlamasına karar verilmiş ve Türkiye’de ilk kez Pediatrik Yan Dal Araştırma Laboratuvarları açılmıştır.
 
2003-2004 yıllarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının dünyadaki gelişimine paralel olarak Türkiye’de henüz yan dal uzmanlığı kabul edilmemiş Pediatrik Romatoloji, Pediatrik Yoğun Bakım, Pediatrik Acil ve Ambulatuar Pediatri Bilim Dalı gelişimi için pediatri uzmanları yurt dışına eğitime gönderilmişlerdir.
 
2005 yılından bu yana 10 Asistanımız bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere İtalya’nın “Ospedale Pediatrico G.Salesi di Ancona” hastanesinde 2’şer ay süreyle görevlendirilmiştir. Dokuz pediatri uzmanı ise Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İtalya’da kendi alanlarında 6-12 aylık yurtdışı çalışma deneyimine sahip olmuşlardır. 05.04.2006 tarihinde Türkiye’de ilk Hasta Çocuk Evi açılmıştır. Şu anda hastane kampusü içerisinde inşa edilmekte olan 110 yataklı “Hasta Konuk Evi” için de her türlü destek sağlanmaktadır.

2006 yılından itibaren Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları UMEPS kapsamında akreditasyon ana hedefini benimsemiş olup ilk sırada İSO 2001 standardını ulaşmak için çalışmalar başlatılmıştır.

2007 yılı Ocak ayında Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi açılmış olup bugün tüm üniteleri ile birlikte şu anda 240 hasta yatağı ile yoğun olarak hizmet sürdürülmektedir. Yeni hastane bünyesinde, Genel Pediatri, Pediatrik İmmünoloji, Kardiyoloji, Solunum Alerji, Endokrin, Metabolizma, Nefroloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon, Hematoloji, Onkoloji, Genetik, Yenidoğan ve Yoğun Bakım bölümleri ile Araştırma Laboratuvarları yer almaktadır.

2017 yılında Çocuk hastanesi 1. Katında Klinik Araştırma Birimi kurulmuş olup Uluslararası klinik ilaç araştırmalarında hizmet vermektedir. İlgili birimde 15 saha görevlisi hizmet vermektedir.

2018 yılında, Hasta Çocuk Polikliniği 23.208, Yandal Poliklinikleri 83.566 ayaktan hasta ve Çocuk Acil Servis 75097 hastaya hizmet verirken, toplam 5033 hastaya ise yataklı tedavi hizmeti sağlanmıştır. Sağlıklı Çocuk Polikliniği’nde ise 4758 çocuğun sağlık kontrolleri ayrıca 1500 çocuğun sağlık kontrolü ve aşılama işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Çocuk Hastanesi bünyesinde şu anda ”Çocuk Psikiyatrisi AD” da bulunmakta olup ameliyathane binasının bitiminden sonra cerrahi branşların da katılımı ile tam teşekküllü bir çocuk hastanesi olma niteliği kazanacaktır. Mart 2010’da Çocuk Hastanesi’nin kendi çağdaş Acil Servisi ve tüm görüntüleme yöntemlerine sahip Radyoloji birimi ile birlikte Anjiografi/Fötal Kardiyoloji Laboratuvarı hizmete açılmıştır.

Rutin klinik çalışmalar dışında, Anabilim Dalı olarak transplantasyon ile ilgili alanlarda da yoğun faaliyet gösterilmektedir. Akciğer, kalp ve karaciğer nakilleri için aktif çalışmalar sürdürülürken, özellikle “Kemik İliği/Kök Hücre Nakli” alanında Türkiye’de akredite olmuş iki merkezden biri Anabilim Dalımız içinde yer almaktadır. Pediatrinin her alanında Türkçe ve yabancı dilde çok sayıda yayınlar yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, 2019 yılında 200’den fazla uluslararası makale yayınlanmıştır. Uzmanlık öğrencileri ve uzmanlara yönelik “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı” nın basımı 2014 yılında basılarak ilgililere ulaşması sağlanmıştır. Ülkemizde pediatri eğitimi ile birlikte hasta ve sağlıklı çocuk izleminde önemli bir yere sahip olan “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD” büyük bir duyarlılıkla bu görevlerini sürdürmede çok kararlı olarak yoluna devam etmektedir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı Görevini Yapan Hocalarımız Sırasıyla

1. Prof. Dr. Sabiha Cura Özgur (1958 - 1989)
2. Prof. Dr. Gungor Nisli (1989 - 1992)
3. Prof. Dr. Mufit Arcasoy (1992 - 1995)
4. Prof. Dr. Alphan Cura (1995 - 2003)
5. Prof. Dr. Sevgi Mir (2003 - 2009)
6. Prof. Dr. Savaş Kansoy (2009 - 2018)
7. Prof. Dr. Kaan Kavakli (2018 – 2021)
8. Prof.Dr. Muhsin Özgür Çoğulu (2021- Devam ediyor)

 
 
 
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Muhsin Özgür ÇOĞULU
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Afig BERDELİ
Prof. Dr. Ahmet KESKİNOĞLU
Prof. Dr. Bülent KARAPINAR
Prof. Dr. Can BALKAN
Prof. Dr. Deniz YILMAZ KARAPINAR
Prof. Dr. E. Ulaş SAZ
Prof. Dr. Figen GÜLEN
Prof. Dr. Güzide AKSU
Prof. Dr. Hasan TEKGÜL
Prof. Dr. Mahmut ÇOKER
Prof. Dr. Mehmet KANTAR
Prof. Dr. Mehmet YALAZ
Prof. Dr. Mete AKISU
Prof. Dr. Necil KÜTÜKÇÜLER
Prof. Dr. Neslihan KARACA
Prof. Dr. Özge Altun  KÖROĞLU
Prof. Dr. Ramazan Kaan KAVAKLI
Prof. Dr. Reşit Ertürk LEVENT
Prof. Dr. Ruhsar Damla GÖKŞEN
Prof. Dr. Samim ÖZEN
Prof. Dr. Sema KALKAN UÇAR
Prof. Dr. Serap AKSOYLAR
Prof. Dr. Yeşim AYDINOK
Prof. Dr. Zülal ÜLGER TUTAR
 
Doç. Dr. Ali YURTSEVEN
Doç. Dr. Caner TURAN
Doç. Dr. Demet TEREK
Doç. Dr. Ebru CANDA
Doç. Dr. Eda ATASEVEN
Doç. Dr. Esra IŞIK
Doç. Dr. Feyza  KOÇ
Doç. Dr. Gülcihan ÖZEK
Doç. Dr. Gülhadiye AVCU
Doç. Dr. Handan DUMAN ŞENOL
Doç. Dr. İpek KAPLAN BULUT
Doç. Dr. Miray KARAKOYUN
Doç. Dr. Nihal KARADAŞ
Doç. Dr. Pınar YAZICI ÖZKAYA
Doç. Dr. Seçil CONKAR TUNÇAY
Doç. Dr. Seda KANMAZ
Doç. Dr. Şule GÖKÇE
Doç. Dr. Sanem KESKİN YILMAZ
Doç. Dr. Tahir ATİK
Doç. Dr. Zümrüt ŞAHBUDAK BAL
 
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ŞİMŞEK
Dr. Öğr. Üyesi Eser DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Gökçen KARTAL ÖZTÜRK
 
Uzm. Dr. Burçe Emine DÖRTKARDEŞLER
Uzm. Dr. Deniz ÖZALP KIZILAY
Uzm. Dr. Merve TOSYALI
 
 
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 10 01
  
Faks: 
+ 90 (232) 390 13 57
  
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ