Çerez Örnek

Akademik Personel İçin

Ege Üniversitesi Akademik Yükselme ve Atama Kriterleri

Ege Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Personel Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Usül ve Esaslar

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

 

Akademik Kadro ve Tayin İşleriyle ilgili Formlar

Öğretim Üyeleri Başvuru Koşulları

Öğretim Elemanı (Öğretim Görevlisi - Araştırma Görevlisi) Başvuru Koşulları

Doçentlik Sınavları Hakkında

Formlar


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ