Çerez Örnek
canlı destek

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

 
 
Tarihçe
 
1997 Yılında ülkemizde ilk kurulan Tıp Eğitimi Birimi olarak alanında çalışmaya başlayan Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın kuruluşu, 08. Temmuz 1998 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve 20 Ekim 1998’de senato onayının ardından, Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi’nin 15 Mayıs 1999 tarihli toplantısında oybirliği ile kabul edilmiş, 25 Haziran 1999’da ÜAK tarafından uygun görülerek, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.08.1999 tarihli Yürütme Kurulu kararı ile kuruluşu onaylanmıştır. İlk kuruluşunda Fakülte Kütüphanesinde üç odası olan Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 2001 yılında Dekanlık binasındaki kalıcı yerine geçmiş ve bu tarihten bu yana, tüm eğitim kurul ve komisyonlarında temsil edilerek danışmanlık vermekte, eğitici eğitimi, program değerlendirme, sınav-soru analizi çalışmalarını yürütmekte, gelişim sınavlarını düzenlemekte, mesleksel beceri, simüle hasta laboratuarlarının sorumluluğunu taşımakta ve tıp eğitimini her düzeyde daha etkin hale getirmeye çalışmaktadır.
 
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın misyonu: Toplumumuzun; gereksinimlerine uygun, nitelikli bir sağlık hizmeti alabilmesi için, öncelikle fakültemiz ve üniversitemizde, ardından ülkemizde yürütülmekte olan mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi çalışmalarının, yerel özellikler, evrensel doğrular ve çağdaş ilkeler doğrultusunda yapılabilmesi için gereken eğitim, araştırma, koordinasyon, danışmanlık hizmeti vermek ve bu hizmetlerin gerektirdiği akademik alan, kadro ve altyapı olanaklarını oluşturmak ve geliştirmektir. 

 

Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hatice ŞAHİN
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Ayşe HİLAL BATI
Doç. Dr. Ayhan ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Nilüfer DEMİRAL YILMAZ
Doç. Dr. Özlem SÜREL KARABİLGİN
Öğr. Gör. Ozan KARACA
 

 

Tel:

+ 90 (232) 390 18 32
+ 90 (232) 390 18 33
 
Faks:
+ 90 (232) 343 67 70
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Dekanlık Binası Kat 3
35100 Bornova-İzmir
 
URL:
 
E-posta:
tead@mail.ege.edu.tr

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ