Çerez Örnek

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

 

 

Tarihçe
 
Ege Üniversitesinde özellikle istatistiksel danışmanlık hizmetlerinin bilgisayar destekli olarak verilmesi 1970'li yıllar gibi çok eski bir geçmişe dayanmaktadır. Bu hizmetin Bilgisayar merkezi kapsamında verilmesi ve Biyoistatistik eğitiminin de bu konuya yakın akademik personel tarafından yürütülmesi üniversite bünyesinde konuya özel bir akademik birimin oluşturulmasını geciktirmiştir. Dünyadaki gelişmelerle Ege Üniversitesindeki özellikle bilgisayara dayalı birikim bir arada değerlendirilerek 2005 yılında Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı kurulmuştur. Anabilim Dalında, kısa sürede gerekli fiziksel alt yapı tamamlanarak 2006 yılı başından itibaren hizmet verilmeye başlanmıştır.

Anabilim dalında 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Yrd. Doçent, 1 Araştırma görevlisi, 1 Uzman Dr. ve 3 Öğretim görevlisi bulunmaktadır.

 

Verilen Tıbbi Hizmetler

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı tüm dünyada hemen hemen standart hale gelen aşağıdaki işlevleri yerine getirmektedir:

1- Eğitim Faaliyetleri

Lisans, lisansüstü ve hizmet içi eğitimi kapsamaktadır.

2- Araştırma- Geliştirme Faaliyetleri

Sağlık bilimlerinde çalışanların araştırmaları için istatistik danışmanlık hizmeti vermek, sağlık bilimleri çalışanları ile ortak proje ve yayın yapmak ve özellikle sağlık bilimlerine uygulanan matematik ve istatistik teorileri üzerinde araştırma yapmak şeklinde özetlenebilir.

 
Akademik Kadro
 
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Nurullah ORMAN 
 
Akademik Personel
 
Biyoistatistik
Doç. Dr. Aslı Suner KARAKÜLAH
Doç. Dr. Timur KÖSE
Uzm. Dr. Gül KİTAPÇIOĞLU
Öğr. Gör. Kıvanç YÜKSEL
 
Tıbbi Bilişim
Öğr. Gör. Ali Murat ERGİN
Öğr. Gör. Ergun KONAKÇI
Öğr. Gör. Kamil Saffet LİV
 
 
Tel:
+ 90 (232) 390 19 85 (Biyoistatistik)
+ 90 (232) 390 49 21 (Tıbbi Bilişim)
 
Faks:
+ 90 (232) 390 19 96
 
Mail:
biyoistatistik@mail.ege.edu.tr
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
 
URL:
 
 
 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ