Çerez Örnek

Çocuk Alerji Hastalıkları Bilim DalıTarihçe

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmünoloji Bilim Dalı 1993 yılnda kurulmuştur. Aynı yıl içinde Pediatrik İmmünoloji Laboratuvarı da kurulup rutin ve araştırma hizmeti vermeye başlamıştır. Bilim Dalı' ın aktivasyonları, yatan ve ayaktan immün yetmezlik ve bazı romatoloji hastalarının izlemi, laboratuvar hizmeti, öğrenci ve asistan eğitimi, konsültasyonlar ve tüm bilim dalları ile ortaklaşa değişik araştırmaların yürütülmesidir. Kuruluşundan bu yana başkanı Prof. Dr. Necil Kütükçüler'dir.
 

Pediatrik İmmünoloji Bilim Dalı, Çocuk Hastanesi 2. katta 12 yataklı klinik, zemin katta bulunan poliklinik, 2. katta bulunan rutin ve araştırma laboratuvarı, zemin katta bulunan IVIG odası ile hizmet vermektedir. IVIG odasında haftada 5 gün ortalama 2 hastaya IVIG verilebilmekte, bu şekilde periodik IVIG replasman gereksinimi olan hastalarımızın çoğunun yataklı servise yatırılmadan tedavileri devam ettirilebilmektedir.

İmmünoloji bağışıklığı inceleyen bilim dalıdır. Bilim dalımızda başlıca primer ve sekonder immün yetmezlikler ile bazı romatizmal hastalıklar takip edilmektedir.

 

Verilen Tıbbi Hizmetler

Bilim dalımıza sık başvuru nedenleri
• Sık enfeksiyon geçirme (yılda 8’ den fazla ÜSYE, 2’ den fazla sinüzit, 2’ den fazla pnömoni...)
• Aynı ajan ile tekrarlayan enfeksiyon geçirme
• Az rastlanılan ajan ile enfeksiyon geçirme
• Tedaviye yetersiz yanıt (2 ay veya daha uzun antibiyotik kullanımına rağmen enfeksiyonların düzelmemesi)
• Enfeksiyonların düzelmesi için intravenöz antibiyotiğe ihtiyaç duyulması
• Periodik ateş yüksekliği
• Deri döküntüsü (ekzema, kandidiasis, pamukçuk...)
• Gelişme geriliği, kilo alamama
• Kronik ishal
• Tekrarlayan abse ve osteomyelit
• Otoimmünite bulguları
• Romatizmal hastalık (eklem ağrısı, eklem şişliği, hareket kısıtlığı...) bulgularıdır.
 
İzlenen Hastalık Grupları
• Konjenital humoral ve hücresel immün yetmezlikler: Selektif ve parsiyel IgA eksikliği, IgG subgrup eksikliği.
• Süt çocuğu geçici hipogammaglobulinemisi
• Yaygın değişken immün yetmezlik
• Ciddi kombine immün yetmezlikler
• Ataksi-telenjiektazi
• Hiper IgM sendromları
• MHC II eksikliği
• Kronik granülamatöz hastalık
• IFN-gamma/IL-12 aks defektleri
• Kompleman eksiklikleri
• Sekonder immün yetmezlikler (intestinal lenfanjiektazi gibi...)
• Juvenil kronik artrit
• Juvenil dermatomyozitis
• Juvenil Behçet hastalığı
• Kollagen doku hastalıkları vb.
• Otoinflamatuar hastalıklar
 
Bilim Dalımızca Uygulanan Girişimsel ve Tanısal Tetkikler
• Flowsitometrik,
• Elisa, enzim immunoassay,
• İmmün floresan,
• Hücre kültürü,
• Nefelometrik yöntemlerle tanı ve araştırma amaçlı incelemeler yapılmaktadır.
 
Bilim Dalımız
• 2 yılda bir düzenlenen ESID 2010 (European Society for Immunodeficiencies) kongresini düzenlemektedir.
 
 
 
Akademik Kadro 
  
Bilim Dalı Başkanı 
 
  
Akademik Personel 
Prof. Dr. Figen GÜLEN 
Prof. Dr. Güzide AKSU 
Prof. Dr. Necil KÜTÜKÇÜLER
Doç. Dr. Handan DUMAN ŞENOL
 
 
Tel: 
Alerji: + 90 (232) 390 15 74
 
Adres:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi 
Çocuk Alerji Hastalıkları Bilim Dalı
35100 Bornova-İzmir
 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ