Çerez Örnek

Adli Tıp Anabilim Dalı

 

 
Tarihçe
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Senatosunun 20.05.1958 tarih, 6 sayılı kararı ile kurulmuştur. O tarihte yürürlükte olan 4936 sayılı Kanun uyarınca Anabilim Dalı başkanlığına bir profesör atanması gerektiğinden Prof. Dr. İzzet BİRAND Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına atanmıştır. 1959-60 eğitim öğretim yılından itibaren Ankara Üniversitesi’nden Uzm. Dr. Haluka MENTEŞ kadrolu, İzmir Adli Tabibi Uzm. Dr. Süleyman Salim ATAY ise konferansiyer öğretim üyesi olarak görevlendirilmiş ve Adli Tıp derslerini vermeye başlamışlardır. 1961 yılında Doçent olan Doç. Dr. Haluka MENTEŞ, yeni yürürlüğe giren 115 sayılı Kanun uyarınca Anabilim Dalı Başkanlığına atanmıştır. Aynı yıl Dr. Beyhan EGE, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalının ilk asistanı olarak göreve başlamıştır. 1970’te Profesörlüğe atanan Prof. Dr. Haluka MENTEŞ’in vefatı sonrasında Anabilim Dalı Başkanlığına getirilen Doç. Dr. Beyhan EGE, 2004 yılındaki emekliliğine kadar bu görevini sürdürmüştür. 1978 yılında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu ile yapılan protokol ile İzmir Grup Başkanlığı görevini de üstlenen Prof. Dr. Beyhan EGE, 2004 yılına kadar bu görevini de sürdürmüş, bu dönemde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmir Grup Başkanlığı birlikte ve çok yakın işbirliği içinde görev yapmıştır. 2004 yılında emekliliğe ayrılan Prof. Dr. Beyhan EGE’nin ardından Prof. Dr. Hüseyin KARALİ, Anabilim Dalı Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Prof. Dr. Hüseyin KARALİ’nin emekliliğinin ardından 2009 yılında Prof. Dr. Süheyla ERTÜRK Anabilim Dalı Başkanlığına atanmıştır. Prof. Dr. Süheyla Ertürk’ün 2016 yılında emekli olmasının ardından da Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ Anabilim Dalı Başkanlığına getirilmiş ve halen bu görevi sürdürmektedir. 
 
 
Verilen Tıbbi Hizmetler
 
Akademik Faaliyetler
Anabilim Dalı Öğretim üyelerimizin Adli Tıp, Adli Bilimler ve Sağlık Hukuku alanlarında araştırma ve yayın faaliyetleri yanı sıra düzenlenen bilimsel etkinliklere (kongre, sempozyum, toplantı vb.) de katılımları bulunmaktadır. 
 
Eğitim Faaliyetleri
Tıp Fakültesinin tüm sınıflarındaki entegre eğitim dersleri, 5. sınıf staj bloğu dersleri, 6. sınıf seçmeli staj dersleri ile pratik uygulamalar Anabilim Dalımızca yürütülmektedir. Tıp Fakültesinin yanı sıra Diş Hekimliği Fakültesi’nde Adli Tıp, Hemşirelik Fakültesi’nde Sağlık Hukuku, Atatürk Sağlık Yüksekokulu’nda Adli Tıp dersleri ile Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Adli Tıp dersleri de Anabilim Dalımız öğretim üyelerince yürütülmektedir. Lisansüstü eğitim faaliyeti olarak da Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Adli Toksikoloji” Doktora Programı ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde yer alan Aile Danışmanlığı Programındaki “Aile ve Çocuk Hukuku” dersleri Anabilim Dalımızca yürütülmektedir. Ayrıca Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü eğitim programları içinde yer alan “Bağımlılık Toksikolojisi” doktora derslerine de katkı sağlanmaktadır.
 
Fakültemizin eğitim planlaması ile ilgili komisyonlarına ve asistan uyum programına da anabilim dalımız katkı sağlamaktadır. 
 
Anabilim Dalımız öğretim üyelerinden biri Tıpta Uzmanlık Komisyonu Adli Tıp 3. Dönem Komisyon Başkanı olup, ikisi Adli Tıp Uzmanları Derneğinin Mesleki Yeterlilik Komisyonu üyesidir. Böylece ülkemizdeki Adli Tıp Uzmanlık Eğitiminin planlanması ve uygulamanın takibi konularında da sorumluluk ve görevleri bulunmaktadır.
 
Adli Tıp Hizmetleri
İlgili mevzuat uyarınca Resmi Bilirkişilik Kurumu olan Üniversitemizden talep edilen ve Anabilim Dalımıza yönlendirilen bilirkişi rapor talepleri, Anabilim Dalımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Adli Tıp Anabilim Dalı Adli Sağlık Kurulu, Erişkin Ruh Sağlığı Adli Kurulu ile Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Adli Kurullarında değerlendirilerek rapor edilmektedir. Öğretim üyelerimizin tamamı Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı’na kayıtlı, Ceza ve Hukuk Muhakemeleri konusunda yetkili bilirkişidir. 
 
Bu hizmetin yanı sıra hastanemize yönelik konsültasyon ve icap nöbetleri hizmeti de yürütülmektedir. 
 
 
 
Randevu
 
Tel : +90 (232) 390 32 56

Fax : +90 (232) 390 39 09

e-Mail : adlitip@mail.ege.edu.tr

Adres : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Adli Tıp Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir

 

Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ 
 
Akademik Personel
Doç. Dr. Ahsen KAYA
Doç. Dr. Ender ŞENOL
Dr. Öğr. Üyesi Hülya GÜLER
 
 
Tel:
+ 90 (232) 390 32 56
 
Faks:
+ 90 (232) 390 39 09
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Adli Tıp Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
 
 
 
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ