EGE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

COVID-19 Duyuruları

 

Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler - 22 Mart

Organizasyonların Ertelenmesi - 20 Mart

Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni - 13 Mart

 

YÖK Duyuruları

Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Egitim-Ögretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)

Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri

YKS Ertelenmesi Basın Açıklaması

Yeni Koronavirüs Hastalığında Uzmanlık Eğitimi Süreci Hakkında

Klinik Pratikler

Toplu Taşıma Araçları ve Toplu Kullanıma Açık Kapalı Mekanlara Yönelik Öneriler

İdari İzin 19.03.2020

Eğitimlerin Durdurulması

Uluslararası Katılımlı Organizasyonlar

İdari İzin 16.03.2020

COVID-19 Bilgilendirme Notu

 

Sağlık Bakanlığı Duyuruları

Psikiyatri Kliniklerinde Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (02.05.2020)

N95/FFP2 Maskelerin Uzun Süre Kullanımı (26.04.2020)

Pandemi Döneminde Endoskopi Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (26.04.2020)

Pandemi Döneminde Ameliyathanelerde Alınacak Genel Önlemler (26.04.2020)

GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) Ünite & Merkezleri ile Güzellik & Medikal Estetik Merkezlerinde Alınacak Önlemler (21.04.2020)

Patoloji Laboratuvarlarında Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (20.04.2020)

Kanser Hastaları Tanı ve Tedavi Merkezlerinde Alınması Gereken Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (14.04.2020)

Toraks Bilgisayarlı Tomografisi Kullanımı için Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (13.04.2020)

COVID-19 Teması Olan Sağlık Çalısanlarının Değerlendirilmesi (13.04.2020)

COVID-19 Rehberi V6 (12.04.2020)

COVID-19 Polikliniğinde Hasta Yönetimi (09.04.2020)

COVID-19 Evde Hasta İzlemi (09.04.2020)

COVID-19 Vaka Tanımı (09.04.2020)

COVID-19 Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi (09.04.2020)

COVID-19 Klinik Kodlama Kuralı (09.04.2020)

COVID-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi (08.04.2020)

COVID-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi (05.04.2020)

COVID-19 Hastalığına Yönelik Sağlık Kuruluşu, Personel ve Faaliyet Türüne Göre Kullanılması Önerilen Koruyucu Ekipmanlar

Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilgi Sitesi

Sağlık Bakanlığı Güncel Algoritmalar

COVID-19 Hakkında Bilgilendirmeler

COVID-19 Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi

COVID-19 Polikliniğinde Hasta Yönetimi

Olası veya Kesin COVID-19 Vakalarının Evde Bakımı

COVID-19 Hastalarında Taburculuk ve İzolasyon Sonlandırma

COVID-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi (01.04.2020)

COVID-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçlar İlaç Etkileşimleri

COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Tedavisinde Kullanılacak İlaçlara İlişkin Bilgilendirme - Hidroksiklorokin Sülfat 200 mg Film Tablet

COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Tedavisinde Kullanılacak İlaçlara İlişkin Bilgilendirme - Lopinavir 200 mg/Ritonavir 50 mg Film Tablet

COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Tedavisinde Kullanılacak İlaçlara İlişkin Bilgilendirme - Oseltamivir 75 mg Sert Kapsül

COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Tedavisinde Kullanılacak İlaçlara İlişkin Bilgilendirme - Favipiravir 200 mg Tablet

Diş Polikliniklerinde MHRS Hekim Çalışma Cetvellerinin Kapatılması ve Sağlık Kurulu Randevuları

COVID-19 Vaka Sorgulama Kılavuzu

Pandemi Genelge

Pandemi Hastaneleri

COVID-19 Rehberi V5

COVID-19

COVID-19 Sık Sorulan Sorular

Yurt Dışından Dönenler İçin Bilgilendirme

1. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Vaka Yönetimi Akış Şeması (Aile Sağlığı  Merkezi)

2. ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Vaka Yönetimi Akış Şeması

Covıd-19 Erişkin Hasta Yönetimi ve Tedavisi Akış Şeması

Elektif İşlemlerin Ertelenmesi ve Diğer Alınacak Tedbirler

 

Ege Üniversitesi COVID-19 Duyurular

COVID-19 Riskine Karşı Kimler Hangi Maskeyi Kullanmalı

Ege Üniversitesi Hastanesi HBYS Güncel COVID-19 Belgeleri

Ege Üniversitesi COVID-19 Bilgilendirme Rehberi

Ege Üniversitesi COVID-19 Komisyonu Hastane Grubu Kararları - 23 Mart 2020

Ege Üniversitesi COVID-19 Komisyonu Hastane Grubu Kararları - 20 Mart 2020

Ege Üniversitesi COVID-19 Komisyonu Hastane Grubu Kararları - 19 Mart 2020

Ege Üniversitesi COVID-19 Komisyonu Hastane Grubu Kararları - 18 Mart 2020

Ege Üniversitesi COVID-19 Komisyonu Hastane Grubu Kararları - 17 Mart 2020

Ege Üniversitesi COVID-19 Komisyonu Hastane Grubu Kararları - 16 Mart 2020

 

Ege Üniversitesi Hastanesi Onam Formları

COVID-19 Hastalığının Bulaşma Riski Ve Bilgilendirme Onam Formu (07.04.2020)

COVID-19 Evde İzlem Ve Bilgilendirme Onam Formu (Kuşkulu/Temaslı Hasta) (30.03.2020)

 

Acil Servis A.D.

Acil Servis COVID-19 Planı

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

Covid-19 Pandemisinde Kronik Ağrı Tedavisi Yönetimi (13.04.2020)

Ameliyathanede COVID-19 Şüpheli/Tanılı Hasta Yönetimi (Sunum)

Ameliyathanede COVID-19 Şüpheli/Tanılı Hasta Yönetimi

COVID-19 Havayolu Kontrolü

COVID-19 Şüpheli/Tanılı Hastalarda Hastane İçi Kardiyopulmoner Resüsitasyon

 

Radyoloji A.D. 

COVID-19 Radyolojik Bulguları ve Algoritması

COVID-19 Radyoloji Algoritması

 

Ege Üniversitesi Bilgilendirme Videoları

Hocalarımız ve çocuklarından kan ve plazma bağışı

COVID-19 Tanısı İçin Örnek Alma

COVID-19 Plazma Bağışı ve Tedavide Kullanımı Başladı

COVID-19 Plazma Bağışı Ege Üniversitesi Hastanesinde Başladı

COVID-19 Bilgilendirmeleri

Sağlık Çalışanlarımızın COVID-19 Salgınında Ruhsal Zorluklarla İlgili Bilgilendirilmesi

Sağlık Çalışanlarımızın Kişisel Koruyucu Ekipmanların Kullanımı İle İlgili Bilgilendirilmesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme Hizmetleri Müdürlüğü

Üniversitemizde Salgına Karşı Örnek Dayanışma

Egeden Sağlık Korona Virüs Özel Programı

 

Rehberler, Öneriler

Hastanenin Ofis Ortamı veya Dinlenme Odalarında COVID-19’dan Korunmaya Yönelik Öneriler

COVID-19'a neden olan virüs bulaşma yolları: Enfeksiyon kontrol önlemleri için Dünya Sağlık Örgütü önerileri

COVID-19 İçin Kişisel Koruyucu Ekipmanların Doğru Kullanımı Geçici Rehberi

Dünya Sağlık Örgütü İşyeri Önerileri

COVID-19 İçin İşyeri Hazırlama Rehberi

Uzun Erimli Bakım Veren Kurumlarda COVID-19 İçin Hazırlanma

COVID-19 Hastalığına Karşı Laboratuvar Biyogüvenlik Rehberi

COVID-19 Önleme ve Tedavi El Kitabı (Tıpkı Çeviriden Dil Olarak Düzeltilmiş Hali)

COVID-19 Önleme ve Tedavi El Kitabı

COVID-19 Hasuder

COVID-19 Klimud

 

COVID-19 Literatür

Febril Nötropeni Portalı

SARS-CoV-2 detection in patients with influenza-like illness

Viral Load Kinetics of SARS-CoV-2 Infection in First Two Patients in Korea

COVID-19 ile Enfekte Bir Hastasının Operasyona İhtiyacı Olduğunda Ne Yapmalıyız Cerrahi Öncesi, Cerrahi Sırası ve Cerrahi Sonrası Rehberi

Discharge criteria for confirmed COVID-19 cases – When is it safe to discharge COVID-19 cases from the hospital or end home isolation?

Characteristics of COVID-19 patients dying in Italy Report based on available data on March 20th, 2020

Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents

Second Presumed Positive Case of COVID-19

Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases

LitCovid

Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1