EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Akademik Personel İçin

Ege Üniversitesi Akademik Yükselme ve Atama Kriterleri

Ege Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Personel Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Usül ve Esaslar

Yükseköğretim Kurumu 2547 Sayılı Kanun