Çerez Örnek

Acil Tıp Anabilim Dalı

 

Tarihçe
 
Acil Tıp Anabilim Dalı Ege Üniversitesinde, 14 Temmuz 2005 de kurulmuştur. İlk asistanlarını nisan 2006 tıpta uzmanlık sınavında almıştır.  Halen 4 öğretim üyesi,  3 uzman, 34 asistan ile  acil serviste hizmet vermektedir.
 
 
Verilen Tıbbi Hizmetler
 
Acil servise başvuran tüm hastalar kapıda Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) tarafından değerlendirilerek hastalığının aciliyetine göre sınıflandırılıp (triaj) uygun bölüme alınmaktadır. Şuan için sağlık bakanlığının uyguladığı 3’lü triaj sistemi geçerlidir. Hastalar kapıda geliş sırasına göre değil, aciliyetine göre kırmızı,sarı ve yeşil renkler ile kod alırlar. Kırmızı kodlu hastalar bekletilmeden içeri alınır.

Yakın takip ve tedavi gerektiren ve kalp hastalığı, solunum sıkıntısı, multipl travma gibi yakınmaları olan hastalar monitorlü alanda değerlendirilirken, yakın takip gerektirmeyen diğer travma hastaları, baş ağrısı, karın ağrısı ve benzeri yakınması olan hastalar ise hızlı bakı alanlarında değerlendirilmektedirler.

Acil servise başvuran hastaların ortalama bekleme süreleri 5 dakikanın altında olmasına rağmen, kalabalık saatlerde hayatı tehdit edici yakınması olmayan hastalar için bu süre uzayabilmektedir. Çoklu travma hastaları ise hızla resüsitasyon odasına alınmakta ve Acil Tıp Uzmanı gözetiminde bir kıdemli Acil Tıp Asistanı tarafından değerlendirilmekte ve gerekli tedavileri yapılmaktadır. Hastanın yapılan tetkik ve tedavilerinin ardından yatış gerektiren bir durum saptanırsa uygun bölümden konsültasyon istenip hasta ilgili bölümde yer olursa yatırılmaktadır.

 

Yeni Acil Servis Bilgilerimiz

Ege Üniversitesi konum olarak İzmirin kuzey kapısındaki temel kurumdur. 2005 yılından bu yana kurulan Acil Tıp, anabilim dalı ve akademik olarak Türkiyenin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Hali hazırda 2 Acil tıp doçenti (Doç. Dr. Selahattin KIYAN-Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Doç. Dr. Murat ERSEL) ve 2 Acil Tıp uzmanı (Uzm. Dr. Funda K. AKARCA, Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI) ve 30 Acil tıp asistanı, 45 acil servis hemşiresi, 40 adet destek ve temizlik personeli, triaj biriminde 11 paramedik ve ATT’ yle tüm Ege Bölgesine hizmet. Bir vardiyada 1 acil tıp doçenti veya uzmanı, iki acil tıp kıdemli asistanı 6 adette kıdem altı çalışan acil tıp asistanı toplamda 9 acil tıp hekimi, sabit dahiliye, ortopedi, genel cerrahi ve radyoloji hekimleri, biri sorumlu olmak üzere 11 hemşire ve 12 adet destek ve temizlik personeli görev yapmaktadır. Diğer branşlarımız ihtiyaç halinde konsültasyon istenerek acil servisimize davet edilmektedir. 24 saat tüm radyolojik tetkikler ve tüm ameliyatlar hastanemizde yapılabilmektedir. Acil servisimiz 3. Basamak acil servistir. Şu anda günde 400 acil hastaya hizmet verilmektedir. Tüm Ege bölgesi ve hatta Türkiyenin değişik bölgelerinden sevk almakta olan acil servisimiz bu gereksinimler öngörülerek  dizayn edilmiştir.

Şu an yeni inşa edilmiş aktif olarak kullanılan Acil Servis 1600 m2’lik bir alana sahiptir. Bu alanda:

·         Kapalı Resüsitasyon (canlandırma ünitesi), (3 adet monitörlü alan)

·         Mönitörlü izlem alanı (2adet),toplam 25 monitörlü alan  

·         Travma alanı, (10 sedye, 2 mönitörlü alan)

·         Bakı birimi (25 sedye, 10 monitörlü alan)

·         Hızlı bakı alanı (10 sedye)

·         İzole oda (psikitri değerlendirme odası),

·         KBB ve Göz odası,

·         Alçı odası,

·         Acil eczane

·         Dinlenme alanları

Revize edilecek 2200 m2’lik eski acil alanında ise şu birimler oluşturulacaktır.

·         Dekontaminasyon ve izolasyon odaları,

·         Kadındoğum odası

·         Acil radyoloji ünitesi

·         Yoğunbakım (2. Basamak ve 10 yataklı)

·         Toksikoloji izlem ünitesi(planlanmakta)

·         Özel odalar (5 özel oda)

·         Depolar

·         İdari Birim

Acil servisimizde çalışan personellerimiz (doktor, hemşire, paramedik, ATT, teknisyen, sekreter, güvenlik görevlisi, temizlik elemanı) güncel literatürün ışığında düzenli olarak hizmet içi eğitimden geçirilmektedir. Acil Servise başvuran hastalarımızı triaj ekibi olarak tanımladığımız bir ekip hastayı karşılar. Bu ekip triaj elemanı(paramedik veya ATT) ve taşıma personelini kapsar. Hastalar sedye ve tekerlikli sandalyeyle acil servisimize alınır. 112 tarafından getirilen hastaların her zaman önceliği mevcuttur. Triaj eğitimi almış olan ekip tüm hastaları görür ve 5li triaj sistemini kullanarak triaj kategorilerini belirler ve sonuca göre hastanın giriş sırası belirlenir. Ambulansların girişi hemen yapılır triaj kategorisi içeride belirlenir. Sadece karayolu ile değil ambulans helikopter ile transfer edilen hastalar için binamızın üzerinde bulunan heliport alanı mevcuttur.        

Acil Servisimiz mimari olarak yüksek tavan mimarisiyle hem gün ışığından faydalanmayı sağlamakta hem de basık küçük acil servis anlaışı yerine geniş, ferah alanlarda çalışma imkanı sağlamaktadır. Her hava şartına uygun klima sitemi olan servisimizde hasta ve yakınlarının rahatı için  bekleme salonu, büfe, WC gibi alanlar mevcuttur.

Kritik alanlar için yatakbaşı pendant sistemleri, tüm merkezi ekipman, defibrillator, EKG cihazları her alan için ayrı ayrı planlanmıştır ve tüm hasta bakı alanlarında resüsitasyona olanak sağlayan donanıma sahip Acil Servisimiz Sağlık Bakanlığı seviyelendirme kriterlerini karşılama bakımından en üst seviye olan 3. Basamak acil servistir.Görüntüleme olarak Acil Tıp AD ait 2 adet yatakbaşı US cihazına ek olarak acil radyoloji ünitesi içinde son derece gelişmiş bir cihaz mevcuttur. Tomografi yeni acil servis içindeki radyoloji ünitesi içinde planlanmıştır, ancak kurulum aşamasına kadar acilin şuanda kullandığı, acil servisin hastane bağlantısının olduğu kapıdan 50m uzaklıkta tomografi cihazı mevcuttur. ,

Bilgilendirme görevlileri ayrı bir ekip olarak çalışmaktadır. Halkla ilişkiler mezunu ve sağlıkçı ekipten oluşan bir grupla bu hizmet verilmektedir. 2 saatte bir bilgilendirme yapılmaktadır. Kritik hasta bilgilendirmeleri hekim tarafından ayrıca yapılmaktadır. Yeni acil servisimizde kamera sistemli bir odadan bilgilendirme yapılacaktır. Yani bilgilendirme için 25 m2 lik oldukça konforlu bir bilgilendirme odası tasarlanmıştır.            

Travma grubu çocuk hastalar erişkin acil alanında bakılmaktadır. Travma alanının bir kısmı çocuk hastalar için kullanılmaktadır. İzmir’in tek hepafiltreli dekontaminasyon ve izolasyon odaları yeni acil servisimizde mevcuttur. Hastanemizde şiddete yönelik 1111 koduyla sistem aktif olarak çalışmaktadır. Özel güvenlik görevlisi sayısı her vardiya için yedi kişiye çıkarılmış ve yeni kamera sistemi kurulmuştur. E.Ü Acil Servisi Ege Bölgesinin en modern  ve işlevsel acil servisi olduğunu düşünüyoruz. Türkiye için en iyi yurtdışı içinse ciddi anlamda diğer örnekleriyle yarışabilecek düzeydedir.

 
 
Akademik Kadro 
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Güçlü Selahattin KIYAN
 
Akademik Pesronel
Prof. Dr. Murat ERSEL
Doç. Dr. Enver ÖZÇETE
Doç. Dr. Funda KARBEK AKARCA
Doç. Dr. İlhan UZ
Doç. Dr. Meltem SONGÜR KODİK
Doç. Dr. Sercan YALÇINLI
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ali ALTUNCI
Uzm. Dr. Özge CAN
Uzm. Dr. Şadiye MIDIK
 
 
Tel: 
+ 90 (232) 390 23 20
+ 90 (232) 390 23 18
 
Adres: 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Acil Tıp Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
 
 
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ