EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

 

Tarihçe
 
Ord. Prof. Dr. Muhittin Erel rektörlüğünde 1955 yılında açılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ilk öğretim üyesi olarak Ankara Tıp Fakültesi'nde çalışmakta olan Doç. Dr. İsmail ULUTAŞ Morfoloji Kürsü'sünü kurmak üzere görevlendirilmiştir. İsmail ULUTAŞ'ın ilk asistanları Dr. Saim FALAKALI, Dr. Fuat YASA, Dr. Vahit İNCE,  Dr. Erdoğan CİRELİ'dir.

1993 yılında YÖK kararı ile Morfoloji Anabilim Dalı kaldırılmış Histoloji-Embriyoloji ve Anatomi olarak iki farklı anabilim dalı kurulmuştur. Bu ayrılma ile birlikte Prof. Dr. İsmet KÖKTÜRK, Prof. Dr. Erdoğan CİRELİ, Doç. Dr. Mine YURTSEVEN, Yrd. Doç. Dr. Meral BAKA, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül UYSAL Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'na kurucu öğretim üyesi olarak atanmışlardır.

 

Verilen Tıbbi Hizmetler
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı; eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini 2001 yılında taşındığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık-Başhekimlik Binasındaki yeni yerleşkesinde artan ivme ile sürdürmektedir. Işık Mikroskopi ve İmmünohistokimya, Elektron Mikroskopi Laboratuarları bulunmakta ve Embriyoloji Laboratuarının da altyapısı oluşturulmaktadır. Bu laboratuarlarda başlıca deneysel moleküler araştırmalar olmak üzere multidisipliner çeşitli çalışmalar yapılmakta; tezler, araştırma projeleri ve hasta tanısına yönelik yardımcı çalışmalar yürütülmektedir. Elektron mikroskop ünitesi hastane rutin hizmeti vermektedir. Ayrıca 24 Haziran 2004 tarihinde açılan Ege Üniversitesi Kordon Kanı Bankası Anabilim dalı bünyesinde hizmet vermektedir.

Şu an merkezimizde aktif görev yapan toplam 3 hekim, 2 uzman, 2 laboratuar çalışanı ve 1 personel yanı sıra içsel ve dışsal denetimlerin yapılabilmesi, diğer birimlerle koordinasyonun sağlanması ve yapılacak araştırmaların ve nakillerin planlamasını yapan ve üniversitemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Dahiliye Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalları, Çocuk Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dallarından ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalından temsilcilerin katıldığı bir Kordon Kanı Bankası ve Kök Hücre Koordinasyon Kurulu bulunmaktadır.

 
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Altuğ YAVAŞOĞLU
 
Akademik Personel
Prof. Dr. Ayşegül UYSAL
Prof. Dr. Gülperi ÖKTEM
Prof. Dr. Hüseyin AKTUĞ
Prof. Dr. Yiğit UYANIKGİL
Doç. Dr. Özlem YILMAZ
Doç. Dr. Türker ÇAVUŞOĞLU
Uzm. Dr. Ayşen DURMAZ
Uzm. Dr. Fatih OLTULU
 
 
Tel:
+ 90 (232) 390 59 00
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
 
URL: